Egyéb olvasnivaló

MIT ÍGÉR 2024.?

2024.01.08.

MIT ÍGÉR 2023?

2023.03.02.

MIT ÍGÉR 2022?

2022.02.25.

Hol jár a Hold?

Kapcsolat

Tel: +36-30/940-1848

E-mail:
rehus.gabriella@asztrologus-rg.hu

MIT ÍGÉR 2022?

2022.02.25.

Lássuk mi mindennek kedvez ez az esztendő!

Szokás szerint kezdjük azzal, hogy a 2022-es szám milyen energiákat hordoz. Ha összeadjuk az egyes számjegyeket, akkor az eredményünk a 6-os szám lesz. (2+0+2+2=6)
Kicsit visszatekintenék az időben, hiszen ha akartuk, ha nem, már 2020. is jelentős változást hozott életünkbe. A 2020-as évünk több odafigyelést, újszerű erőfeszítéseket igényelt. Különösen a családi és egyéb kapcsolataink tanítottak megértésre, nyitottságra. Olyan év volt, amikor a gyökereinkkel, életünk alapjainak megteremtésével foglalkozhattunk. Többen egy új, értelmében és céljában megváltozott élethelyzetben találhatták magukat.
2021-ben jöhettek hirtelen változások, olyan lehetőségek, helyzetek, amire nem is számítottunk. Elengedhettük mindazt, ami már nem illett az életünkbe, nem szolgálta fejlődésünket. Kialakíthattunk egy új értékrendet, hitrendszert, szemléletmódot, hozzáállást. Az év végére pedig tisztulhatott a kép, hogy mik azok a tartós dolgok – kapcsolatok, élethelyzetek stb. – amikhez érdemes ragaszkodnunk, amik sorsunk szerint valók.
2022. már a sok 2-es okán sem az egonk nagyra növesztéséről, az öncélú siker eléréséről szól, sokkal inkább az együttműködésről, az elfogadásról, a harmónia megteremtéséről. Hogy ki mindenkivel, vagy mi mindennel lehet együttműködnünk? Legfőképp az Univerzummal, Sorssal, a Mindenhatóval – kinek melyik megfogalmazás áll meggyőződéséhez közelebb – kell összehangolódnunk, hiszen a magasabb rendű törvényszerűségekkel hiába próbálunk hadakozni. Hogy mindjárt a sor másik végére ugorjak - makrovilágunkból mikrovilágunkba - a saját lelkünkkel sem árt egy húron pendülnünk. Ebben az évben kiemelten vágyhatunk szeretetre, megértésre. S ki más adhatná ezt meg nekünk legelőször, mint mi magunk. De az érzelmi életünk kapcsán természetesen kiváló tükrünk, a párkapcsolatunk és családi kapcsolataink is érintettek lehetnek.
Az anyagiak területén is számíthatunk nem várt eseményekre. Ha tehetjük, akkor legjobb, ha mi magunk tervezünk nagyobb kiadásokat, minthogy kényszerhelyzetbe kerüljünk.
Ez az év a helyes döntések éve. Bármilyen élethelyzetben kerülünk válaszút elé, a legfontosabb, hogy azt az irányt válasszuk, amit tiszta szívvel, szeretettel fel tudunk vállalni. Ami nem csak saját céljainkat, hanem a körülöttünk lévőket is szolgálja.

Az év témáját a két sorsbolygó, a Szaturnusz és a Jupiter jelöli ki. 2022-ben elsősorban sorsunk felvállalásához adnak energiát. Segítenek abban, hogy összegezzük eddigi tapasztalatainkat, magunk mögött hagyjuk mindazt, ami már nem szolgálja fejlődésünket és megtisztulva, felszabadulva kezdjünk valami másba. Legyen az akár fizikailag is egy új irány, vagy egy meglévő helyzet új megközelítése. Talán már 2021. végén körvonalazódott is ez az újdonság.
Megtanulhatjuk, hogy mennyire szükségünk van a közösségre, az együttműködésre, az összetartásra. Hogy a függetlenség és a szabadság nem azt jelenti, hogy senkihez nem kötődünk és azt csinálunk, amit csak akarunk. Sokkal inkább arról van szó, hogy tanuljunk meg önmagunknak határt szabni, legyen az függetlenség, élvezetek, fogyasztás, anyagi javak, bármi, amit jelenleg túlzásba viszünk. Az önként felvállalt korlátok, az egészséges kompromisszumok segítenek az alkalmazkodásban, a másokkal való összehangolódásban. Teret kaphatnak a különböző vélemények, a különböző szemléletmódok, az eltérő érdeklődés és hozzáértés. Kiegészíthetjük egymást úgy, hogy mindenki azt teszi amihez a legjobban ért, amiben tudása legjavával járul hozzá a közös ügyhöz, akármi is legyen az: az otthoni teendők megosztásától a földi lét megőrzéséig. Vezéreljen minket a folyamatos megújulás igénye, a jobbító szándék! De mindig tudjuk mi felé indulunk, ne csak az elől meneküljünk, ami van! Találjunk egyensúlyt a szabadság és a kötöttség között! Változzunk és változtassunk úgy, hogy az mind magunknak, mind a körülöttünk lévőknek javára váljon! Mindezek megvalósításához helyes döntésekre van szükség. El kell engednünk régi dolgokat, megkövült szemléletmódot, élethelyzetet. Tanulságait azonban vigyük magunkkal! Új célokat, új irányt, új értelmet adhatunk életünknek. De mindent csak az Univerzummal, a Sorsunnkal összehangoltan. Figyeljük meg a világot, értsük meg működési elvét! Fedezzük fel, hogy minden mindennel összefügg, hiszen minden EGY! Fogadjuk el, hogy létezik egy felettünk álló „valami” – Isten, Univerzum, természeti erő, hívjuk bárhogy – aminek vannak törvényszerűségei. Alapja pedig a szeretet, az önzetlenség és nem a határtalan fogyasztás, az anyagi felhalmozás és egyéb fizikai síkhoz kötött túlzások. Ebben az évben különösen fontossá válik, hogy ne magunkat toljuk előtérbe, hanem a körülöttünk lévők is kapjanak teret. Ezáltal képesek lehetünk szeretettel, áldozatkészen együttműködni egy közösségben, elköteleződni és felelősséget vállalni másokért.

Az Uránusz továbbra is segítséget ad ahhoz, hogy kimozduljunk megcsontosodott állapotokból, elengedjük azt, amire már nincs szükségünk, amihez túlzott ragaszkodással viszonyulunk. Legyen az egy konkrét személy, tárgy, élethelyzet, vagy egy megkövesedett szemléletmód. Fontos, hogy megértsük, hogy stabilitásra csak az állandó változásban lelhetünk. Időnként meg kell újulnunk, tovább kell lépnünk, vagy rugalmasan alkalmazkodnunk kell a körülményekhez és hinnünk kell abban, hogy ami történik, az a bölcsebbé válásunkat szolgálja.

A Szaturnusz és az Uránusz az elmúlt években többször zárt be egymással feszült fényszöget. Általában ilyenkor ütötte fel a fejét egy vírusfertőzés újabb hulláma. Több dologra is tanított és még 2022-ben is tanít minket ez a planétaállás. Egyrészt arra, hogy felelősséget vállaljunk másokért. Akár azzal, hogy önként vállalunk kötöttségeket, akár azzal, hogy önzetlenül segítünk. A szabadság és a kötöttségek összhangba hozása a feladat. 2022-ben ősszel szembesülhetünk ismét ezzel az energiával. Remélhetőleg okulva már az eddigiekből, képesek leszünk egy olyan belső szabadság megteremtésére, melyet minden körülmények között, a legnagyobb nyomás alatt is meg tudunk őrizni. Ugyanakkor elsajátíthatjuk azt is, hogy hogyan működjünk együtt másokkal, hogyan alkossunk úgy egy közösséget, hogy már nem a saját eredményeink fontosak. Nem az egonk hízlalása, az egyéni dicsőség learatása, hanem a közös sikerek. De legfőképp az, hogy szeretetben és harmóniában töltsük együtt földi időnket.

A Neptunusz és a Jupiter együttállása 2022. március-május folyamán rendkívül erős energiákat biztosít számunkra. Megtanulhatjuk, hogy bízhatunk belső erőnkben, megérzéseinkben. Tapasztalatainkat sikeresen feldolgozhatjuk és tudatosságunkat magasabb szintre emelhetjük. A Neptunusz arra tanít, hogy ha közösségben, egységben szeretnénk élni másokkal, akkor időnként áldozatokat kell hoznunk, esetleg le kell mondanunk valamiről. De, ha a szeretet vezérel bennünket, akkor ezt sosem fogjuk tehernek érezni. Inkább lesz ez egy szívből jövő feloldódás, mintsem egy kényszerű önfeláldozás.

A Plútó továbbra is alapjaiban kérdőjelezi meg bizonyos élethelyzeteinket, céljainkat, szintén a közös jövőnk érdekében. Azért, hogy ne erőnk és hatalmunk bizonygatásával, másokon átgázolva, öncélúan létezzünk a világban, hanem válasszunk olyan irányt, ahol egy közösség sikeréhez tudunk hozzájárulni, legyen az család, párkapcsolat, barátság, lakó-, vagy munkahelyi közösség, vagy bármi más, ami emberek harmónikus együttműködésén alapul.

A Felszálló Holdcsomópont helyzete jelzi, hogy itt az ideje a valódi értékek felfedezésének, megteremtésnek, a stabilitás létrehozásának. Természetesen a stabilitás nem az állandóságot jelenti, hanem a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodást, az elengedés és az újrakezdés képességét. Rádöbbenhetünk, hogy micsoda energiát rabol el tőlünk vágyaink kergetése, melyet talán csak a társadalmi „elvárások”-nak való megfelelés generál. (Habár még soha senkihez nem csöngetett be a társadalom, hogy bejelentse elvárásait.) Érdemes számbavenni életünk különböző szegmenseit: milyen területeket tölt meg a szeretet, mit csinálunk muszájból. Hol jelenik meg a manipuláció és a birtoklás vágya? Lehet, hogy az év folyamán a lelkünk mélyéről is feltörnek majd érzések, visszaköszönnek olyan szituációk, amikben érdemes lett volna másképp viselkednünk, másképp reagálnunk. Kerülhetünk olyan helyzetbe, ahol próbára tesz minket a Sors, hogy képesek vagyunk-e lemondani dolgokról, másoknak adni és elhinni, hogy bármi is történik, mindig van egy láthatatlan erő, ami megtart és támogat minket. Talán majd megélünk belső viharokat, de a világért se fojtsuk el a feltörő érzéseket, emlékeket, hiszen ezek feldolgozása, megértése teszi lehetővé, hogy valódi értékrendet teremtsünk, önbecsülésünket megerősítsük és szinte újjászülessünk.

Bár a gyorsabb járású planéták (Nap, Hold, Merkúr, Vénusz, Mars) inkább a napi események megélését befolyásolják, néhányukat most mégis kiemelném.

A Vénusz és a Mars 2022. február 1-től bő 2 hónapon keresztül halad majd kéz a kézben. Március utolsó hetében és április első napjaiban együtt csatlakoznak a Szaturnuszhoz is. Fókuszba hozzák a a párkapcsolatokat, a női-férfi energiákat, a belső és külső világunkat, a megragadás és elengedés, az aktivitás és passzivitás kérdéskörét. Kiemelt hangsúlyt kap ebben az időben a belső értékeink szerint való és szívből jövő cselekvés. Ez az időszak már alkalmas lehet arra, hogy kiforrott értékrenddel, önvalónkkal azonosulva, letisztultan haladjunk kitűzött célunk felé. Ami persze nem lehet merőben más, mint ami Sorsunk szerint való.

Az egész év folyamán kulcskérdés, hogy a sorsunkat ne nyűgnek, hanem esélynek lássuk. Értsük meg mi miért történik! Ebben az évben ez a feladat kiemelt szerepet kap. Kerülhetünk válaszút elé, döntési helyzetbe. A helyes döntés meghozatala lesz ennek az évnek a fő témája. Nem az lesz fontos, hogy a pirosat vagy a kéket választjuk-e. Teljesen mindegy, ha a választásunk során hűek maradunk önmagunkhoz és szívből jön a döntésünk. Ha el tudunk köteleződni valamelyik mellett. Rossz döntés ilyen értelemben nincs. Helyes döntés azonban az lesz, amiért vállaljuk a felelősséget, ami nemcsak önös érdekeinket szolgálja. Ami tartós értéket képviselhet az életünkben a pünkösdi királyság helyett. Ami nem valami elől menekülés, hanem valami felé haladás. Ami teremt és nem rombol. Ami csupa szeretet!

Attól függően, hogy a sorsunkat meghatározó Jupiter, Szaturnusz és az eseményeket előidéző Uránusz, Neptunusz és Plútó a horoszkópunk melyik életterületén halad át, különböző megélési lehetőségeink adódnak 2022-ben is. Mindezeket jócskán átszínezik a gyorsabb járású planéták (Nap, Hold, Merkúr, Vénusz, Mars), illetve az, hogy személyes horoszkópunkban milyen bolygóinkat érinti átvonulásuk.

Bármelyik életterületünkről is legyen azonban szó, 2022-ben is bízzunk a sorsunkban és ne mulasszuk el az alkalmat, ha kezünkbe vehetjük életünk hajójának kormánykerekét!

vissza