Egyéb olvasnivaló

MIT ÍGÉR 2024.?

2024.01.08.

MIT ÍGÉR 2023?

2023.03.02.

MIT ÍGÉR 2022?

2022.02.25.

Hol jár a Hold?

Kapcsolat

Tel: +36-30/940-1848

E-mail:
rehus.gabriella@asztrologus-rg.hu

ÚJ VIZEKEN

2020.12.04.

Decemberben irányváltásra készülhetünk

December 1-6.
December 1-én az esti órákban a Merkúr a Nyilas jegyébe lép. A Skorpió mélyreható, mindent felszínre toló energiája után a Nyilas Merkúr enyhébb időszakot hoz. Segít az alkalmazkodásban, új helyzetek elfogadásában. Optimizmussal, bizakodással töltheti meg napjainkat. Megtanítja elfogadni a jónak és rossznak ítéltet egyaránt. Megmutatja, hogy minden értünk történik, fejlődésünket, tanulásunkat szolgálja. Még akkor is, ha netán olyan eseményeken, élethelyzeten mentünk keresztül a skorpiós időszakban, amit rendkívül nehezen éltünk meg.
December 2-től kb. 1 hétig lesz kedvező fényszögkapcsolatban a Skorpió Vénusz és a Halak Neptunusz. Bár a Vénuszt a Skorpióban igen intenzív hatás éri, mély érzések, párkapcsolati titkok, függőségek kerülhetnek felszínre, a Halak Neptunusz energiája ezt most elkezdi gyógyítani. Rajtunk múlik, hogy bennemaradva a jelenlegi élethelyzetünkben, kapcsolatunkban, más megközelítéssel állunk hozzá a dolgokhoz, megbocsájtással, szeretettel töltjük meg életünket, vagy inkább az elengedésen keresztül jutunk megnyugváshoz, harmóniához.
December 5-én egy nagy égi háromszög bontakozik ki az Égbolton a Nyilas Nap, a Kos Mars és az Oroszlán Hold részvételével. Erős energiát adnak hitünk megszilárdításához, az újrakezdéshez, cselekvéshez, a fej és a szív összehangolásához, szellemi és érzelmi egységünk megteremtéséhez, önbecsülésünk megerősítéséhez.
Ugyanettől a naptól kezdve bő 1 héten keresztül lesz a Nyilas Nap és a Halak Neptunusz feszült fényszögben. Tudunk-e bízni, képesek vagyunk-e feltétel nélkül szeretni, megbocsájtani? Ebben az időszakban erről tanulhatunk.
December 6-tól a Merkúr csatlakozik a Naphoz és a hónap végéig kéz a kézben róják útjukat. Ezalatt tudatosíthatunk szellemi megéléseket, beépíthetjük életszemléletünkbe a hitet, az Univerzum törvényszerűségébe vetett ősbizalmat. A Halak Neptunusz által vetett feszült fényszög miatt azt érezhetjük, hogy szellemileg és fizikailag is nagyon elfáradtunk. De muszáj még türelmesen kitartanunk, terveket szövögetnünk jövőnket illetően. Lassuljunk le, forduljunk befelé, de semmiképp ne adjuk fel. Főként ne betegségbe meneküljünk azért, hogy kapjunk egy kis pihenőidőt. Adjuk meg magunknak a lazítás lehetőségét, ha egy kis kikapcsolódásra, kizökkenésre vágyunk.

December 7-13.
December 7-től a Kos Mars mégegyszer megkapja a Bak Plútó-Jupiter-Szaturnusz transzformáló hatását. Agusztus-szeptember-október folyamán a Marsot mind az egyenes irányú, mind a látszólag hátráló mozgása során érte már ez a feszült fényszög. Érdemes visszagondolnunk, hogy ezalatt az idő alatt hogyan változtak vágyaink, akaratunk, cselekedeteink. Tettünk-e másokért, vagy inkább csak küzdöttünk, vitáztunk velük? Volt-e valamilyen gyulladással, magas vérnyomással, lázzal járó betegségünk? Ha találtunk valamit, amit jobb lenne másképp csinálnunk, más irányt vennünk, más módon hozzáállnunk, akkor most újra nekifuthatunk.
A következő kb. 10 napban a Nap, majd a Merkúr is eléri a Nyilasban lévő Leszálló Holdcsomópont helyét és áthalad rajta. Karmikus „batyuk” tudatos letételére ad lehetőséget ez a bolygómozgás. Magunk mögött hagyhatjuk korlátok nélküli szabadságvágyunkat, öntörvényű viselkedésünket, énközpontúságunkat. Meg kell tanulnunk felelősségetvállalni úgy, hogy közben nem veszítjük el identitásunkat. Nem a másban feloldódás a cél, hanem az alkalmazkodás, az együttműködés megtanulása. Próbáljuk megérteni mások álláspontját, beleképzelni magunkat helyzetükbe! Legyünk nyitottak, hallgassuk meg a másikat! Szemléletmódunkba, kommunikációnkba építsük be ezt az empátiát! Az Ikrekben lévő Felszálló Holdcsomópontot és a Nyilas Leszálló Holdcsomópontot a Halak Neptunusz köti össze egy derékszögű háromszöget alkotva. A feltétel nélküli szeretet, az önzetlenség, az áldozatkészség az, ami kivezet minket a karmikus terhek alól.
Ehhez ad további segítséget, hogy a Skorpió Vénusz is megkapja a triumvirátus átalakító energiáját, de kedvező fényszöggel, gyógyítva ezzel legmélyebb érzéseinket, kapcsolatainkat.
December 11-től kb. 1 hétig már nemcsak a Nyilas Nap, hanem a Nyilas Merkúr is kedvező fényszögbe kerül a Kos Marssal. Megerősítik a hitünk, meggyőződésünk szerint való cselekvést. Tetteinkben, vágyainkban nem az egonknak, hanem az elköteleződésünknek kell már megjelennie.
A következő néhány nap energiáit a Hold vonulása erősíti fel.
December 13-án együttállásba kerül a Skorpió Vénusszal, lelki mélységeket, eltitkolt érzelmeket felszínre hozva. Célszerű figyelnünk a kimondott szavakra, nehogy olyan sebet üssünk a másikon, ami nehezen, vagy talán sosem gyógyul be igazán.

December 14-20.
December 14-én a délutáni órákban Újhold lesz a Nyilas jegyében. Az Újhold mindig valami új kezdethez ad lehetőséget, energiát. Ezúttal minden olyan új dolog elindításához, legyen az fizikai cselekedet, szemléletmód, hozzáállás, amit hittel, meggyőződéssel tudunk képviselni, csinálni. Amihez megvan a kellő lelkesedésünk, optimizmusunk. Amit képesek vagyunk önzetlenül, felelősséggel, tudatosan, szeretettel telve véghezvinni.
December 15-én a Vénusz is a Nyilas jegyébe lép. Most már ez a planéta is kikerül a Skorpió alászálló, mélyreásó energiája alól és megkapja a Nyilas jövőbe mutató, optimista hatását. Előtérbe kerül mind az önmagunkba, mind a kapcsolatainkba vetett hit, bizalom. Segítséget kapunk egy harmónikus és boldog belső állapot, valamint olyan külső kapcsolatok megéléséhez, melyek alapja a bizalom, a biztonság, egymás támogatása, segítése az Életnek nevezett, néha kissé rögös úton.
December 17-én a Szaturnusz maga mögött hagyja a Bak jegyét és megkezdi új energiákkal telt 3 éves ciklusát, átlép a Vízöntő jegyébe. A Szaturnusz mindig a feladatot, úgy is mondhatnám, hogy a leckét jelöli ki. Mi a tanulnivaló a Vízöntő minőségben? Nos, a Vízöntő egy igazán közösségformáló, együttműködésre, összetartásra tanító energia. Ugyanakkor igencsak független és szabadságszerető is. A folyamatos megújulás, a jobbító szándék, a változás hajtja. De ha nem tudja mi felé indul - csak el attól, ami van - akkor egy állandó kielégületlenség érzés lesz mozgatórugója. Célt nem ér, jobb nem lesz, csak mindig más. Ebbe az energiába illeszkedik bele most a Szaturnusz, a maga merevségével, korlátaival, ugyanakkor összeszedettségével, felelősségvállalásával is. A Vízöntő Szaturnusz képviseli azt az energiát, ami lehetővé teszi, hogy egyensúlyt találjunk a szabadság és a kötöttség között. Hogy úgy változzunk, hogy az mind magunknak, mind a körülöttünk lévőknek javára váljon. Hogy megtanuljunk önmagunknak határt szabni, legyen az függetlenség, élvezetek, fogyasztás, anyagi javak, bármi, amit jelenleg túlzásba viszünk. Az önkorlátozással nemcsak a pazarlásnak vethetünk véget, de összehangolódhatunk másokkal is. Kiegészíthetjük egymást úgy, hogy mindenki azt teszi amihez a legjobban ért, amiben tudása legjavával járul hozzá a közös ügyhöz, akármi is legyen ez: az otthoni teendők megosztásától a földi lét megőrzéséig.
December 19-én a Jupiter követi a Szaturnuszt és szintén a Vízöntő jegyében folytatja útját. A Jupiter azt jelzi, hogy a Szaturnusz által jelölt feladatokat milyen módon, milyen minőségben, mivel azonosulva tudjuk megvalósítani. Mivel a következő 1 évben a Jupiter is a Vízöntő elveket képviseli, nincs más feladatunk, mint megtanulni közösségben élni, együttműködni, figyelembe venni másokat, elismerni képességeiket, tehetségüket. Mindössze annyit kell tennünk, úgy kell másokhoz viszonyulnunk, ahogy mi is szeretnénk, hogy értünk tegyenek, vagy ahogy szeretnénk, hogy viszonyuljanak hozzánk. Egok harcától mentesen, a közösség – legyen az család, párkapcsolat, egyéb csoport, amit emberek alkotnak – érdekeit szem előtt tartva, közös célokat kitűzve, teret engedve a másiknak is.

December 21-27.
December 21-én a Merkúr és a Nap együtt lépnek át a Bak jegyébe. Rögtön egy tanuló fényszögkapcsolatba kerülnek a néhány napja a Vízöntő jegyében haladó Szaturnusszal és Jupiterrel. Érdemes olyan közös célokon morfondíroznunk, amik összekovácsolják mind a szűkebb, mind a tágabb értelemben vett közösségünket. Gondoljuk át, hogy hogyan vállalunk felelősséget sorsunkért, mit teszünk másokért. Sajnos hiába közeleg a karácsony, ez még nem a jövés-menés, nyüzsgés időszaka lesz. Inkább használjuk ezt az energiát jövőnk összegondolására, elképzelésére. Legyünk céltudatosak, elkötelezettek egy személy, egy ügy, egy élethelyzet irányába. Ismerjük fel, hogy azáltal tehetünk magunkért, hogy megválaszthatjuk, hogyan viszonyulunk életünk eseményeihez. Weöres Sándort idézve: „…Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra….”
December 22-től először a Bak Merkúr, majd a Bak Nap kerül az év végéig tartó kedvező fényszögkapcsolatba a Bika Uránusszal. Ezzel az energiával megtanulhatjuk, hogy bármi is történik körülöttünk, mi képesek vagyunk megőrizni kitartásunkat, erkölcsi tartásunkat. A változás ugyan örök marad, de az értékrendünk, az önbecsülésünk, a sorsunkba vetett hitünk is. Ezalatt az idő alatt jöhetnek új ötletek, amiknek megvalósításába hamarosan belekezdhetünk.
A 2020-at alapvetően meghatározó Bak Plútó-Jupiter-Szaturnusz trimvirátus lassan felbomlik. A Plútó ugyan még néhány évre a Bakban marad, de a Szaturnusz és a Jupiter a Vízöntőben folytatja útját. Túllehetünk nagy sorsfordulatokon, szemléletváltáson. De sose feledjük, hogy bármennyire is fájt netán amit átéltünk, csak tanulhattunk belőle, lelkünk és tudatunk fejlődhetett általa. Földi létünknek pedig nincs más célja.
December 26-tól a Vízöntő Jupiter a Halak Neptunusszal kerül fényszögkapcsolatba. Energiájukat arra használhatjuk, hogy megtanuljuk milyen erő rejlik egy szeretetteljes közösségben. Hogy mennyire lényegtelen, hogy kinek van igaza, kinek az ötlete kerül megvalósításra, ha az a közösség tagjainak érdekét szolgálja. Nemcsak a saját akaratunk érvényesítésén keresztül élhetjük meg, hogy teljesülnek vágyaink. Sokkal több örömöt lelhetünk abban, ha valamit együtt és egymásért teszünk. Közös cselekvéssel, közös sikerekhez, élményekhez juthatunk. Semmiről nem kell lemondanunk, ha bízunk egymásban, hiszünk magunkban és követjük lelkünk sugallatait.

December 28-31.
December 28-tól 2021. február első harmadáig a Vízöntő Jupiter feszült fényszögbe kerül a Bika Uránusszal. Kikényszerítik a változást, a régi látásmódtól, élethelyzettől, szokásos reakcióktól való szabadulást. Jobb, ha nem várjuk míg a Sors hoz minket olyan helyzetbe, hogy változni, változtatni kényszerüljünk. Vegyük górcső alá életünk minden területét és merjük őszintén bevallani magunknak, ha van olyan élethelyzetünk, viselkedésmódunk, amit csak évszámra ismételgetünk és nem jutunk egyről a kettőre. Merjük kimondani, amit érzünk! Vegyünk mély lélegzetet és közelítsük meg másképp ezeket a helyzeteket, vagy hagyjuk magunk mögött, ha épp az jelenti a megoldást. Merjünk egy új úton elindulni, akár szellemi, akár fizikai síkon!
December 30-án hajnalban Telihold lesz a Rák jegyében. A Nap és a Hold szembenállása megkapja a Bika Uránusz átalakító, változtatásra ösztönző hatását is. Felszabadíthatjuk lelkünket, elengedhetjük nyomasztó érzéseinket. Ne féljünk feltárni azt, ami bennünk van! Ez hozza el belső szabadságunkat és egyben segíti külső felelősségvállalásunkat is. Teremtsünk egy lelki egyensúlyt magunkban, amely segít alkalmazkodnunk a külső eseményekhez, ugyanakkor lehetővé teszi, hogy szabadon megválasszuk belső megélésünket. Egyszerre megélve sorsunk törvényszerűségeit és szabad akaratunkat. Engedjük el mindazt, amire már nincs szükségünk, hogy megtisztulva, lélekben megkönnyebbülve léphessünk át a következő esztendőbe!


A cikkben leírtak általános hatásokat jeleznek, nem helyettesítik a személyre szabott horoszkópelemzést. 
Az egyéni hatások megállapításához szükséges a születési horoszkóp ismerete, az azzal való összevetés.

vissza