Asztrológia a mindennapokban

HAZATALÁLÁS

2023.11.30.

Decemberben tisztulhat jövőképünk

December 1-10.
December első két hetében a Nap és a Mars tovább folytatja közös útját. Energiájuk segítségével most tehetünk is azért, amit feladatunknak érzünk, amiért hajlandóak vagyunk elköteleződni. Érdemes valamilyen célt találnunk tetterőnk befektetéséhez, hiszen ez a marsikus energia könnyen átválthat öncélú agresszióvá, ha nem találunk olyan valódi célt, melyért tehetünk valamit, melyért küzdhetünk. Ha nem adunk ennek a belső erőnek irányt, akkor egyszercsak azon kaphatjuk magunkat, hogy mindenen puffogunk, rendszerint összekapunk másokkal, vagy akár erőteljesebben is kifejezzük belső feszültségünket.
December 2-től azonban a Merkúr és a Szaturnusz kapcsolódása támogatja céltudatosságunkat. Keretet adhat elképzeléseinknek és mederbe terelheti cselekvő energiánkat. Kitisztulhat az a terv, mely tudatos és felelősségteljes továbblépésre késztet. Határozott elképzelésünk alakulhat ki arról, hogy mit is akarunk csinálni, hogyan akarjuk folytatni életünk előttünk álló szakaszát.
December 3-án a Merkúr a látszólag hátráló Jupiterhez is kapcsolódik. Erejük segítheti elképzeléseink megvalósítását, de elképzelhető, hogy a retrográd Jupiter miatt még nem érezzük teljes erővel a mikéntet. Még hiányozhat hitünk. Bizonytalanok lehetünk, hogy képesek vagyunk-e arra, amit elgondoltunk. Kapkodnunk nem kell, haladjunk lépésről lépésre! Ne akarjunk komplett „projektet” megvalósítani! Keressünk olyan részfeladatokat, amik terveink kivitelezésének irányába visznek és hajtsuk végre azokat. Lehet ez egy konkrét dolog: egy ünnepi ebéd főzésétől a regényíráson keresztül, a házépítésig, bármi. De elhatározhatjuk azt is, hogy lelki fejlődésünkkel foglalkozunk és beiratkozunk egy önismereti tanfolyamra, vagy veszünk egy erről szóló könyvet. Bármit elhatározhatunk, most megfontoltan és céltudatosan haladhatunk a megvalósítás irányába.
December 5-től a Vénusz és a látszólag hátráló Jupiter szembenállása arra ösztönözhet minket, hogy foglalkozzunk belső stabilitásunkkal. Elsősorban azzal, hogy mit fogadunk el, vagy inkább mit nem, önmagunkban. Ebben segíthet a párkapcsolatunk, vagy más közeli kapcsolatunk is, hiszen ők mindig visszatükrözik azokat a dolgokat, viselkedésmintákat, szemléletmódot, amivel magunkban sem vagyunk kibékülve, vagy épp belőlünk hiányzó olyan tulajdonság, ami segíthetné mások elfogadását is. Ezért mielőtt jól összevesznénk partnerünkkel, számoljunk tízig és gondolkodjunk el azon, mi mit tettünk hozzá egy helyzet kialakulásához, milyen reakcióink eredményeznek nézeteltéréseket? Mi mennyire vagyunk toleránsak?
December 7-től a Neptunusz bő 5 hónapnyi látszólag hátráló mozgás után egyenes irányba fordul. Ezalatt az idő alatt átgondolhattuk, hogy nem rugaszkodtunk-e el a valóságtól? Nem kergettünk-e illúziókat céljainkat illetően? Esetleg olyan ideálokban – párban, karrierben stb. – reménykedtünk, melyek csak mesékben léteznek? Nem csaptuk-e be éppen saját magunkat? Le tudtunk-e mondani valamiről annak érdekében, hogy másoknak segítsünk vagy hogy önös érdekeink érvényesítése helyett közös célokat valósítsunk meg? Hoztunk-e áldozatokat másokért? Képesek voltunk-e, képesek vagyunk-e tisztán, elvárások nélkül szeretni? De, akár félelmeinkkel, hiedelmeinkkel is szembenézhettük. A Neptunusz egyenes irányba fordulásával megmutathatjuk, hogy mire jutottunk az elmúlt 5 hónap alatt, mit tanultunk ebben az időszakban, hogy már tisztán, átlátva a rózsaszín ködön, szeretettel és önzetlenül viszonyuljunk önmagunkhoz, az előttünk álló eseményekhez, helyzetekhez.
December 9-én és 10-én lelkünk legmélyéről törhetnek fel olyan érzések, melyeket most értelmezhetünk, megérthetjük gyökerét, kiváltó okát és ezt a „tudást” felhasználhatjuk céljaink eléréséhez, mind belső, mind külső utunk folytatásához.

 

December 11-17.
December 13-án alig, hogy elkezdődik a nap, 0 óra 32 perckor Újhold lesz. A Nap és a Hold együttállásához még kapcsolódik a Mars. Az Újhold mindig lehetőséget ad valami új kezdethez is. Ezúttal ahhoz, hogy jövőnket formáljuk, alakítsuk. Mégpedig azáltal, hogy ösztöneinket, vágyainkat, tetterőnket már tudatosan szellemi és lelki fejlődésünk szolgálatába állítjuk. Mit is jelent ez? Egyrészt, hogy megszabadulunk minden olyan visszahúzó dologtól, legyen az egy téveszme, egy beidegződés, vagy egy konkrét élethelyzet, ami gátat szabhat szellemi és lelki felszabadulásunknak, kiteljesedésünknek. Másrészt, hogy olyan mederbe tereljük cselekedeteinket, amik már egy konkrét ügyet, egy nemes célt, a jövőnk építését támogatja. Lehetőleg úgy, hogy az ne önérdekű, hanem másokat segítő, közös erőfeszítéseket előrevivő tett legyen. Kedvező energiák ezek minden sérült, beteg dolog meggyógyításához. Hitünk és belső erőnk megerősítéséhez.
Ugyanezen a napon a Merkúr látszólag hátráló mozgásba kezd és majd csak az új esztendőben fordul ismét egyenesbe. Az év hátralévő részében még elgondolkodhatunk céljainkon. Felülvizsgálhatjuk szemléletmódunkat, kapcsolatainkat. És főként jövőképünket. Az új évet pedig remélhetőleg bölcsebben, frissebb, koncentráltabb energiákkal indíthatjuk. Konkrét tervekkel, elképzelésekkel.
December 15-től az azt követő szűk 2 hétben a Vénusz és a látszólag hátráló Uránusz szembenállása hozhat váratlan fordulatokat főként biztonságérzetünket illetően. A biztonságot jelentheti számunkra az anyagi javak felhalmozása, a stabil érzelmi kapcsolat, elsősorban a párkapcsolat. Adhatunk más minőséget bármelyiknek azáltal, hogy alapvetően belső biztonságunkat, a magunkba vetett hitünket erősítjük. Hiszen, ha belső világunk kiegyensúlyozott, stabil, akkor a külső változásokra is kisebb érzelmi amplitúdóval leszünk képesek reagálni. Bármi is történjék, ahhoz könnyebben alkalmazkodhatunk, ha bízunk saját erőnkben.

 

December 18-24.
December 19-től a látszólag hátráló Merkúr ismét kapcsolódik a Szaturnuszhoz. A hónap elején már találkozhattunk ezzel a bolygókapcsolattal. A következő néhány napban újra átgondolhatjuk céljainkat. Morfondírozhatunk azon, hogy mi kell ahhoz, hogy elképzeléseink révbe érjenek. Milyen területen és milyen módon kell esetleg nagyobb felelősséget vállalnunk, vagy erőteljesebben elköteleződnünk? Van-e elég hitünk, bízunk-e eléggé magunkban? Elhisszük-e, hogy képesek vagyunk véghezvinnni azt, amit elterveztünk?
December 22-én a Nap a Bak jegyébe lép. Elérkeztünk a téli napfordulóhoz. Innentől hosszabodnak a nappalok. A fény „gyarapodásával” elindul egyfajta újjászületés is. A Nap kapcsolódása a látszólag hátráló Merkúrhoz, a Szaturnuszhoz és a Jupiterhez, segít minket abban, hogy megértsük sorsunkat. Tapasztalatainkat bölcsességgé formáljuk és tudásunkkal már sorsunk feladatait is könnyebben felvállaljuk. De nemcsak a Nap helyzete, hanem a Vénusz és a Neptunusz kedvező fényszögű kapcsolódása is támogatja törekvéseinket azáltal, hogy erősíti lelkünkben a tiszta és önzetlen szeretet megszületését. Bármi is frusztrált bennünket, bármilyen sérelmeket, sebeket hordoztunk, azt most meggyógyíthatjuk. Rádöbbenhetünk, hogy csak a szeretet által vezérelt dolgok fontosak, minden más lényegtelen. Bátran adjuk át magunkat ennek az igazán erőteljesen feltöltő energiának. Méltó ráhangolódás lesz a karácsonyi ünnepekre.

 

December 25-31.
Az év hátralévő részében a látszólag hátráló Merkúr és a Mars együttállása lehetőséget biztosít számunkra, hogy átgondoljuk vágyainkat, tetteinket. Hogy mit kéne tennünk ahhoz, hogy jövőnket építhessük, hogy továbbhaladhassunk szellemi és lelki fejlődésünk útján.
December 25-én egy hosszabb távon meghatározó fényszögkapcsolat jön létre a két sorsbolygó, a Szaturnusz és a pillanatnyilag látszólag hátráló mozgású Jupiter között. Energiájuk segítségével megtanulhatjuk, hogy hogyan lehet közösen biztonságot, stabilitást teremtenünk. Hogy egymástól függünk. Hogy tetteink mindig hatással vannak másokra. Lehet ez párkapcsolat, család, barátok, munkahelyi közösség, az egész világmindenség, mindig hatunk egymásra, az Univerzum összes szereplőjére. Segíthetünk másoknak, de megtapasztalhatjuk, hogy mi sem vagyunk egyedül. Az Univerzum „megtart” minket. Ha bajba kerülünk, ha nehézségekkel állunk szemben, lesz támogatónk, lesz segítségünk. Csak ismerjük fel! Ne járjunk úgy, mint az egyszeri halász, aki a tengerbe pottyant és várta a Jóisten segítségét, de az arra járó hajóra mégsem szállt fel, mert ő a Jóistent várta rendületlenül. Ne veszítsük hitünket, de lássuk meg mikor jön a lehetőség, a támogatás és bízzunk az Univerzum erejében!
December 27-én hajnali 1 óra 33 perckor áll pontosan egymással szemben a Nap és a Hold, Telihold lesz. A két planéta szembenállásához kedvező fényszögekkel kapcsolódik a Szaturnusz és a látszólag hátráló Jupiter. A Telihold energiájával ráláthatunk sorsunk értelmére, céljára. Megtalálhatjuk azt az élethelyzetet, melyben végre helyünkre kerülünk. Arra a helyre, abba az élethelyzetbe, mely a sorsunk szerint való. Jöhet lelkileg kissé viharos időszak, hiszen most összetörhetnek/összetörhetjük múltbéli meggyőződéseinket. De bármennyire is fájó, ez mégis egy gyógyulás, lelkünk felszabadítása, melynek során megszabadulhatunk korlátozó, hamis elképzelésektől, átláthatjuk a távlatokat és elindulhatunk a hazatalálás útján. Magától nem jön semmi. Kellünk hozzá. Kellenek a felismeréseink, a tudatos változástatásaink. Ha mindent ugyanúgy csinálunk, mint eddig, ugyanúgy gondolkodunk, reagálunk, mint eddig, akkor az eredmény is ugyanaz lesz. A fejlődés pedig biztosan elmarad.
Az év utolsó napján a látszólag hátráló Jupiter szinte megáll az Égen, hogy az új esztendőt már előre haladó mozgással indítsa. Új lendületet adva számunkra a változásokhoz, sorsunk örömteli megéléséhez.


A cikkben leírtak általános hatásokat jeleznek, nem helyettesítik a személyre szabott horoszkópelemzést. 
Az egyéni hatások megállapításához szükséges a születési horoszkóp ismerete, az azzal való összevetés.

vissza

Egyéb olvasnivaló

MIT ÍGÉR 2024.?

2024.01.08.

MIT ÍGÉR 2023?

2023.03.02.

MIT ÍGÉR 2022?

2022.02.25.

Hol jár a Hold?

Kapcsolat

Tel: +36-30/940-1848

E-mail:
rehus.gabriella@asztrologus-rg.hu