Asztrológia a mindennapokban

FELSZABADULÁS

2021.08.31.

Szeptemberben önmagunk megértése által bölcsebbé, felszabadultabbá válhatunk


Szeptember 1-5.
Szeptember 2-től a Nap és az Uránusz kerülnek kedvező fényszögkapcsolatba. Energiájuk ötletekkel, váratlan fordulatokkal, lehetőségekkel segíti kiteljesedésünk, életfeladatunk megtalálását. Felismerhetjük, hogy hogyan tudunk felszabadultak lenni korlátok és kötelezettségek között is.
A Mars és a látszólag hátráló Neptunusz szembenállása egyre pontosabb lesz, ami erőtlenséget, bizonytalanságot hozhat mindennapjainkba. Ha így érzünk, akkor inkább csak próbáljuk összerakni elképzeléseinket legalább fejben és semmiképp ne kezdjünk meggondolatlanul kapkodni. Annál is inkább, mert a Merkúr és a látszólag hátráló Szaturnusz kedvező kapcsolata is arra sarkall, hogy gondolkodjunk felelősségteljesen. Ugyanakkor vegyük észre a Sors jelzéseit, útjelzőtábláit és irányítsuk életünket ehhez igazodva. Fontos azonban, hogy úgy tegyük mindezt, hogy ne belefeszüljünk az új helyzetekbe, hanem önazonosságunkat megőrizve fogadjuk azokat el. Érdemes viszont időről-időre feltennünk a kérdést, ha valamilyen új szituációval, eseménnyel nehezen barátkozunk meg: Mi a „rossz” benne? Mi az, ami nem való nekünk? Az egonk játéka csupán a nagy tiltakozás, vagy valóban diszkomfort érzésünk van?
Kiemelten jelentkezhetnek ezek a kérdések a párkapcsolatunkat illetően. Ki vagyok én a kapcsolatban? Nem adtam-e fel magam a kapcsolat kedvéért? Mit tudok elfogadni? Hol vannak a határaim?
Egzisztenciális témák is terítékre kerülhetnek a következő bő 1 hétben. Befolyhatnak régi kintlévőségeink, de változhat az anyagiakhoz való hozzáállásunk is. 

Szeptember 6-12.
Szeptember 7-én hajnali 2 óra 52 perckor lesz Újhold. A Nap és a Hold együttállásával kedvező fényszöget zár be az Uránusz, de a Mars-Neptunusz szembenállás hatása is már megjelenik. Alkalmas ez az időszak egyfajta összegzésre, múltunk és tapasztalataink értékelésére. Tudatosíthatjuk, hogy mi segíti belső energiáink uralását és mi rombolja lelkünket. Hogy nem kell szüntelenül, „jóravaló fürgeséggel” folyton tennünk valamit. Ha megtaláltuk belső egyensúlyunkat, ha el tudtuk fogadni gyengeségeinket is tökéletesnek, akkor képesek lehetünk olyan erőt és szeretetet sugározni magunkból, hogy már jelenlétünk is, a velünk való kapcsolódás is gyógyító erejű, segít másoknak. Ehhez azonban egonkat háttérbe kell szorítanunk (persze nem feladva személyiségünket) és tiszta, nyílt szívvel fordulnunk mások felé. Sokkal többet adhatunk másoknak és főként magunknak, ha nem alakoskodunk, ha nem akarunk többnek, jobbnak látszani, mint akik valójában vagyunk. Hiszen úgy vagyunk szerethetőek, ahogy vagyunk.
Szeptember 9-től néhány napig a Merkúr és az Uránusz kapcsolódása új ötletek bevillanásával segíthet minket. Azt is tapasztalhatjuk, hogy a megszokott rutin megoldások most valahogy nem működnek. Új megközelítésre, más hozzáállásra van szükségünk a jól bevált módszerek helyett.
A következő néhány napban felerősödhetnek allergiás tünetek, felsőlégúti panaszok, Ha ezt tapasztaljuk, akkor érdemes átgondolnunk, hogy kapcsolatainkat mennyire érezzük korlátozónak, mennyire vagyunk felszabadultak benne. Persze a szabadság sosem azt jelenti, hogy azt csinálunk, amit akarunk. Inkább azt, hogy adott korlátokat, kereteket, felelősséget, feladatokat mennyire tudunk elfogadni. Belefeszülünk vagy belesimulunk?

Szeptember 13-19.
Szeptember 13-tól bő 1 héten keresztül a Nap és a látszólag hátráló mozgású Plútó kapcsolódnak kedvező fényszögben. Alkalmat adnak egyfajta transzformációra. Arra, hogy valódi önmagunkra találjunk. Hogy levessünk mindenfajta álarcot, amivel eddig talán azonosítottuk magunkat. Egonk gyökeres átalakuláson eshet át. Mindez azért, hogy megértsük mennyire felszabadító érzés, ha nem kell más szerepét játszanunk. Hogy nem kell hibátlannak lennünk, mert tökéletlenségünkkel együtt vagyunk tökéletesek.
Ezeket a felismeréseket, lelki elengedéseket segíti a Hold és a Leszálló Holdcsomópont együttállása is.
Ugyanezen a napon kerül feszült fényszögbe a Vénusz és a Szaturnusz. Energiájuk szintén bő 1 hétig támogatja azt a tanulási folyamatot, melynek során szembesülhetünk azzal, hogy felelősséggel tartozunk saját magunk és a körülöttünk élők iránt. Hogy a szabadság érzetéhez nem mindenkitől függetlennek kell lennünk, hanem önazonosnak. Mindazonáltal ez mégiscsak egy tanulási időszak, ezért ne lepődjünk meg, ha esetleg érzünk némi belső feszültséget, nyomást. Netán ránk tör valamiféle kiszabadulási, függetlenedési vágy. Csak gondoljuk át mitől is akarunk függetlenedni. Milyen szálakat akarunk elszakítani? Mi az, amit korlátozónak élünk meg? És főként tegyük fel azt a kérdést, hogy mi felé akarunk haladni, miért lesz jobb a „láncaink” nélkül? Na és nem utolsósorban: vannak-e egyáltalán láncaink?
Szeptember 15-től megszűnik a Mars és a látszólag hátráló mozgású Neptunusz szembenállása. Azt érezhetjük, hogy kezd visszatérni aktivitásunk, körvonalazódnak vágyaink. Lassan megértjük, tudatosítjuk, hogy merre haladjunk tovább és mit tegyünk ennek érdekében.
Ezt a folyamatot segíti a Merkúr és a Jupiter kapcsolódása is. A két planéta Mester (Jupiter) és Tanítvány (Merkúr) szimbóluma. Ismeretszerzés, tanulás képes minket továbbvinni addig, hogy már mesterré váljunk. Elköteleződés, hit szükséges ahhoz, hogy mesteri fokra emeljük tudásunkat és képesek legyünk azt továbbadni. Nem szükséges mindezt iskolai keretek között tennünk. Élettapasztalatunk, azok tudatos feldolgozása, sorsunk megértése és elfogadása alkalmassá tehet minket is a mesterré válásra és a „tudás” továbbadására. A következő 2 hónapban kisebb megszakításokkal és irányváltásokkal, de kapcsolatban lesz a Merkúr és a Jupiter, lehetőséget adva tapasztalataink bölcsességgé formálására.
Ugyanakkor ezidő alatt a kapcsolataink és azok elfogadása is fókuszba kerülhet. Átgondolhatjuk, hogy hogyan tudunk másokkal együttműködni, hogyan tudjuk egymást kiegészíteni, harmónikus egységet alkotni. Min érdemes akár szemléletmódban, akár tettekben is változtatnunk ahhoz, hogy kiegyensúlyozott és örömteli módon kötődjünk másokhoz.
Szeptember 17-től a hónap végéig a Vénusz és a látszólag hátráló Uránusz kerülnek egymással szembe. A Vénuszt, mint a párkapcsolatok, a harmónia, a biztonság, az anyagiak jelölőjét az Uránusz kibillentheti stabilnak vélt helyzetéből. Jöhetnek váratlan események, „ritmuszavarok” a felsorolt vénuszi életterületeken. Igyekezzünk készek lenni a változásra, hiszen az az egyetlen biztosan bekövetkező dolog az életünk során. Ha tudunk alkalmazkodni a történésekhez, az új helyzetekhez, akkor belső egyensúlyunkat is megőrizhetjük. S a kezdetben szokatlan vagy kellemetlen szituációkon is hamar úrrá lehetünk. Hiszen „nem a legerősebb marad életben, nem is a legokosabb, hanem az, aki a legfogékonyabb a változásokra.”

Szeptember 20-26.
Szeptember 20-tól a Mars és a Szaturnusz kapcsolódása segít minket azon az úton, amit a sorsunknak nevezünk. Ezúttal már tettekkel is megmutathatjuk mennyire vagyunk elkötelezettek, vállalunk-e felelősséget saját életünkért és a tőlünk függő, segítségünkre szorulókért.
Ettől a naptól a Jupiter és a Neptunusz ismét fényszögkapcsolatba kerül. Egy október végéig tartó periódust jeleznek, melynek során számba vehetjük mindazt, ami hitünk és sorsunk szerint való, ami elfogadható számunkra. Elengedhetünk illúziókat, vágyálmokat, hiszen az ezekért való küzdelem mindig hiábavaló. Márciusban kaphattunk már ízelítőt ebből az energiából. Akkor a két planéta egyenes irányba haladt, most mindkettő látszólag hátráló mozgású.  Ezúttal befelé fordulva, magunkba mélyedve tudatosíthatjuk a szeretet, az egymásra figyelés, a megértés fogalmát. Ahhoz, hogy ezeket az energiákat valóban tiszta szívvel megélhessük, szükséges lehet másképp tekintenünk emberekre, élethelyzetekre, de saját magunkra, gondolatainkra, érzéseinkre is. El kell engednünk régi dolgokat, meggyőződéseket, társadalmi elvárásokat és hinnünk kell abban, amit a szívünk diktál. Ezáltal lelkünk gyógyulhat és meglelheti valódi szabadságát. Nem baj, ha nem megy azonnal ez a fajta felszabadulás, de mindenképp törekedjünk rá. Csak lazán, semmit sem erőltetve. Intuíciónk sokat segíthet ebben.
Szeptember 21-én hajnali 2 óra előtt néhány perccel pontosodik a Nap és a Hold szembenállása, azaz Telihold lesz. Ráerősít a tiszta szeretet, a segítőkészség, az egységbe kerülés lehetőségére. Mivel kerülhetünk egységbe? Az Univerzummal, magunkkal, társunkkal. Ez a Telihold támogat minket abban, hogy felismerjük az Univerzum összefüggéseit, amit nevezhetünk Sorsnak is. Ráébreszthet arra, hogy az örömöt, a boldogságot nem kívűl kell keresnünk, magunkban találjuk meg forrását. Ez az, ami igazán képes felszabadítani minket. Fordulópontot is jelölhet ez a Telihold az életünkben. Akár azáltal, hogy egy számvetéshez és egy belső megértéshez vezet minket még mielőtt bármibe belevágnánk, akár külső események transzformálhatják életutunkat. Bármi is  történjék, sose felejtsük, hogy értünk van. Tanulunk belőle, fejlődünk általa.
Szeptember 23-tól a Nap és a Mars kéz a kézben haladnak egészen október végéig. Nagyon erőteljes, tüzes energiát képviselnek. Igazi harcosok, ego-bajnokok. Érezhetünk mi is egy állandó küzdeni akarást, most aztán megmutatom, hogy ki vagyok én érzést. Keveredhetünk akár összetűzésekbe is. Ha netán felpaprikáz minket egy helyzet, vagy egy konkrét személy, ne felejtsük, hogy ami ellen küzdünk, azzal dolgunk van. Vagy bennünk is rejlik abból az energiából, vagy épp ellenkezőleg, az bosszant minket, hogy mi híján vagyunk valaminek. A külvilág mindig csak tükörkép. Ezért ha irritál valami, előbb számoljunk tízig és kezdjünk önvizsgálatba mielőtt a másik torkának esnénk.
A hónap végéig a Nap-Mars kettőse kedvező fényszöggel kapcsolódik a látszólag hátráló Szaturnuszhoz és a Felszálló Holdcsomóponthoz. Kiváló lehetőség ahhoz, hogy túlfűtött energiánkat sorsfeladatunk megvalósítására fordítsuk és ne a másokkal való csatározásra.
Szeptember 25-től október első napjaiig a Vénusz és a látszólag hátráló Neptunusz kapcsolódik egymáshoz kedvező fényszöggel. Mindkettő igazán harmónikus, szeretetteli energiájú planéta. Merítkezzünk bőséggel ebből az erőből. Igyekezzünk kompenzálni a Nap-Mars együttállás harciasságát és tettrekészségünket, küzdeni akarásunkat tereljük egy nemes cél, egy mindannyiunk számára örömöt adó tevékenység irányába. Tiszta szívvel, odaadással, szeretettel.

Szeptember 27-30.
Szeptember 27-től a Merkúr mozgása lelassul, szinte állni látjuk az Égbolton, majd 1-2 nap múlva látszólag hátráló mozgásba kezd. 3 hétig tartja ezt az irányultságot. Ezalatt az idő alatt nehézségek merülhetnek fel a kommunikációban, valahogy nem értjük egymást. Akadozhat a közlekedés. Szerződések megkötésére sem ideális időszak. A figyelmünk is lankadhat, ezért érdemes tudatosan résen lennünk minden élethelyzetben. Felbukkanhatnak régi ismerősök, akikkel még tisztázatlan ügyeink vannak, vagy csak épp nosztalgiázunk velük. De valójában nem ez a legfontosabb a retrográd Merkúr időszakában. Hanem az, hogy rálássunk önmagunkra, hogy átgondoljuk, elemezzük és tudatosítsuk, hogy milyen válaszokat adunk bizonyos helyzetekben, milyen érzések törnek fel belőlünk és azt hogyan tudjuk kezelni. A Merkúr a kapcsolatok bolygója is, de nemcsak a külső kapcsolatoké. Fontos, hogy saját magunkhoz, érzéseinkhez is őszintén viszonyuljunk, értsük meg őket és váljunk bölcsebbé megismerésükkel.
Még mindig egy befelé fordulós, önelemzős, morfondírozos időszakot élünk, hiszen 5 planéta (Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz, Plútó) is látszólag hátráló mozgású, melyekhez hatodikként csatlakozott a Merkúr. Használjuk ki még ezeket az erőket belső átalakulásunkhoz, hogy majd amikor ezek a bolygók ismét egyenes irányba fordulnak, akkor már tudatosabban tudjuk irányítani mindennapjainkat, sorsunkat.
A hónap utolsó napján pedig különösen érdemes figyelemmel kísérnünk intuícióinkat, álmainkat, bevillanó képeket, mert ezek által talán sok olyan dolgot is megérthetünk, olyan felismerésekre juthatunk pillanatok alatt, amire hosszas agyalással sosem lennénk képesek.


A cikkben leírtak általános hatásokat jeleznek, nem helyettesítik a személyre szabott horoszkópelemzést. 
Az egyéni hatások megállapításához szükséges a születési horoszkóp ismerete, az azzal való összevetés.

vissza

Egyéb olvasnivaló

MIT ÍGÉR 2024.?

2024.01.08.

MIT ÍGÉR 2023?

2023.03.02.

MIT ÍGÉR 2022?

2022.02.25.

Hol jár a Hold?

Kapcsolat

Tel: +36-30/940-1848

E-mail:
rehus.gabriella@asztrologus-rg.hu