Asztrológia a mindennapokban

REVOLÚCIÓ HELYETT EVOLÚCIÓ

2024.01.31.

Februárban megszelidíthetjük a forradalmi energiákat


Február 1-11.
Február elején is tovább zajlik az a folyamat, mely során letehetjük régi, korlátozó terheinket és cselekedhetünk jövőnk érdekében. Változások nélkül ez persze nem megy. Először is mi magunk kell, hogy változzunk. Merüljünk hát el lelkünk világában, térképezzük fel, hogy mi az, ami csak fejünkben létező megrögzött hiedelmünk és milyen valódi akadályok vannak esetleg előttünk! Merjünk kilépni gondolatsémákból, élethelyzetekből, kapcsolatokból és bátran induljunk valami új irányába!
Február 4-ét követő hét igazán kedvez a változásoknak. Legyünk résen, figyeljünk a kínálkozó lehetőségekre. Célszerű nekünk kezdeményeznünk az átalakulást. De, ha váratlan helyzetbe kerülünk, akkor bátran álljunk bele. Van, hogy nem tudunk elkerülni eseményeket. De, hogy milyen a hozzáállásunk és ez milyen hatással van a tudatosodásunkra, bölcsebbé válásunkra, már rajtunk múlik. Milyen történésekre számíthatunk? Természetesen pontosan nem lehet megmondani, mindenkinél más. De előfordulhat párkapcsolatunkban döccenő, anyagiak terén érhetnek veszteségek, de vissza is jöhet az a pénz. Biztonságérzetünk inoghat meg egy esemény kapcsán. Lehet olyan érzésünk, hogy egyik pillanatban akarunk valamit, a másikban pedig már nem. A külvilágban pedig átélhetünk bármely életterületen olyat, hogy hol szeretnének tőlünk valamit, hol nem. Egyszercsak előáll egy lehetőség, majd nemsokára mégsem. Egyik nap még mutatkozik befogadókészség akaratunkra, másik nap már nem. Kissé idegtépő lehet, de igyekezzünk hátradőlve szemlélni a történéseket! Ne bizonytalanodjunk el, majd minden kialakul! Úgyis csak az történhet velünk, amire szükségünk van.
Február 5-től a Merkúr és a Plútó kapcsolódása segít az alkalmazkodásban, új ötletek és új gondolkodásmód megszületésében. Energiájukkal felfrissíthetjük kapcsolatainkat, szemléletmódunkat és merőben más vizekre evezhetünk. De semmiképp ne kapkodjunk! Ne akarjunk hatalmasat ugrani, tanuljunk meg előtte lépésről lépésre járni!
Február 9-én éjfél előtt 1 perccel Újhold lesz. Hatása inkább másnap érezhető majd fokozottabban. Az Újhold erejével mindig érdemes valami új dolgot elindítani. Ezúttal igen erőteljes energiát kapunk a változásokhoz, a megújuláshoz. 4 planéta (Nap, Hold, Merkúr, Plútó) is a Vízöntő jegyében tartózkodik és kapcsolatban vannak az Uránusszal, a Vízöntő jegy bolygójával. Igen ösztönző állás a forradalmi változásokhoz, egy új korszak, egy új életszakasz elindításához. Bár azt hihetnénk, hogy most aztán ránk tör a végtelen szabadság, a Vízöntő elve valójában nem erről szól. Illetve a szabadságnak nem arról az értelmezéséről, hogy azt csinálhatunk, amit csak akarunk. Sokkal inkább arról van szó, hogy abban lehetünk szabadok, hogy hogyan fogadunk el korlátokat, milyen feladatokat vállalunk fel. Ha képesek vagyunk lazábban hozzáállni élethelyzetünkhöz, változtatni azon, amin tudunk, elfogadni azt, amin nem tudunk változtatni, akkor épp arra haladunk, hogy szabadságunkat megéljük.
Február 11-től a Vénusz a Neptunusszal kerül kedvező fényszögkapcsolatba. Energiájuk gyógyító, emelő hatású. De mit is lehet most helyrehoznunk, magasabb szintre emelnünk? Minden olyan dolgot, ahol a befogadás és a kiáramlás egyensúlyára van szükség. Lehet ez belső harmónia megteremtése, akaratunk és környezetünk befogadóképességének összehangolása, párkapcsolatunk minőségének javítása. Lehet az anyagiak áramlásának kiegyensúlyozása, ami járhat pénz beáramlással, de épp kiadással is, ha mostanság nagyon rátelepedtünk vagyonunkra. Merjünk költeni - persze ésszel - hiszen jobb, ha mi választjuk meg pénzmozgásunk célját, mintha kényszerhelyzetbe kerülünk! Ugyanezt a hozzáállást követhetjük a biztonságunkat illetően. Ha most úgy érezzük, hogy helyzetünk bizonytalan, ne aggódjunk, rendeződni fog! Ha pedig már régóta nem változtattunk élethelyzetünkön, akkor merjünk kilépni, másképp hozzáállni, változtatni!

 

Február 12-18.
Február 13-án a Mars a Vízöntő jegyébe lép és együttállásba kerül a Plútóval. A következő szűk 2 hétben a robbanás energiája lesz a levegőben. Tudatosan kihasználva ezt az időszakot, képesek lehetünk vágyaink, tetterőnk gyökeres megváltoztatására, alkotó energiák felszabadítására. Felfedezhetünk számunkra új dolgokat, de gyökeresen megváltozhat az a mód is, ahogy sorsunkhoz, élethelyzetünkhöz közelítünk. Megszülethet bennünk a bátorság ahhoz, hogy szívünket kövessük és merjünk az eddigiektől merőben eltérő lendülettel, merőben eltérő utakra kalandozni. Tény azonban, hogy ez az energia a „harci kedvet” is felkorbácsolhatja bennünk. Kitörni vágyhatunk jelenlegi helyzetünkből. Összetűzésbe keveredhetünk a környezetünkben lévőkkel. Ezért nagyon nem mindegy, hogy mennyire tudatosan és bölcsen használjuk a rendelkezésünkre álló energiákat.
Február 16-án a Vénusz is csatlakozik a Mars-Plútó együttálláshoz. A következő héten fókuszban lehet a párkapcsolatunk, saját belső férfi és női energiáink egyensúlya. De minden olyan életterületünkön kerülhetünk döntéshelyzetbe, amiben a Mars, mint férfias, kiáradó, akaratunkat, erőnket, vágyainkat jelölő és a Vénusz, mint nőies, befogadó, szeretettel teli, biztonságot, önbizalmat jelölő szimbólum megjelenik. A kapcsolataink, illetve a felsorolt analógiákkal, energiákkal jellemezhető élethelyzetek most gyökeres változáson mehetnek keresztül. Nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy milyen fontos a tudatos jelenlétünk, az átgondolt döntésünk ahhoz, hogy ezeket az erőket, ne robbanásra, hanem minőségi javulásra, gyógyulásra használhassuk. Annál is inkább, mert 5 planéta (Vénusz, Mars, Plútó, Merkúr, Nap) is a Vízöntő jegyében tartózkodik, hatalmas erővel ösztönözve minket a megszokottból, a jelenlegiből való kiugrásra. Ami természetesen nem baj. Feltéve, ha nem úgy hagyunk valamit magunk mögött, hogy fogalmunk sincs merre tartunk, csak el attól, ami eddig volt. Valamilyen terhet, feladatot, felelősséget előbb-utóbb fel kell vállalnunk. Nem lehet megúszni. Nem lehet, csak úgy lézengeni a világban. Az Univerzumban mindenkinek van célja, feladata. Azt, hogy milyen attitűddel állunk bele egy helyzetbe, viszont megválaszthatjuk. Ezt az igen erős, forradalminak is nevezhető energiát használjuk saját magunk és/vagy egy életterületünk fejlesztésére, jobbítására, ne puszta rombolásra. Ez utóbbi ugyanis sem a személyiségünk fejlődéséhez, sem szűkebb vagy tágabb értelemben vett környezetünk szépítéséhez, építéséhez nem járul hozzá.

 

Február 19-29.
Február 19-től a Mars és a Jupiter fényszöge tovább fokozhatja belső feszültségünket. A két planéta azonban nem ahhoz ad erőt, hogy egymás torkának essünk, hanem ahhoz, hogy ugyan hitünk, meggyőződésünk szerint cselekedjünk, de fogadjunk el más szempontokat is, melyek mások cselekedeteit vezérlik. Most lesz szükség igazán intelligenciánkra, hogy képesek legyünk belátni a miérteket és megérteni a motivációk forrását. Mind a magunkét, mind másokét.
Ugyanezen a napon a Nap a Halak jegyébe lép. Segít annak felismerésében, hogy minden Egy. Hogy teljesen normális, ha valakinek más véleménye, más nézőpontja van. Ettől sem nem jobb, sem nem rosszabb. Így egészítjük ki egymást. Így alkotunk egységes egészet. Mert egyedül nem megy!
Február 20-tól bő 2 hétig a Nap a Szaturnusszal jár majd kéz a kézben. Párosuk támogat minket az Egység megélésében. Mivel kerülhetünk egységbe? Elsősorban a sorsunkkal, az Univerzum rendjével, a természet törvényszerűségeivel. Enélkül csak kínlódunk és folyamatosan hadakozunk életünkben. Érdemes végiggondolnunk, hogy mire akar tanítani a sorsunk. Mik azok az élethelyzetek, amik időről-időre újra felbukkannak, netán egyre nehezednek? Hogy reagálunk ezekre? Mindig ugyanúgy? Mikor akarjuk már megérteni, megtanulni a leckét? Mikor fogunk valamit másképp csinálni, valamihez másképp hozzáállni? Vagy valamit vállalni?
A Nap és a Szaturnusz együttállása most segít abban is, hogy másokkal közös célokat találjunk. Hogy valamit közösen valósítsunk meg.
Február 23-tól a Merkúr csatlakozik a Nap-Szaturnusz kettőséhez és előmozdítja a megértést, az együtt gondolkodást, a kapcsolatok egységbe forrását.
Azonban továbbra is jelen vannak a „korszakváltó” energiák, melyek jelzik, hogy változások nélkül nem juthatunk át ezen az időszakon. Ne hagyjuk, hogy lehúzó erőkké váljanak! Kezeljük bölcsen őket és legyünk mi átalakulásunk irányítói, uralkodjunk mi csillagzatunkon!
Február 24-én délután fél 2-kor pontosodik a Nap és a Hold szembenállása, Telihold lesz. Összegzi mindazt, amit az elmúlt napokban érezhettünk. Tudatosodhat bennünk, hogy hogyan azonosuljunk sorsunkkal. Elsősorban önmagunk és jelenlegi élethelyzetünk elfogadásával kezdjük a folyamatot! Csak akkor tudunk továbblépni, ha megértjük magunkat és helyünket a világban. Belső békére is csak akkor lelhetünk, ha felismerjük, hogy létezik egyfajta kozmikus rend, amihez igazodnunk kell, ha harmóniában szeretnénk élni. Lássuk meg, hogy minden mindennel összefügg! Hatunk a világra és a környezetünk is hat ránk. Transzformáljuk azt az erőt együttműködővé, amit eddig hadakozásra, magunk, vagy mások kritizálására, a körülmények okolására használtunk! Az Égiek felé pedig nem is kell más kívánságot küldenünk, minthogy:

„…adj türelmet,
Hogy elfogadjam amin nem tudok változtatni,
Adj bátorságot, hogy megváltoztassam,
Amit lehet, és adj bölcsességet,
Hogy a kettő között különbséget tudjak tenni. …”

A hónap hátralévő napjait végigkísérik ezek az energiák, melyek segítségével megteremthetjük a bölcs elfogadás és a céltudatos cselekvés egyensúlyát. Ez - mint mindig - egy tanulási folyamat. A maga zökkenőivel, belső és netán külső küzdelmeivel. Rajtunk múlik, hogy végül megtanuljuk emelni életünk minőségét, vagy beleragadunk az egok harcába.


A cikkben leírtak általános hatásokat jeleznek, nem helyettesítik a személyre szabott horoszkópelemzést. 
Az egyéni hatások megállapításához szükséges a születési horoszkóp ismerete, az azzal való összevetés.

vissza

Egyéb olvasnivaló

MIT ÍGÉR 2024.?

2024.01.08.

MIT ÍGÉR 2023?

2023.03.02.

MIT ÍGÉR 2022?

2022.02.25.

Hol jár a Hold?

Kapcsolat

Tel: +36-30/940-1848

E-mail:
rehus.gabriella@asztrologus-rg.hu