Egyéb olvasnivaló

MIT ÍGÉR 2024.?

2024.01.08.

MIT ÍGÉR 2023?

2023.03.02.

MIT ÍGÉR 2022?

2022.02.25.

Hol jár a Hold?

Kapcsolat

Tel: +36-30/940-1848

E-mail:
rehus.gabriella@asztrologus-rg.hu

MÁS SZEMSZÖGBŐL

2022.09.30.

Októberben a megszokottól eltérő megközelítéssel folytathatjuk


Október 1-9.
Október igencsak bővelkedik majd bolygómozgásokban.
A hónap elejétől a végéig (sőt novemberben is) a Nap és a Vénusz kéz a kézben haladnak és erőt adnak ahhoz a mély lelki folyamathoz, mely elsősorban önmagunk elfogadásához, önmagunk szeretetéhez vezet. Persze nem valamiféle nárcisztikus megnyilatkozás a cél, hanem mind magunknak, mind társunknak, mint saját magunk tükrének megértése, kapcsolatunk lényegének, mozgatórugóinak meglátása. A belső és külső harmónia megteremtése és végül boldogságunk megtalálása kerül fókuszba.
Mindehhez érdemes leszámolnunk régi szokásainkkal, rögzült gondolkodásmódunkkal és egy kicsit másképp tekinteni életünk eseményeire, saját magunk és partnerünk viselkedésmódjára, tulajdonságaira. Párosítsunk friss szemléletet, más nézőpontot a megszokott történésekhez, vagy valóban tegyünk dolgokat egészen másképp, reagáljunk más módon, mint ahogy az elmúlt években, évtizedekben megszoktuk! Legyen az alkalmazkodás képességének megteremtése a motivációnk!
A Mars és a látszólag hátráló Neptunusz feszült fényszögkapcsolata amúgy sem tettekre ösztönöz, inkább némi enerváltságot hoz mindennapjainkba. Pont az a céljuk, hogy ne örlődjünk fel az állandó aktivitásban, a napi küzdelmekben. Főként ne is küzdjünk! Csak figyeljünk, várhatóan nem is lesz máshoz elég erőnk. Vegyük észre, hogy milyen illúziók mentén sürögtünk-forogtunk az elmúlt időkben! Hogy mit tartottunk fontosnak, ami talán nem az és mit hanyagoltunk el, ami inkább lett volna fontos? Kivel voltak vitáink? Volt-e az összetűzésnek értelme? Nem lett volna jobb inkább közös megoldásokat keresni? Megérteni egymást? Segíteni egymásnak? Milyen vágyakat, álmokat kergettünk? Valóban mi vágytunk ezekre a dolgokra, vagy valamilyen külső elvárásnak igyekeztünk megfelelni?
Október 3-tól már mutathatjuk is, hogy mire jutottunk az elmúlt hetek elmélkedése során. A Merkúr ugyanis ezen a napon egyenes irányba fordul. A 3 hetes retrográd időszaka alatt a kapcsolatok, gondolkodásmód, a kommunikáció bolygója egy értékelő, befelé forduló időszakra késztethetett. Különösen a párkapcsolatokról kialakított elképzeléseink változhattak. Átgondolhattuk, hogy eddig hogyan vélekedtünk bizonyos dolgokról, élethelyzetekről, kapcsolatainkról. Mit jelent számunkra a szeretet? Mi a szeretetnyelvünk? Hogyan viselkedünk, milyen mintákat követünk? Mit közvetítünk, képviselünk a környezetünkben, a világban? Mi az, amihez meggyőződéssel, hittel ragaszkodtunk és mit tudtunk vagy tudunk ezután elengedni? Képesek vagyunk-e alkalmazkodni, a másik szemszögéből látni és megérteni a másikat? Akarunk-e változtatni a megszokott dolgokon? Mert képesek mindig vagyunk!
Október 7-től a Nap és a látszólag hátráló Szaturnusz kapcsolódnak és elgondolkodtatnak azon, hogy vajon kik is vagyunk, milyen szerepeket játszunk és ki az a személy, akit igazából a valódi önmagunknak nevezhetünk. Akinek megőrzéséért, megnyilvánulásáért felelősséggel tartozunk.
Október 9-től a Plútó egyenes irányba fordulónak észlelhető, bő 5 hónap látszólag hátráló mozgás után. Az elmúlt közel fél évben talán gyökeresen megváltozott az életünk, vagy felismerhettük, hogy szükségesek a komolyabb változások. Elsősorban olyan témák kapcsán, ahol megjelent a hatalom, az uralkodni vágyás, a pénz. A biztonságról, anyagiakról, önzetlenségről, elfogadásról és szeretetről alkotott szemléletünk, vélekedésünk is átformálódhatott. Lehet, hogy inkább öncélú érdekeinket háttérbe szorítva önzetlenül segítettünk másoknak. Lehet, hogy a Sors hozott olyan új élethelyzetet, amiben mi szorultunk segítségre, törődésre, vágytunk az elfogadásra, szeretetre. Bármi is történt, vagy történik még ezután, igyekezzünk továbbra is rugalmasan, nyitottan és főként tudatosan beleállni az új élethelyzetbe! Ítéljük meg másképp, nézzünk rá más szemszögből ezután a különböző eseményekre! Ezáltal nyílhat lehetőség belső fejlődésünkre.
Ugyanezen a napon este 11 óra előtt 5 perccel a Nap és a Hold pontosan szembenállásba kerül, Telihold lesz. A Nap és a Vénusz együttállása minden lehetőséget megad ahhoz, hogy harmóniát teremtsünk, hogy mind önmagunk felé, mind mások irányába szeretetet sugározzunk. Ehhez azonban fel kell ismernünk és megértenünk, hogy mennyivel jobb másokért tenni, mint másokkal küzdeni. Önzetlenségünk, segítőkészségünk gyógyír lehet kapcsolatainknak. A Telihold erejével elengedhetjük mindazt, ami már nem működik, ami elavult, megkövesedett, ami csak akadálya lelkünk fejlődésének, legyen az gondolkodásmódunk vagy élethelyzetünk. Belső harmóniánk megteremtéséhez lelkünk újjászületésére van szükség. Nem egy másik dimenzióban, hanem itt a Földön. Vezérelje ezt a transzformációt a tiszta és önzetlen szeretet!

 

Október 10-16.
Október 10-től a Vénusz is kapcsolódik a látszólag hátráló mozgású Szaturnuszhoz, tovább erősítve azt a folyamatot, mely során képesek lehetünk önmagunk elfogadását és megbecsülését erősíteni. A következő 2 hétben azokra a változásokra koncentrálhatunk, melyeket a szeretet, az érzelmek vezérelnek. Megtanulhatjuk megteremteni azt a felszabadult állapotot, melyben harmóniában vagyunk önmagunkkal, a környezetünkkel, a világgal, de mégis megőrizzük belső értékeinket, meghúzzuk határainkat. Egyszerűen csak azok vagyunk, akik. Nem akarunk mindenáron megfelelni, de szeretetből képesek vagyunk alkalmazkodni.
Október 11-től a Merkúr és a látszólag hátráló Jupiter kerülnek szembenállásba. A hét hátralévő részében elgondolkodhatunk azon, hogy mit jelent számunkra egy harmónikus kapcsolat. Hogy érdemes-e egymással viaskodnunk, vagy inkább teszünk egymásért annak érdekében, hogy színesebbé, élményekkel gazdagabbá tegyük kapcsolatainkat. A Merkúr már egyenes irányban halad, a gondolatok már megszülethetnek. A Jupiter még november utolsó hetéig látszólag hátrál, ezért lehet, hogy még nem érett bölcsességgé bennünk az, hogy pontosan hogyan változtassunk helyzetünkön, hozzáállásunkon, szemléletmódunkon. Még van idő annak kikristályosodnia, hogy mi az, amit el tudunk fogadni és mi az, ami már nem egyeztethető össze értékrendünkkel. Semmiképp ne hamarkodjuk el döntéseinket, nehogy olyanról mondjunk le, amit később esetleg megbánunk.
Október 12-én különösen erős késztetést érezhetünk a változtatásra, de külső esemény is kiválthat belőlünk ilyen érzést. Mielőtt hirtelen cselekednénk, várjunk, őrizzük meg nyugalmunkat és alaposan gondoljuk át a reakciónkat!
Október 14-től a Mars és a Vénusz-Nap együttállás kerülnek kedvező fényszögkapcsolatba és a látszólag hátráló Szaturnusszal egy nagy égi háromszöget alkotnak. Női-férfi oldalunk, párkapcsolatunk, kiáradás-befogadás, aktivitás-passzivitás témái kerülnek most előtérbe. Továbbra is az a kérdés, hogy hogyan tudunk úgy harmóniát teremteni magunkban és környezetünkben, hogy nem feloldódunk, nem megfelelünk a végletekig, hanem önmagunkat adjuk. Rögzítjük azt a vonalat, amit már nem lépünk át pusztán azért, hogy illeszkedjünk egy elváráshoz, hogy eljátsszunk egy szerepet. Alkalmazkodunk, változunk és változtatunk, de csak úgy, hogy ennek során ne sérüljenek legfőbb értékeink, hogy tartásunkat megőrizzük. Tartásunkat, értékrendünket és nem a nagy egonkat! Ez utóbbit éppen háttérbe kellene szorítanunk egy kiegyensúlyozott belső és külső világ megteremtése érdekében.

Október 17-23.
Ezen a héten főként az előző héten kialakult bolygókapcsolatok pontosodnak, erősödik energiájuk. Különösen a marsikus és a vénuszi energiák összehangolása lehet feladatunk. Tudatosodhat annak mikéntje, hogy hogyan éljük meg saját férfi és női energiáinkat, hogyan tudjuk ezt átvinni párkapcsolatunkba. De azzal is foglalkozhatunk, hogy hogyan tudnánk egyensúlyt teremteni vágyaink és tetterőnk között. Mikor és hogyan kell aktívnak lennünk, megragadnunk a lehetőségeket és mikor elég csak türelmesen hagynunk, hogy megtörténjen mindaz, aminek történnie kell.
Október 20-tól születhetnek új ötleteink annak céljából, hogy miként frissítsük fel már megszokott élethelyzetünket, kapcsolatainkat, szemléletmódunkat. Érdemes figyelnünk a hirtelen bevillanó gondolatokat, hátha ezekből merítjük majd azokat az új écákat, melyek kimozdítanak megszokott kerékvágásunkból és továbblendítenek egy a korábbiaktól ugyan eltérő, de tudatosabb irányba.
Bármerre is folytassuk utunkat, mindig tartsuk szemünk előtt lelkünk hívását és ne valamiféle különlegessé válás vágya vagy figyelemfelkeltés vezérelje lépéseinket. Önértékelésünk jöjjön bensőnkből és ne kívülről várjuk az elismerést. Természetesen szabad örülnünk pozitív visszajelzéseknek, de ne ezért tegyünk meg dolgokat. Valódi önmagunk megmutatását csak akadályozza, ha a másoknak való megfelelés mentén döntünk életünkről, viszonyulunk párunkhoz vagy egyes élethelyzetekhez. Ha nem kell eljátszanunk azt, akik nem vagyunk, ha pusztán magunkat adjuk, az igazán felszabadító és örömteli állapotot teremt majd számunkra.
Október 23-tól pedig a Skorpió jegyébe lépő Nap és Vénusz energiája lelkünk legmélyére vezet minket. Oda, ahol csak mi vagyunk, ahol csak mi érthetjük meg, hogy mi zajlik. Felfedezhetjük belső értékeinket, tudatosíthatjuk értékrendünk alkotóelemeit. Meghatározhatjuk, hogy mi az, ami ehhez illeszkedik és mi szorul kívülre. De a kapcsolatainkat netán átszövő titkok, eddig elrejtett érzések – akár pozitív, akár negatív - is felszínre kerülhetnek. Megmutatkozhat a kapcsolat lényege, összetartóereje, vagy épp az, ami szétfeszíti.

 

Október 24-31.
Október 24-től a Szaturnusz 4,5 hónapos látszólag hátráló mozgás után egyenes irányba fordul. Ezalatt az idő alatt átgondolhattuk céljainkat, feladatainkat. Megtalálhattuk azt az élethelyzetet, melyben felelősséget tudunk vállalni, melyben képesek vagyunk elköteleződni. Lehet ugyan, hogy nem mi választottuk az útirányt, hanem életünk eseményei, nevezhetjük Sorsnak is, mozdítottak ki olyan megszokott helyzetekből, melyben már nem volt több feladatunk. Mindennek rendelt ideje van, ezért ha így volt, ne bánkódjunk. A legfontosabb, hogy felkészüljünk az új lehetőségekre. A Szaturnusz előre indulásával elénk tárulhatnak. Persze ne várjuk azonnal! Figyeljük a zajló eseményeket és ragadjuk meg az adandó alkalmat!
A Szaturnusz fordulásával a lassan 3 éve életünket kísérő és időnként korlátozó Szaturnusz-Uránusz kapcsolat is változik. A két planéta energiája többnyire valamilyen kötöttség, megszorítás, korlátozás formájában észlelhető. Üzenetük azonban az, hogy megtanuljuk összehangolni a szabadságot a kötöttségekkel. Hogy képesek legyünk megteremteni egy olyan belső szabadságot, melyet minden körülmények között, a legnagyobb felelősség és nyomás alatt is meg tudunk élni. Ugyanakkor elsajátíthatjuk azt is, hogy hogyan működjünk együtt másokkal, hogyan alkossunk egy olyan közösséget – legyen az párkapcsolat, család, munkahelyi közösség, vagy bármilyen egyéb csoport - , amiben szolgáljuk a közösség érdekeit, segítjük egymást, ugyanakkor mi sem „tűnünk el”, hanem hűek maradunk önmagunkhoz, saját értékeinkhez, gyökereinkhez. Ideális esetben nem külső kényszer vagy korlátozás formájában kellene megtanulnunk a két planéta kapcsolódásának energiáját, hanem azt a fajta szabadságot kellene megtapasztalnunk, amit a saját döntésünk ereje, az önmagunktól felvállalt felelősség adhat.
Október 25-én 12 óra 49 perckor áll pontosan együtt a Nap és a Hold, Újhold lesz. Kettősükhöz a Vénusz is csatlakozik. Ennek az Újholdnak az energiája tovább erősíti azt a folyamatot, melynek során lelkünk titkait, belső értékeinket tárhatjuk fel. Önmagunk megismerésével az általunk képviselt értékek is egyértelművé válhatnak. Megmutathatjuk, hogy mit képviselünk a világban, megérthetjük, hogy ugyan mindenki más, de azért vannak közös értékeink is, melyek mentén együtt emelhetjük kapcsolataink színvonalát. Változtathatunk szemléletmódunkon, mely segít alkalmazkodnunk másokhoz, élethelyzetekhez, de ugyanakkor tisztában lehetünk azzal a határral is, ami önbecsülésünk alapját képezi.
Október 28-án a látszólag hátráló Jupiter együttállásba kerül a szintén hátráló Neptunusszal. A következő 1 hónapban segítenek abban a belső vizsgálódásban, melynek során beazonosíthatjuk mindazt, ami felé önzetlenül tudunk fordulni. Felismerhetjük, hogy mivel áltattuk magunkat és mi valódi az életünkben. Az illúziók helyett egy saját értékrenden alapuló világnézetet, hitet tudunk megformálni belső világunkban. Ami persze nem marad hatás nélkül a külső környezetünket illetően sem.
Október 30-tól a Merkúr csatlakozik a Nap-Vénusz kettőséhez. A következő 3 hétben felszínre hozhat olyan gondolatokat, melyek segítenek megérteni kapcsolatainkat, azok mozgatórugóit és értékeit. Érdemes azonban arra figyelnünk, hogy ha olyan felismerés támad bennünk, ami az eddigiektől erősen eltérő megvilágításba helyezi kapcsolatunkat, vagy a másik személyt, akkor sem őrá, sem magunkra ne zúdítsunk szemrehányást. Valamiért, valamikor elhittük, hogy az kell nekünk, amit eddig kaptunk és azt tudtuk adni, amit eddig adtunk. Ha most meglátjuk, hogy mindez csak a kapcsolat illúziója és nem valódi lényege volt, akkor inkább örüljünk a felismerésnek, mintsem bárkit is hibáztassunk. Fontoljuk meg, hogy érdemes-e, lehet-e még a meglévő kapcsolaton változtatni és tegyük, ha igen. De ha arra jutunk, hogy alapvető értékrendünket sérti a másik viselkedése, gondolkodása, szemléletmódja, akkor vegyük utunkat más irányba!
Október 31-től a Mars megállni látszik az Égbolton és a következő közel 2,5 hónapban látszólag hátráló mozgásúnak észleljük majd. Hogy mit is jelent ez számunkra, arról majd novemberben lesz szó.


A cikkben leírtak általános hatásokat jeleznek, nem helyettesítik a személyre szabott horoszkópelemzést. 
Az egyéni hatások megállapításához szükséges a születési horoszkóp ismerete, az azzal való összevetés.

vissza