Egyéb olvasnivaló

MIT ÍGÉR 2024.?

2024.01.08.

MIT ÍGÉR 2023?

2023.03.02.

MIT ÍGÉR 2022?

2022.02.25.

Hol jár a Hold?

Kapcsolat

Tel: +36-30/940-1848

E-mail:
rehus.gabriella@asztrologus-rg.hu

LAZÍTSUNK!

2020.02.01.

Dőljünk hátra és engedjük megmutatkozni a dolgokat!

Február 1-9.

Február első napjaiban gyakorolhatjuk a másokkal való együttműködést úgy, hogy ugyan megtanulunk alkalmazkodni, de közben megőrizzük egyéniségünket is. Egonkat egy kicsit visszaszorítva, de mégsem teljesen feloldódva másokban. Előállhatunk újszerű ötletekkel, de tiszteletben tartva a tradíciókat. Ezáltal biztos alapokra helyezve, valamire építve a megújulás lehetőségét.
Kapcsolataink, elsősorban a párkapcsolatunk felfrissítése kerülhet fókuszba. Önzetlen szeretettel és elfogadással viszonyulva párunkhoz könnyebben alkalmazkodhatunk. Arra sem lesz szükség, hogy rendületlenül bizonyítsuk igazunkat. Természetesen nem arra bíztatok, hogy dobjuk sutba értékrendünket. De próbáljuk beleképzelni magunkat a másik helyzetébe és megérteni szemléletmódját, indíttatásait. A következő napokban előjöhetnek régi problémák, amiket eddig a szőnyeg alá söpörtünk, de felbukkanhatnak régi ismerősök is, akikkel nem zártunk le bizonyos helyzeteket. Ezeket most tisztázhatjuk, megérthetjük. A folytatás rajtunk múlik. Elengedhetjük partnerünket teljes lelki megnyugvással, rendezve végre közös dolgainkat, vagy folytathatjuk, ami megszakadt, de már más hozzáállással, megközelítéssel.
Február 3-án a Bakban járó Jupiter és a Halakban vonuló Neptunusz egy pozitív fényszögkapcsolatba kerül egymással, mely egyelőre március 11-ig áll fenn. Most csak ízelítőt kapunk, az év második felében hosszabban érezhetjük majd hatásukat. Jelzik, hogy érdemes figyelni intuícióinkra, hiszen ezen keresztül érthetjük meg sorsunkat, hallhatjuk meg belső hangunkat. Rálelhetünk arra az útra, melyen képesek vagyunk felelősséggel, odaadással haladni. Hétköznapjainkban pedig megtalálhatjuk azt a célt, mely nem öncél, hanem másokkal közös. Melynek elérése, sikerre vitele együttműködésen, kölcsönös megértésen és elfogadáson alapszik.
A déli órákban a Merkúr a Halak jegyébe lép. A ráció bolygója nem érzi jól magát ebben a szétfolyó, határtalan energiában. Könnyen keveredhetünk félreértésekbe, vagy szándékosan félrevezethetnek minket. Akár magunkat is áltathatjuk illúziókkal. Érdemes hát jobban figyelnünk a napi történések, kommunikáció valóságtartalmára, mert a Halak Merkúr és a Bika Uránusz kapcsolatából adódóan egy félreértés, egy csalódás, vagy becsapottság érzés könnyen kibillenthet minket stabilnak vélt helyzetünkből. A Merkúr most hosszasan, egy rövid megszakítást leszámítva április első harmadáig tartózkodik a Halakban. Célja ennek az időszaknak az, hogy a sok „agyalás” helyett, inkább a megérzéseinknek engedjünk teret.
Február 5-től a Nyilasban járó Mars néhány napig a Bak Plútótól kap egy átalakító energiát, melyet a Bak Szaturnusz hatása követ. A planéták kapcsolata segít másokkal összehangolnunk törekvéseinket. Megmozdítja a hitviták következtében kialakult frontvonalakat úgy, hogy az kölcsönös megértéshez, elfogadáshoz vezessen. Támogatja azt a szándékot, mely határt szab a  hatalmaskodásnak, a másik le- vagy elnyomásának.
Február 7-én a Vénusz a Kos jegyébe lép. A harmónia bolygója feszülten érzi magát a harcias Kosban. Érdemes figyelnünk arra, hogy a Marsot, az akaratot, a tetterőt átalakító energiákat és a feszült vénuszi energiát ne egy otthoni vitában vezessük le. Természetes, hogy az alkalmazkodás tanulása közben felszínre kerülnek olyan dolgok, előállhatnak olyan helyzetek, melyek összeütközésre késztetnek. Ha tudatosan koncentrálunk a másik megértésére és nemcsak a saját véleményünket hajtogatjuk, akkor elkerülhetjük a csatározásokat.
Február 9-én reggel 8 óra 33 perckor pontosodik a Vízöntőben járó Nap és az Oroszlánban haladó Hold szembenállása, azaz Telihold lesz az Oroszlán jegyében. Elengedhetjük büszkeségünket, híúságunkat, megválhatunk fensőbbséget sugárzó viselkedésmintáinktól és kiteljesedhetünk egy közösségben, egy együttműködésben. Lelkesedésünkkel,  optimizmusunkkal erősíthetjük kapcsolatainkat, sikerre vihetjük közös elképzeléseinket. Megőrizve egyéniségünket, de nem túlértékelve egonkat szolgálhatjuk egy közösség érdekeit. Viszonzásul megbecsülést és elismerést nyerhetünk társainktól.

 

Február 10-16.

Február 11-től a Merkúr a Neptunuszhoz csatlakozik a Halak jegyében és a következő szűk 2 hétben nem tágítanak egymás mellől. Mi mindent tartogatnak számunkra? A már említett félreértések, csalódások és illúziók kezelése továbbra is több tudatosságot igényel.  Emellett azonban kiaknázhatjuk ezt az energiát kapcsolataink gyógyítására, szavaink kedvesebbé, szeretetteljesebbé formálására is. Inkább egymás megértésére, segítésére koncentráljunk, mintsem kíméletlenül kritizáljuk egymást.
Érezhetjük azt is, hogy megmozdulni sincs kedvünk, inkább csak bekuckóznánk, pihennénk egész nap. Ha nincs valóban halaszthatatlan ügyünk, akkor tegyük ezt. Figyeljünk befelé, merüljünk el magunkban, lelkünkben. Ha  mégis lenne egy kis fölös energiánk, akkor összeköthetjük ezt a befelé fókuszálást némi mozgással. Kiváló időszak jógázáshoz, vagy más spirituális töltetű sporthoz. De úszás közben is nyugodtan elmélkedhetünk.
Legyünk résen azonban a közlekedésben. Hiszen ez a szétfolyt figyelem könnyen eredményezhet balesetet.
Ezen a napon egy év végéig tartó jelentős bolygókapcsolódás is létrejön: a bak jegyében haladó Jupiter a Plútó-Szaturnusz kettőshöz csatlakozik, kicsit enyhítve ezzel feszítő,  „felforgató” energiájukat. Az elmúlt évben, vagy idén januárban a Plútó-Szaturnusz kettős gyökeres változást hozhatott életünk valamelyik területén, vagy megváltoztathatta látásmódunkat, sorsunkhoz való viszonyunkat. A Jupiter most az új helyzet elfogadását, a változások integrálását segíti. Támogat abban, hogy belássuk: csak az történhet velünk, amire szükségünk van és ami történik az értünk van, fejlődésünket, tudatosodásunkat szolgálja.
Február 16-án a Mars a Bak jegyébe lép. Itt összekapcsolódik az elengedést jelképező Leszálló Holdcsomóponttal és kedvező fényszögbe kerül a Bikában járó Uránusszal. A hónap végéig érezhetjük ezeket az energiákat, melyek segítenek arra az útra rátalálnunk, ami valóban a sajátunk. Ha valami nem illeszkedik az életünkbe, annak továbbviteléhez nem kapunk támogatást. Jobb, ha elengedjük. Ha pedig valóban éljük a sorsunkat, akkor teret nyerhetünk elképzeléseink megvalósításához. Érhetnek váratlan meglepetések, előállhatnak szokatlan helyzetek, lehetnek hirtelen ötleteink, elhatározásaink. Engedjük, hogy a szívünk vezéreljen!

 

Február 17-23.
Február 17-én a Halak jegyében járó Merkúrt megállni látjuk az Égbolton, majd másnaptól hátrafelé mozgásúnak észleljük egészen március első napjaiig. Még néhány napig összekapcsolódik a Neptunusszal. A hátráló mozgás (retrográd) időszak mindig egy befelé figyelésre, számvetésre ösztönöz. Arra, hogy  megvizsgáljuk hogyan működtetjük az adott planéta energiáit. A Merkúr esetében a gondolkodásunkat, a kommunikációnkat, a kapcsolatainkat, az alkalmazkodási képességünket. Átgondolhatjuk, hogy  hogyan viszonyulunk másokhoz, mit gondolunk magunkról, vagy másokról, milyen szemlélettel, mennyire nyitottan fordulunk a világ felé. Lehet, hogy elzárkózunk? Netán tüskéket növesztettünk? Vagy éppenséggel túl nyitottak vagyunk és ezt mások kihasználják? Kinek-kinek mi okoz éppen nehézséget. Érdemes ebben az időszakban önvizsgálatot tartanunk és változtatnunk, ha szükséges.
Február 19-én a Nap a Halak jegyében folytatja útját. Kedvező fényszögbe kerül a Bak Marssal, mely még mindig a Leszálló Holdcsomóponttal áll együtt. Igazi hanyattdőlős, szemlélődős, elengedős időszak követekezik. Csak engedjük, hogy megtörténjenek a dolgok! Ha lehetőségek jönnek, azt ragadjuk meg! De erőből kényszeríteni bármit is teljesen felesleges. Hiába feszülünk bele az aktivitásba, a nagy akarásba, most nem ennek van ideje. Felörlődhetünk, kedvünket veszthetjük, ha mindenáron a „küzdőtéren” akarunk maradni. Hagyjuk, hogy belső iránytűnk vezessen és ne az egonk által vágyott sikerek hajszoljanak!
A Bakban bandukoló Jupiter a hónap végéig egy gátló, akadályozó fényszöget vet a Kos Vénuszra. Ennek inkább örülnünk kell, hiszen a Kosban kissé feszült Vénusz energiáit - amik vitára, összetűzésre sarkallhatnak – a Jupiter tompítja. Segít közös platformot találni, egymás álláspontját megérteni, harmónizálni. Megtanít egymásért és nem egymással küzdeni.
Február 22-én, mintegy a másnapi Újhold előkészítéseképpen, a Halakban járó Nap és az ugyanitt hátráló Merkúr kapcsolódik össze, még mindig a Neptunusz szeretet-energiájának hatása alatt. Tudatosodhatnak egyes események tanulságai, átértékelhetjük kapcsolataink minőségét, ráébredhetünk gondolataink és kommunikációnk erejére. Megérthetjük, hogy milyen hatással vagyunk másokra és miért váltanak ki belőlünk mások bizonyos reakciókat. És főképp mit tudunk ebből tanulni.
Február 23-án délután fél 5-kor Újhold lesz a Halak jegyében. Nemcsak a Nap és a Hold áll majd együtt, csatlakozik hozzájuk a Merkúr is. A Neptunusztól pedig egy cirógató, szeretetteljes hatásban is részesülnek. Igazi „szeretet-gombóc” energiák. Szellemi és lelki feloldódás, önzetlenség, elfogadás jellemzi ezt az Újholdat. Kedvező fényszöggel kapcsolódik a Rák Felszálló Holdcsomóponthoz és a Bak Mars-Leszálló Holdcsomópont együtteséhez. Ébredjünk rá, hogy nem számít más csak a szeretet, az érzelmi kötődés, a belső egyensúly. Helyezzük ezeket előtérbe az anyagi szempontokkal szemben. Legyünk képesek lemondani vágyainkról, akaratunkról! Ne menjünk szembe a sorsunkkal! Fogadjuk azt inkább el, hogy megélhessük belső kiteljesedésünket és egységbe forrhassunk szeretteinkkel!

 

Február 24-29.
Február utolsó hetében az Égiek gondoskodnak arról, hogy ne feledkezzünk meg a Bak Szaturnusz-Plútó kettősről. Ezúttal a Kos Vénuszon gyakorolják átalakító erejüket. Hasonlóan a Jupiterhez, ez a hatás is inkább a csatabárd elásására, megegyezés, harmónia kialakítására sarkall egészen március első napjaiig.
Február 24-25-én és még február 26-án az esti órákig a Hold a Halak jegyében halad. Érdemes még ezeken az Újhold utáni napokon is figyelni intuícióinkat, álmainkat, bevillanó képeinket. Sokat segíthetnek lelkünk megértésében, belső békénk megtalálásában. Továbbra sem a cselekvésnek, a nagy aktivitásnak van itt az ideje. Előbb halljuk meg legbelső énünket, értsük meg  üzenetét és várjuk ki a megfelelő pillanatot, amikor már nem erőből, hanem elfogadásból vagyunk képesek cselekedni. Immár magabiztosan, elszántan és kitartóan.
Érdemes komolyan vennünk ezt a passzív időszakot, hogy ne egy influenza, vagy más vírusos, lázas, vagy gyulladásos betegség tartson minket vissza a túlzott aktivitástól.


A cikkben leírtak általános hatásokat jeleznek, nem helyettesítik a személyre szabott horoszkópelemzést. 
Az egyéni hatások megállapításához szükséges a születési horoszkóp ismerete, az azzal való összevetés.

vissza