Egyéb olvasnivaló

MIT ÍGÉR 2024.?

2024.01.08.

MIT ÍGÉR 2023?

2023.03.02.

MIT ÍGÉR 2022?

2022.02.25.

Hol jár a Hold?

Kapcsolat

Tel: +36-30/940-1848

E-mail:
rehus.gabriella@asztrologus-rg.hu

CSENDES NYÁRUTÓ

2023.08.28.

Szeptember a tapasztalataink összegzésének időszaka


Szeptember 1-10.
Szeptember első napjaiban továbbra is az augusztus végére jellemző energiákat érzékelhetjük. Emlékeztetőül: 6 planéta is látszólag hátráló mozgású. Ilyen a Merkúr és a Vénusz, az egyik sorsbolygó: a Szaturnusz és mindhárom transzcendens bolygó: az Uránusz, a Neptunusz és a Plútó. Ezek az energiák mindig befelé fordulásra, belső munkára késztetnek. Saját magunk meghaladása, felülmúlása a feladat, ami sosem egyszerű. Ilyenkor általában valamilyen kihívást jelentő helyzetben találjuk magunkat azért, hogy az eddig nehézségnek megélt dolgokat másképp értékeljük, másképp reagáljunk. Bölcsebben, tudatosabban válasszunk megoldást. Múltunk tapasztalataiból vonjunk le következtetéseket, tanulságokat, de ne ragadjunk bele elavult sémákba. Frissítsük fel magunkat mind szellemi, mind érzelmi, mind fizikai szinten. Búcsúzzunk el szeretettel az olyan szemléletmódtól, kapcsolódástól, élethelyzettől, amibe már egy kissé belepunnyadtunk. Köszönjük meg, hogy eddig segítettek minket, de most már valami újnak engedjünk teret.
Ezt a tudatosodási folyamatot segíti a Nap és a látszólag hátráló Merkúr együttállása, valamint a Jupiterrel alkotott fényszögkapcsolatuk. Semmiképp ne keseredjünk el, ha ez nem megy csettintésre.
Szeptember 5-től a Jupiter is látszólag hátráló mozgásba kezd és az év végéig tartja ezt az irányt. Addig a pontig hátrál, ahol június közepén járt. Érdemes az elmúlt szűk 3 hónapunkat átgondolnunk. Milyen elképzeléseink voltak, amik talán a valóságtól elrugaszkodottak? Miben hittünk, ami most meginogni látszik? Nem áltattuk-e magunkat valamivel? Miképp tudnánk meghaladni magunkat akár szellemi, akár lelki, akár fizikai szinten? Hogyan tudnánk megerősíteni a biztonságba vetett hitünket? Főként milyen kép él bennünk a biztonságról? Bízunk abban, hogy mindig lesz valahogy, hogy megtart valamilyen erő, közösség, környezet minket? Persze nemcsak úgy sodródva, hanem inkább a „segíts magadon, az Isten is megsegít” szemlélet mentén. Gondoljuk át, hogy mihez ragaszkodunk, legyen az szellemi, spirituális vagy fizikai dolog. Szükségünk van még rá vagy elengedhetjük, hogy magasabb szintre léphessünk?
Ugyanezen a napon a Vénusz ismét egyenes irányú mozgásba kezd. Az elmúlt közel 1,5 hónapban elgondolkodhattunk azon, hogy milyen értékek képezik életünk alapját. Mi nyújt számunkra belső biztonságot és örömöt? Hogyan lehetünk önmagunk, minden máz és szerepjátszás nélkül? Kivel szemben próbálunk fölényeskedni és ez milyen színezetet, energiát ad a kapcsolatainknak? Mi mindent kompenzálunk ezzel? Talán bizonytalanságunkat, gyengeségeinket? Sérült önbecsülésünket? Önmagunk szeretetének hiányát? Felismerhettük azt a tényt, hogy a hatalom, a hatalmaskodás nem boldogít. A valódi életöröm pedig nem valami külső tényező függvénye, hanem saját bensőnkből fakad.
De kerülhettünk ismét olyan élethelyzetbe, mely pénzügyi kérdéseket vetett fel, vagy stabilitásunkat, biztonságérzetünket érintette. A Vénusz egyenes irányba fordulása lehetőséget ad arra, hogy az elmúlt időszak történéseiből okulva, más módon közelítsük meg a fenti témákat.
Szeptember 7-től néhány napig lehet olyan érzésünk, hogy képtelenek vagyunk elengedni régi dolgokat, múltbéli beidegződéseket és a megújulás valami elképesztően nehéz feladat. Mintha mindig ugyanaz köszönne vissza. Mintha mindig ugyanazokat a köröket futnánk. Ez lehet frusztráló, de inkább használjuk búcsúzásra ezt az időszakot. Teljesen normális, hogy attól, ami akár évekig, évtizedekig kísérte mindennapjainkat, nehéz megválnunk. Az érzés el fog múlni és képesek leszünk tovább is lépni.

 

Szeptember 11-17.
Szeptember 11-től bő 1 hétig lesz a Nap és a látszólag hátráló Uránusz kapcsolatban. Célszerű türelmesen, szinte „karosszékben ülve” fogadni a változásokat és higgadtan, átgondoltan reagálnunk a történésekre. Nem érdemes idegeskednünk, inkább gyakoroljuk azt a viselkedésformát, amivel átengedjük magunkat a Sorsnak. Ez nem azt jelenti, hogy nem csinálunk semmit. Úgy célszerű azonban hozzáállnunk a mindennapi eseményekhez, hogy azokat nem akarjuk irányítani, hanem az éppen felmerülő feladatokat elvégezzük, a problémákat megoldjuk. higgadtan reagálunk a változásokra. Akár nem is a szokott módon, hanem újszerűen, eltérően attól, amit eddig rutinból csináltunk, gondoltunk.
Szeptember 12-től kb. 10 napig nem is nagyon fog menni más, csak a szemlélődés és a változások elfogadása. A Nap és a látszólag hátráló Neptunusz szembenállása, valamint a szintén hátráló Merkúr és Szaturnusz szembenállása inkább a befelé fordulásra ösztönöz, mintsem cselekvésre. Hagyjuk kibontakozni az eseményeket, engedjük el a nagy tenni akarást. Tegyük meg azt, ami elé a Sors állít, de ne küzdjünk ellene, ne akarjunk szembemenni vele.
Szeptember 14-től a Vénusz és a Mars kapcsolódik egymáshoz kedvező fényszöggel. 1 hónapos kötődésük fókuszba helyezi a férfi-női kapcsolatokat, legyen az külső kapcsolatunk vagy belső férfi-női energiánk. De a befogadás-kiáradás, az aktivitás-passzivitás kérdésköre is előtérbe kerül. Lényeges lesz alkalmazkodási képességünk, de nem a mindenáron való alkalmazkodás. Úgy érdemes másokhoz igazodnunk, hogy az saját értékrendünket, önbecsülésünket ne sértse. Arra is célszerű azonban figyelnünk, hogy ne akarjunk másokon uralkodni, akaratunkat másokra rákényszeríteni, mert ez csak vitákhoz, viszálykodáshoz vezet. Igyekezzünk egy egészséges egyensúlyt találni saját akaratunk és környezetünk befogadókészsége között, illetve abban, hogy mi mennyire engedjük magunkra mások elvárásait.
Szeptember 15-én hajnali 3 óra 40 perckor áll pontosan együtt a Nap és a Hold. Az Újhold energiája segít minket abban, hogy rálássunk múltunk történéseire, hogy tapasztalatainkat összegezve valami új és magasabb szintű megközelítéssel élhessük tovább életünket. Ösztönös viselkedésmintáinkat megregulázhatjuk és tudatosabban irányíthatjuk belső energiáinkat. Felismerhetjük, hogy már nem fontos, hogy képességeinket kizárólag a magunk érdekeinek megfelelően használjuk. Sokkal többet ér és nagyobb örömet szerez, ha másoknak segíthetünk, vagy ha közös célokért, közös érdekek mentén tehetünk valamit. Habár előállhatnak váratlan fordulatok ezekben a napokban, mégis képesek lehetünk belátni, hogy csak az történhet velünk, amire szükségünk van. Hiszen minden tökéletesen időzített, akkor és úgy történik, ahogy annak sorsunk szerint lennie kell.
Szeptember 16-án a Merkúr ismét egyenes irányú mozgásba fordul. Az elmúlt 3 hétben lehetőségünk volt kicsit visszatekinteni a múltunkba. Feldolgozhattuk, megemészthettük eddigi tapasztalatainkat. Egyfajta testi-lelki rendrakásba is kezdhettünk. Korábbi viselkedésmintáinkat, gondolatsémáinkat is értékelhettük abból a szempontból, hogy biztosan hasznunkra vannak-e még, vagy csak már úgy megszoktuk őket, hogy ösztönösen ezeknek megfelelően gondolkodunk, kommunikálunk, reagálunk. Ha jól átgondoltuk ezeket a témákat, akkor a Merkúr egyenes irányba fordulása után már más szintű tudatossággal, megfontoltan, bölcsebben állhatunk bele a megszokott élethelyzetekbe. Változtathatunk gondolatsémáinkon, viselkedésmintáinkon, kommunikációnkon és ezzel megváltoztathatjuk kapcsolatainkat és a külvilághoz való kötődésünket is.

 

Szeptember 18-24.
Szeptembernek ez a hete igencsak csendesnek ígérkezik a bolygók mozgásai és egymáshoz való kapcsolódásai tekintetében. Folytatódhatnak azok a belső „munkák”, amiket az előző héten gyakoroltunk.
Szeptember 21-től pedig a Merkúr és a látszólag hátráló mozgású Jupiter fényszöge segíti tapasztalataink összegzését és azt a folyamatot, mely során mindezeket bölcsességgé formálhatjuk. Ezáltal alakítva világszemléletünket, gondolkodásmódunkat, tetteinket és kapcsolatainkat is.
Ne felejtsük, hogy mindkét sorsbolygó (Jupiter, Szaturnusz) és mindhárom transzcendens bolygó (Uránusz, Neptunusz, Plútó) látszólag hátráló mozgású. Ilyenkor energiájuk sok, eddig mélyre ásott dolgot hozhat felszínre. Múltunk rendezetlen ügyei, helyzetei állhatnak ismét elő. De alapvetően nem a külső események fontosak a retrográd planéták idején, hanem az, hogy mit váltanak ki belőlünk a történések. Ez nem egy pörgős, mindent elintézek időszak. Inkább minden akadozik, mindennek időre van szüksége. Mint ahogy nekünk is, hogy azokat az érzéseket, amik ilyenkor felszínre kerülnek elfogadjuk, forrását, kiváltó okait megtaláljuk és megértsük. Természetesen a valódi ok nem az, hogy például nem jött időben a villamos és ez bosszantó, mert elkésem. Keressük a miérteket! Miért bosszant, hogy elkésem? Mondjuk, mert maximalisták vagyunk és egy késéssel nem keltünk tökéletes benyomást? Vagy megfelelni akarunk és a késés miatt rossz vélemény alakulhat ki rólunk? Ha sikerült felismernünk és elfogadnunk a frusztráló érzéseket, akkor ne ragadjunk az érzésben, engedjük át magunkon. Örüljünk, hogy lehetőséget adtak a fejlődésre, majd közelítsünk másképp saját elvárásainkhoz, reagáljunk más módon a már megszokott eseményekre. Kérdezzük meg magunktól, hogy mi a legrosszabb, ami történhet? Nem érünk oda egy állásinterjúra és emiatt nem vesznek fel? Talán jobb is, ha lekéstük a beszélgetést, ha ezen múlik. Elkésünk egy baráti találkozóról? A barátaink ismernek és szeretnek, megértik a helyzetet, ezért ez cseppet sem fogja őket zavarni. De nem folytatom az események sorozatát, hiszen a lényeg az, hogy a bennünk rejlő félelmet, haragot, szomorúságot vagy bármilyen kényelmetlen érzést kidolgozzuk magunkból és felszabadultabban, „tisztábban” élhessük mindennapjainkat, empátiával és szeretettel fordulva mind magunk, mind mások felé.
Szeptember 22-től a következő 2 hétben a Vénusz kapcsolódása a látszólag hátráló Uránusz és Jupiter kettőséhez segíti ezt a felszabadulást. Lehet, hogy nem épp a legkellemesebb módon, inkább váratlan események kapcsán. Változhat párkapcsolatunk, vagy annak minősége. De anyagi helyzetünket, biztonságérzetünket érintően is bekövetkezhetnek nem várt fordulatok. Bármi is történjék, annak nem rémületkeltés a célja, hanem önismeretünk fejlesztése, tudatosságunk magasabb szintre emelése, a sorsunkhoz való hozzáállás minőségének javítása.
Szeptember 23-án a Nap a Mérleg jegyébe lép. Ez az őszi napéjegyenlőség ideje, a csillagászati ősz kezdete. Ereje középpontba helyezi önelfogadásunkat és kapcsolatainkat. Nem lehet mindenkinek megfelelni, ezért inkább arra törekedjünk, hogy saját értékrendünknek megfelelően éljünk, önmagunkat adjuk. Ha mások úgy fogadnak el minket, ahogy vagyunk, ha önmagunkért szeretnek, akkor felszabadultan, szerepjátszás nélkül, őszintén tudunk kapcsolódni. Ennek első lépése azonban önmagunk elfogadása.

 

Szeptember 25-30.
Szeptember 29-én 12 óra előtt 3 perccel Telihold lesz. A Nap és a Hold szembenállása segít megtalálnunk azt az egyensúlyt, amit önmagunk kiteljesedése és a másokhoz való kötődés között kell megteremtenünk. Úgy, hogy megőrizzük önmagunk eredetiségét, megismételhetetlenségét és másokkal is összehangolódjunk. Úgy, hogy közben meghúzzuk határainkat és nem engedünk mást uralkodni magunkon. Álarcok nélkül, a saját életünket élve, igényeinket figyelembe véve, felelősséget vállalva magunk és mások iránt. A Telihold erejét használjuk most minden olyan belső frusztrációnk, régi sérelmünk elengedésére, melyek megakadályoznak abban, hogy felszabadultan, tisztán és őszintén éljük az életünket. Készüljünk egy magasabb szintű, minőségibb életre, szemléletre, kapcsolódásra, s hagyjuk magunk mögött a gúzsba kötő megszokásokat, elvárásokat vagy akár azt az élethelyzetet, ami már csak visszahúz és akadályoz a fejlődésben.


A cikkben leírtak általános hatásokat jeleznek, nem helyettesítik a személyre szabott horoszkópelemzést. 
Az egyéni hatások megállapításához szükséges a születési horoszkóp ismerete, az azzal való összevetés.

vissza