Asztrológia a mindennapokban

FELEMELKEDÉS

2023.12.30.

Januárban indulhat az átalakulás

Január 1-7.
2023. utolsó napján a látszólag hátráló Jupiter szinte megállt az Égen, hogy az új esztendőt már előre haladó mozgással indíthassa. Az elmúlt közel négy hónap alatt lehetőségünk volt átgondolni különböző valós, vagy épp a valóságtól elrugaszkodott elképzeléseinket. Talán meg is ingott valamiben a hitünk, ami eddig stabilnak, megbízhatónak látszott. De, ami a legfőbb feladata volt ennek az időszaknak, az az, hogy megtanulhattuk meghaladni saját magunkat akár szellemi, akár lelki, akár fizikai síkon. Felismerhettük látszólagos biztonságot sugalló ragaszkodásainkat. Elengedhettünk szellemi, spirituális vagy fizikai dolgokat annak érdekében, hogy magasabb tudatossági szintre emelkedhessünk. A Jupiter előre indulásával új lendületet adhatunk magunknak a változásokhoz, sorsunk örömteli megéléséhez.
Január 3-án a Merkúr is egyenes irányba fordul 3 hét látszólag hátráló mozgás után. Ha sikerült az év utolsó heteiben céljainkon morfondíroznunk, ha felülvizsgáltuk szemléletmódunkat, kapcsolatainkat és főként jövőképünket, akkor a Merkúr előre indulása lökést adhat ahhoz, hogy az új évet már bölcsebben, frissebben, koncentráltabb energiákkal kezdjük. Konkrét tervekkel, elképzelésekkel.
Január 5-től már jöhetnek az új ötletek, hirtelen beugró megoldások, elképzelések, de a kivitelezésben még kapunk némi korlátozást. Nem is baj, hiszen így valóban azt a tervet kezdhetjük el megvalósítani, ami nemcsak egy illúzió, hanem helye van az életünkben, a sorsunkban. Jut időnk megfontolni a lépéseinket és higgadtan, bölcsen, céltudatosan cselekedhetünk.

 

Január 8-14.
Január 11-én 12 óra 57 perckor Újhold lesz. Energiája lehetőséget ad arra, hogy egy egészen más hozzáállással, önmagunkba vetett hittel indítsuk az évet és kezdjünk bele céljaink megvalósításába. A végső cél persze mindig önmagunk fejlesztése, de mindenki más eseményeken, tevékenységeken, kapcsolatokon, élethelyzeteken keresztül megy át ezen a folyamaton. Természetesen nem automatikusan. Figyelnünk kell, értelmeznünk kell megéléseinket és a tapasztalatainkat összegezve tudatosabbá, bölcsebbé válhatunk. Az, hogy múlik felettünk az idő, még nem garancia önmagunk meghaladására. Egyszerűen csak öregszünk. Nekünk kell továbblépnünk, korlátainkat, ragaszkodásainkat elengednünk és nyitnunk a megértés és a sorsunk felvállalásának irányába. Mit is jelent ez? Semmiképp nem azt, hogy amitől „szenvedtünk”, ami miatt panaszkodtunk, azt most lenyomjuk a saját torkunkon és szépen elfojtjuk az érzéseinket. Ebbe csak bele lehet betegedni. Inkább állítsuk meg egy pillanatra mókuskerekünket! Nézzük meg mit hogyan csinálunk, mit hogyan élünk meg, mire hogyan reagálunk rutinból és változtassunk rajta! Ha csak egy iciri-picirit is, de csináljuk másképp, mint ahogy eddig! Tegyük meg azt, ami rajtunk múlik! Akár fejben, akár tettekben.
Január 13-tól a Nap és a Plútó kerül együttállásba. A következő 2 hétben erejük segítségével formálhatjuk személyiségünket, tudatosságunkat. Nem kicsit, inkább úgy alapjaiban. Szinte újjászülethetünk, önmagunkra találhatunk. Lebonthatunk minden sallangot, letehetünk minden terhet, begyógyíthatunk minden sebet és rálelhetünk végre igazi önvalónkra.
Egy ilyen átalakulás sosem sétagalopp. Belső feszültséggel, lelki viharokkal járhat. Érdemes ezért arra figyelnünk, hogy ebben a metamorfózisban ne másokat hibáztassunk, ne másokkal vitázzunk, hanem a saját „csomagjainkat” dolgozzuk fel.

 

Január 15-21.
Január 15-től tudatosan, megfontoltan, lépésről lépésre haladhatunk kijelölt célunk felé. Már nem az álmok fellegében, hanem a megvalósítás útján járhatunk, bármilyen célt tűztünk is ki magunk elé. Ne akarjunk azonban rögtön odajutni. Az út fáradtságos, kitartást, elköteleződést igényel és most még csak az első lépéseket tesszük meg. Folytassuk!
Január 16-tól a Merkúr kedvező fényszöggel kapcsolódik a két sorsbolygóhoz, a Jupiterhez és a Szaturnuszhoz. A három planéta energiája segíti szemléletmódunk változását, a körülöttünk lévő világ megfigyelését, az Univerzum üzeneteinek megértését. Azt a folyamatot, mely során megtaláljuk helyünket, elsősorban belső otthonunkat. A belső stabilitásunk meglelése pedig ellenállóvá és alkalmazkodóvá tesz minden külső eseménnyel, élethelyzettel szemben. Ebből az állapotból leszünk képesek változásokat is elindítani, vagy épp a külvilág változásaihoz igazodni.
Január 20-án a Nap a Vízöntő jegyébe lép. Itt nem érzi jól magát, hiszen a Nap a „király”, az ego szimbóluma mit is keresne a szabadság, egyenlőség elveit képviselők között. De épp ez a tanítása. Hogy a szabadság nem azt jelenti, hogy azt csinálhatok, amit csak akarok, akár másokon is átgázolva. Az együttműködés, a magunk választotta korlátok, az elköteleződés felvállalása a feladat. A szabadságunk pedig abban áll, hogy mi dönthetünk arról, hogy milyen életterületen, kikkel, milyen célok elérése érdekében és hogyan vállalunk felelősséget.
Január 21-én a Plútó a Vízöntő jegyébe lép. 2023. március vége és június eleje közötti időszakban már kaphattunk némi ízelítőt ebből az energiából. Érdemes visszagondolnunk, hogy ebben az időszakban milyen események történtek életünkben, amik gyökeres változást hoztak. Kerültünk-e új élethelyzetbe? Bár az ősz folyamán a Plútó még visszalép a Bak jegyébe, hogy korrigálhassuk elképzeléseinket, céljainkat, de november utolsó harmadától már maga mögött hagyja az elmúlt bő 15 évre jellemző energiákat és egy új erőt, egy új korszakot indít be, melyet az elkövetkezendő közel 20 év alatt alaposan megismerhetünk. Ez az új erő lehetőséget ad ahhoz, hogy valami forradalmian újat alkossunk, vagy akár egy új életformát alakítsunk ki. Ehhez azonban az alapokig le kell bontanunk a régit. Megtartani, ami örök érték és megválni attól, ami felesleges. Lehet ez az úgynevezett régi egy szemléletmód, gondolat, elképzelés, hiedelem, vágy, élethelyzet, amibe beleszoktunk, beleragadtunk. Ami akadályozza lelkünk fejlődését és felszabadulását. Érdemes azonban tudatosan, megfontoltan közelítenünk ehhez a forradalmi energiához, hogy a pusztán porig rombolás helyett valódi transzformáción mehessünk keresztül.

 

Január 22-31.
A következő napokban figyeljünk lelkünk sugallataira, álmainkra, a napközben bevillanó képekre, ötletekre. Ezek most erőteljesen vezethetnek utunkon, feladatunk megtalálása és célunk megvalósítása irányába. Mindegy milyen tevékenységet választunk, mindegy mi történik fizikai síkon, hogy ki milyen ösvényen halad. A valódi cél: szellemi felemelkedésünk.
Január 23-tól kb. két héten át azt érezhetjük, hogy bármit csinálunk, az mintha nem vinne előre, mintha nem történne semmi. Legyünk türelmesek, éberek, készülődjünk, tegyük meg, amit tudunk és a többit bízzuk az Égiekre. Hogy nagy „klasszikusunkat” Rózsa Sándort idézzem: „Ha mindenki úgy tösz, ahogy tönni köll, akkó minden úgy lössz, ahogy lönni köll.”
Ha itt lesz az idő, hogy megtörténjen az, aminek történnie kell, akkor úgyis bekövetkezik. Ha pedig valami nem tartozik az életünkhöz, akkor az is megmutatkozik majd. De merjünk majd elengedni, változtatni, ha épp erre van szükség. Hiszen ez visz majd előbbre.
Január 25-én este 7 óra előtt 6 perccel Telihold lesz. A Nap és a Hold szembenállásának energiája segít rálátni belső világunkra, megismerni lelkünk legmélyét. Lehetővé válik, hogy eldöntsük mi felé nyílunk meg, milyen erőket táplálunk magunkban és mit hagyunk magunk mögött. Kiléphetünk régi beidegződésekből, felhagyhatunk megkövült szokásokkal, lebonthatunk minden olyan akadályt, mellyel önmagunkat korlátoztuk, netán téves önértékeléssel lebecsültük. Felszabadulhatunk belső terheink alól.
A Telihold hatása még másnap is erősen érezhető lesz, ezért érdemes figyelnünk álmainkat, bevillanó gondolatainkat. Ezek is támogathatnak ebben a folyamatban.
Január 28-án az Uránusz egyenes irányba fordul. Augusztus vége óta mozgott látszólag hátrafelé. Ezalatt a kb. 5 hónap alatt megkérdőjeleződhettek „megdönthetetlen igazságnak” vélt gondolatok, állítások. Más módon szemlélhettük kapcsolatainkat, élethelyzeteinket. Átgondolhattuk, hogy mit jelent számunkra a biztonság, a stabilitás. Hogyan éljük meg ezeket vagy ezek megbillenését. Beláthattuk, hogy tökéletes biztonság nem létezik abban az értelemben, hogy mindig minden kiszámítható. De azon is morfondírozhattunk, hogy mi is a szabadság. A mindenkitől való függetlenedés, vagy egy önként vállalt elköteleződés, egy felelősség? A másoktól való függést kiszolgáltatottságként éltük-e meg, vagy örültünk, hogy mindig van valaki körülöttünk, akire számíthatunk, akitől bármikor kérhetünk segítséget? Az Uránusz előre indulásával megmutathatjuk, hogy jutottunk-e valamiféle tapasztalatra, bölcsességre a felsorolt témákat illetően. Hogy tudjuk-e már a dolgokat elengedni vagy felvállalni? Mikor melyikre van éppen szükség ahhoz, hogy továbblépjünk utunkon.


A cikkben leírtak általános hatásokat jeleznek, nem helyettesítik a személyre szabott horoszkópelemzést. 
Az egyéni hatások megállapításához szükséges a születési horoszkóp ismerete, az azzal való összevetés.

vissza

Egyéb olvasnivaló

MIT ÍGÉR 2024.?

2024.01.08.

MIT ÍGÉR 2023?

2023.03.02.

MIT ÍGÉR 2022?

2022.02.25.

Hol jár a Hold?

Kapcsolat

Tel: +36-30/940-1848

E-mail:
rehus.gabriella@asztrologus-rg.hu