Egyéb olvasnivaló

MIT ÍGÉR 2024.?

2024.01.08.

MIT ÍGÉR 2023?

2023.03.02.

MIT ÍGÉR 2022?

2022.02.25.

Hol jár a Hold?

Kapcsolat

Tel: +36-30/940-1848

E-mail:
rehus.gabriella@asztrologus-rg.hu

CSENDES MEGFIGYELÉS

2023.03.02.

Márciusban aktivitás helyett mélyedjünk magunkba


Március 1-5.
Március első dekádjában a Vénusz és a Jupiter továbbra is kéz a kézben járnak és a bőség lehetőségét hordozzák magukban. De csak akkor, ha nem az önérdek vezérel minket, hanem képesek vagyunk mások igényeit, céljait, vágyait észre- és figyelembe venni. A közös küzdelmek, a közös sikerek, az egymás iránti bizalom hozzák majd el számunkra a harmóniát, a külső és belső egyensúlyt. Azonban, ha nem sikerül felismernünk annak előnyét és gyümölcsöző voltát, hogy a másokkal közös törekvések vezetnek a boldogsághoz és inkább egonkat és öncélú elképzeléseinket toljuk előtérbe, akkor ugyan számíthatunk a bőségre, de nem a kellemességekből, hanem sokkal inkább a vitákból, csatározásokból. A döntés a miénk, szabad akaratunkból választhatunk.
A Merkúr és a Szaturnusz is még néhány napig együtt áll. Bár minden izgő-mozgó, sürgő-forgó tevékenységet lelassítanak, kapcsolódásuk mégis áldásos, hiszen racionális gondolkodásra, megfontoltságra ösztönöz. Szavainknak súlya lesz, gondolkodásunk felelősségteljessé válhat. Érdemes kiértékelnünk pillanatnyi helyzetünket, sorsunk alakulását. Most felismerhetjük, hogy milyen belső és külső gátak szabnak határt és egyben irányt továbbhaladásunknak. Tudatosíthatjuk, hogy milyen gondolatsémákat célszerű magunk mögött hagynunk és milyen világlátással érdemes folytatnunk utunkat. Legyünk türelmesek és figyeljük az Univerzum jelenségeit, üzeneteit. Ha megértjük a „kozmikus rend” törvényszerűségeit, akkor azt is megértjük, hogy mi miért történik. Ezzel a tudással pedig sokkal könnyebben eligazodhatunk sorsunk labirintusában.
Március 2-től a Mars és a Neptunusz kapcsolódása a következő 3 hétben még csak rátesz egy lapáttal az előbbiekre. Felesleges küzdenünk, energiáink inkább csak szétforgácsolódnak. Attól se essünk kétségbe, ha még mindig nem tudjuk eldönteni mit is akarunk, milyen irányba szeretnénk terelni életünket. Továbbra is csak hagyjuk megmutatkozni az eseményeket, élethelyzeteket. Ízlelgessük, fontolgassuk, figyeljük meg magunkat, hogy milyen reakciókat, érzéseket váltanak ki belőlünk. Mi szerethető számunkra és mi áll a legmesszebb tőlünk? Eljön majd annak is az ideje, amikor aktívan cselekedhetünk. Egyelőre maradjunk a befogadás állapotában.
Március 4-től a Nap és az Uránusz kapcsolódása váratlan eseményeket, hirtelen változásokat hozhat. Olyan történéseket, mely egonkat tépázhatja. Olyan helyzeteket, melyben nem tudunk aktivitásunkkal, tetteinkkel megoldást találni. Nem is kell, hiszen ez az energia befelé fordulásra, önmagunk „feltérképezésére” ösztönözhet. Keressük magunkban a megértést és a megoldást. Ez visz most előre.

 

Március 6-12.
Március 7-én délután 13 óra 40 perckor Telihold lesz. Energiája segítségével értékelhetjük saját magunkat, eddigi életünket, jelenlegi helyzetünket. Ráláthatunk a javítanivalókra (szándékosan nem nevezem hibáknak), ha képesek vagyunk háttérbe szorítani egonkat. Legfontosabb, hogy felismerjük saját belső igényeinket. Mindazt, amit elhanyagoltunk, amit elnyomtunk magunkban. Fordítsunk több figyelmet lelkünkre a külvilágban történő megfelelés és aktivitás helyett. Engedjük el azt, ami lehúzó, lélekromboló számunkra és tegyünk rendet magunkban. Segít, ha fizikailag is nagytakarításba kezdünk. Közben lesz időnk elmélázni saját magunkon is.
Ugyanezen a napon a Szaturnusz a Halak jegyébe lép és a következő kb. 3 évben ebben a jegyben halad tovább. Sorsunk megértése és elfogadása a cél. Ehhez legjobb, ha önmagunk megismerését helyezzük először fókuszba. Ezzel párhuzamosan figyeljük meg a világot is, értsük meg működési elvét! Fedezzük fel, hogy minden mindennel összefügg, hiszen minden EGY! Törekedjünk arra, hogy ezt az EGYséget megteremtsük mind magunkban, mind a környezetünkben lévőkkel, mind pedig a Sorsunkkal. Legyünk a befogadás, az elfogadás állapotában, hiszen így tudunk legkönnyebben összehangolódni az Univerzummal is.
A Halak jegye mindig egy ciklus végét, egyfajta lezárást is képvisel. Összegzése a teljes zodiákus körnek, a Szaturnusz esetében az elmúlt kb. 29 évnek. Ha korunknál fogva értelmezhető ez az időintervallum, akkor különösen fontos, hogy emlékezzünk vissza, értékeljük ezt a közel 3 évtizedet az összes történésével és tanulságával, hogy a még előttünk álló éveket tudatosabban, bölcsebben és boldogan élhessük.
Március 8-tól 2 héten át a Nap, a Merkúr és a Neptunusz halad majd együtt. Furcsa triumvirátus ez, a tudat, a ráció és az illúzió összekapcsolódása. Felismerhetjük azokat az álmokat, melyekben a valóságtól elrugaszkodva ringattuk magunkat. Ráláthatunk azokra a téveszmékre, melyekkel tudatunkat megvezettük, becsaptuk. De a Merkúr, mint a kapcsolatok bolygója, a Neptunusz pedig, mint az önzetlen szeretet planétája, most azt is lehetővé teszi számunkra, hogy tiszta szívvel kapcsolódjunk saját magunkhoz és ezt sugározva a körülöttünk lévőkhöz is. Befelé fordulásra, meditációra és maximum könnyed testmozgásra alkalmas ez az időszak. A nagy akarások, aktivitások most nem találnak táptalajra, ezért jobb is, ha nem fecséreljük ilyesmire feleslegesen energiáinkat. A változásokat indítsuk el magunkban, s ez lehet az, ami később megmozdítja esetleg megrekedt élethelyzetünket is.
Annál is inkább, mert a Vénusz és a Mars ismét fényszögkapcsolatba kerülnek. Ismét a belső női és férfi oldalunk, a befogadás-kiáradás, az aktivitás-passzivitás egyensúlyának megteremtése kerül fókuszba, mely természetesen kihat a külső kapcsolatainkra is. Érdemes fokozott figyelmet fordítanunk arra, hogy ne az ellentétek kiéleződése, a viszály kapjon nagyobb szerepet, hiszen ez könnyen a kapcsolatok elvesztéséhez vezethet. Hanem a szeretetteljes elfogadás és alkalmazkodás. Nem az értékeink feladása, hanem azok tudatos összeegyeztetése, egységgé formálása.

 

Március 13-19.
Március 13-tól a Vénusz és a Plútó kerülnek fényszögkapcsolatba. Néhány napig segítenek értékrendünkben, kapcsolatainkban új alapokat teremteni. Persze nem kell kidobnunk a régi dolgokat csak azért, mert régiek. De megközelíthetjük egy új, frissebb szemléletmóddal ugyanazt, megtisztíthatjuk a felesleges, haszontalan sallangoktól a régit és kiegészíthetjük új értékekkel, ha épp erre van szükség, ez visz előre.
Március 17-től a Vénusz és a Szaturnusz fényszögkapcsolata egy közös értékrend kialakítását támogatja. Fókuszba kerülhet az egymás iránt vállalt felelősség és ezáltal egy stabil egység kialakítása, legyen ez az egység akár az önmagunkkal való összehangolódás, párunkkal való harmónia, vagy tágabb értelemben vett környezetünkkel történő egységbe kerülés. De egységbe kerülhetünk a sorsunkkal, az Univerzum törvényszerűségeivel is. Ehhez szokás szerint változásokra van szükség, melyet a Plútó energiája fog számunkra lehetővé tenni.
Érdemes azonban továbbra is nyitottnak maradni mások nézeteire, véleményére és nemcsak a magunkét hangoztatni. Főleg ne gondoljuk azt, hogy csak mi vagyunk tisztában azzal, hogy mi képvisel értéket és mi nem.

 

Március 20-31.
Március 20-án a késő éjszakai órákban lép a Nap a Kos jegyébe, megkezdve egy újabb éves ciklusát. Ez a tavaszi napéjegyenlőség ideje, a csillagászati tavasz és egyben csillagászati új esztendő kezdete. Összegezhetjük az elmúlt év történéseit, tapasztalatait és új minőségben indíthatjuk a következő évet.
Március 21-én este 18 óra 23 perckor Újhold lesz. Nemcsak a Nap és a Hold állnak majd együtt, csatlakozik hozzájuk a Merkúr is. Tudat és lélek, valamint közös hírvivőjük együttállása egy szellemi, lelki megújulás, gyógyulás, új kezdet lehetőségét hordozza magában. Egy olyan új kezdetét, mellyel képesek leszünk belső stabilitásunk megteremtésére, múltbéli dolgaink és a különböző élethelyzeteink helyénvaló értékelésére, vagy átértékelésére. Felismerhetjük sorsunk összefüggéseit, illeszkedését az Univerzum törvényszerűségeihez. És ami a legfontosabb, hogy, megérthetjük: örömünk csakis magunkból, belülről fakadhat és nem a külső körülmények függvénye.
Az Újhold energiája még másnap is erősen érezhető lesz, ezért érdemes figyelnünk álmainkra, napközben bevillanó képekre. Ezek segítenek rátalálnunk mindarra, amihez szeretettel kötődünk, ami életünk alapját képezheti. Ezek lesznek a továbbvihető, belső stabilitást adó értékek számunkra. Ami eddig csak muszájból volt része életünknek, az most mehet, bátran elengedhetjük.
Március 24-én a Plútó a Vízöntő jegyébe lép. Ezzel maga mögött hagyja az elmúlt 15 évre jellemző energiákat és egy új erőt villant fel. Ezt egyelőre még csak rövid ideig érzékelhetjük, majd 2024-től közel 20 év alatt alaposan megismerhetjük. Ez az új erő lehetőséget ad ahhoz, hogy valami forradalmian újat alkossunk, vagy akár egy új életformát alakítsunk ki. Ehhez azonban az alapokig le kell bontanunk a régit. Lehet ez az úgynevezett régi egy szemléletmód, gondolat, elképzelés, hiedelem, vágy, élethelyzet, amibe beleszoktunk, beleragadtunk. Ami akadályozza lelkünk fejlődését és felszabadulását. Érdemes azonban tudatosan közelítenünk ehhez a forradalmi energiához, hogy a pusztán porig rombolás helyett valódi transzformáción mehessünk keresztül.
Ugyanezen a napon a Merkúr és a Jupiter kerülnek együttállásba és a hónap végéig folytatják együtt útjukat. Mester és tanítványa kapcsolódik. A tapasztalatok bölcsességgé érlelődhetnek. Már most érdemes új gondolatokat felvillantanunk és azt keresnünk hogy hogyan tudunk egymásért és nem egymás ellenében cselekedni. Nem kell, hogy mindig nekünk legyen igazunk. Sokkal fontosabb békességben, harmóniában élnünk.
Szintén ettől a naptól kezdve halad együtt kb. 2 hétig a Vénusz és az Uránusz. Kettősük kibillenthet minket biztonságosnak vélt élethelyzeteinkből. Váratlan események következhetnek be, amik arra késztetnek, hogy valamit elengedjünk, valamin változtassunk. Lehet ez a párkapcsolatunk, az anyagi helyzetünkkel összefüggő esemény, a biztonságérzetünket befolyásoló történés. Bármi is történik, a legfontosabb az, hogy ne megijedjünk, hanem jusson eszünkbe, hogy minden értünk van.


A cikkben leírtak általános hatásokat jeleznek, nem helyettesítik a személyre szabott horoszkópelemzést. 
Az egyéni hatások megállapításához szükséges a születési horoszkóp ismerete, az azzal való összevetés.

vissza