Egyéb olvasnivaló

MIT ÍGÉR 2024.?

2024.01.08.

MIT ÍGÉR 2023?

2023.03.02.

MIT ÍGÉR 2022?

2022.02.25.

Hol jár a Hold?

Kapcsolat

Tel: +36-30/940-1848

E-mail:
rehus.gabriella@asztrologus-rg.hu

ÚTKERESÉS

2021.01.31.

Februárban már új utakon járhatunk

Február 1-7.
Február első napjaiban a két sorsbolygó, a Szaturnusz és a Jupiter még arra ösztönöz, hogy vegyünk visszább az egonkból, hogy elengedjük túlzott büszkeségünket, kivagyiságunkat. Be kell lássuk, hogy hiába akarunk valamit erőből, alkalmazkodnunk kell egy magasabbrendű törvényszerűséghez. Lehet ez ellen lázadozni, de nem fogunk célt érni vele. Saját lelki békénket is akkor találjuk meg, ha elfogadjuk azt, ami van. Persze ez nem jelenti azt, hogy ne csináljunk semmit, esetleg még sajnálva magunkat csak okoljuk a Sorsot. De vegyük kiindulópontnak adott helyzetünket és abból hozzuk ki a maximumot. Ha ezt egy belső átalakulással, egy szemléletmódváltással tudjuk megoldani, akkor tegyük azzal. Ha pedig egy új ötlettel, egy aktív cselekedettel tudunk továbblépni, akkor válasszuk azt az utat. De tudjuk milyen irányba szeretnénk haladni, ne csak a meglévő állapot ellen küzdjünk.
A Vízöntő Nap és a Bika Mars kapcsolata segít megvalósítani elképzeléseinket, de nem azonnal, befektetett energia nélkül ölünkbe pottyanva, hanem átgondoltan, megfontoltan, lépésről lépésre.
A következő 3 hétben a Vízöntő Merkúr látszólag hátráló mozgása miatt amúgy sem a gyors cselekvés idejét éljük. Ez az időszak alkalmat ad a befelé figyelésre. Érdemes átgondolnunk ötleteinket, górcső alá vennünk gondolkodásmódunkat, kommunikációnkat, vetni egy pillantást kapcsolatainkra. Kerülhetünk már ismerős helyzetekbe, felbukkanhatnak múltunk szereplői. Próbáljunk másképp közelíteni, mint eddig. Igyekezzünk megérteni ezeknek a helyzeteknek a tanítását.
Ha netán torokfájás, vagy emésztési zavar kínozna minket, akkor tegyük fel a kérdést, hogy mivel vagyunk torkig, vagy mit nem tudunk megemészteni. Ha pedig izületi, vagy mozgásszervi fájdalmaink jelentkeznének, akkor elmélkedjünk azon, hogy nem pörgünk-e túl sokat, illetve találkozunk-e eleget olyanokkal, akiket szeretünk, akikkel megélhetjük érzelmeinket. Bármelyik tünetről is legyen szó, igyekezzünk megfejteni mi az a gondolat, tevékenység, kapcsolat, amit már ideje megreformálnunk.
Február 1-én a Vénusz is a Vízöntő jegyébe lép, immár ötödik planétaként halad majd ebben a jegyben. Rögtön együttállásba kerül a Szaturnusszal és feszült fényszögbe a Bika Uránusszal. Terítékre kerülhet biztonságérzetünk, kapcsolataink. Egy belső szabadság megtalálását segítik a planéták. Annak felismerését, hogy bármilyen korlát, kapcsolati kötöttség keretein belül is lehetünk szabadok. A valódi szabadság megélése ugyanis mindig a lelkünkben zajlik, soha nem a külvilágban.
Február 4-től a Vénusz nemcsak a Szaturnusszal, hanem a Jupiterrel is együttállásba kerül.  A három bolygó együttállása arra tanít, hogy a biztonságot ne az anyagi világban keressük (ott amúgy sem fogjuk megtalálni), hanem vegyük észre, hogy a közösség, a valahova tartozás nyújthat stabilitást. Legyen az párkapcsolat, család, bármilyen, emberekből álló csoport, annak ereje van, ha képesek vagyunk elfogadni különbözőségeinket és felismerni az együttműködésben rejlő lehetőségeket. Érdemes azonban tudatosan közelíteni az elénk táruló élethelyzetekhez, hiszen a Vízöntő energia, valamint az Uránusz és a Mars hatása könnyen elviheti ösztöneinket a kötöttségek elleni küzdelem, a „soha semmi nem jó” irányába. Ne valami ellen harcoljunk, inkább találjunk megújulási lehetőségeket minden helyzetben, melyek jobbá, élhetőbbé varázsolják mindennapjainkat.
Február 5-től a látszólag hátráló mozgású Merkúr együttállásba kerül a Nappal. Tudatosíthatjuk régi gondolkodásmintáinkat, kommunikációnkat, kapcsolataink jellemzőit. Felismerhetjük mit rontunk el, mit érdemes másképp csinálnunk, hogyan kellene másképp viszonyulnunk emberekhez, szituációkhoz. Levonva a tanulságokat, majd tavasszal, amikor a két planéta ismét összekapaszkodik, megmutathatjuk, hogy tudjuk mindezeket másképp is.

 

Február 8-14.
Február 8-tól a Vízöntőben látszólag hátráló Merkúr ismét feszült fényszögbe kerül a Bika Marssal. Január első felében találkozhattunk ezzel az energiával. Most újra átgondolhatjuk ötleteinket. Feltérképezhetjük, hogy mi minden szükséges megvalósításukhoz. Kapcsolatainkba is hozhatunk változást, ha meglátjuk mindazt ami ahhoz kell, hogy működőképes, teremtő kapcsolattá váljon. Ha nézeteltérést vélünk felfedezni, azt használjuk építő jellegű vitára és ne egymás elleni küzdelemre. Ne az igazunkat keressük, hanem az együttműködés lehetőségét.
Február 9-től a Merkúr a Jupiterrel kerül együttállásba a Vízöntő jegyében. Február 21-ig látszólag hátráló mozgásban, majd közel március közepéig egyenes irányban haladva. A Merkúr retrográd időszakában azon töprenghetünk, hogy mi minden szükséges ahhoz, hogy egy közösségbe beilleszkedjünk, hogyan tudunk más szemléletmóddal, kapcsolati mintával részt venni a közösség életében. Február 22-től pedig, amikor a Merkúr egyenesbe fordul, mindezt ki is próbálhatjuk.
Február 11-én este 8 óra után néhány perccel Újhold lesz a Vízöntő jegyében. Több planéta (Szaturnusz, Jupiter, Vénusz, Merkúr) részéről is óriási tolongás várható a Nap és a Hold együttállása körül. Egy teljes megújulás, egy felfrissülés lehetőségét hordozza magában ez az Újhold. Egy sorsfordító változást,  egy olyan új lehetőséget, útirányt, ami szilárd, múltbéli értékekre, tanulságokra épül, de merőben más szemléletmóddal használja és viszi tovább ezeket a „kincseket”. Legyen szó párkapcsolatról, vagy bármilyen egyéb kapcsolódásról, élethelyzetről, az most felvirágozhat. Megláthatjuk értékeit, előnyeit, azt, amit szeretünk benne és amit sosem hagynánk veszendőbe menni. Ebből merítve energiát, most egy korszakváltó folyamatot indíthatunk el, mely szeretetre, megértésre és együttműködésre épül.
Ettől a naptól lehetőség nyílik arra, hogy a közösségi életünk is megváltozzon, átformálódjon. Mivel ez egy folyamat, méghozzá olyan, amit azért tanulnunk kell, nem várható, hogy rögtön azt csinálhatjuk, amit szeretnénk, de fokozatosan kaphatunk egyre nagyobb teret. Olyan tempóban, ahogy képessé válunk felelősen vezetni életünket, felvállalni bizonyos korlátokat és elengedni a „nekem (és csak nekem) minden jár és azonnal” megközelítést.
Február 13-tól a Vízöntő Jupiter-Vénusz-retrográd Merkúr hármasa és a Bika Mars kerülnek feszült fényszögbe. Jelzik, hogy egyensúlyt kellene teremtenünk az izgágaság, a mindig újabb és újabb vágyak, valamint a megrögzött ragaszkodás között. Vihetünk színt a régi dolgokba, jöhetnek új ötletek, de találjunk rá egy „mag”-ra, egy olyan belső értékrendre, amihez ragaszkodunk, ami hozzánk tartozik, ami iránt elköteleződünk. Ez lesz a bázisunk, életünk, személyiségünk, önvalónk alapja, ami szerint cselekszünk. Az az érték, amit bármilyen kapcsolatban, bármilyen élethelyzetben megőrzünk és ami persze belesimul abba a magasabb szintű világrendbe, melyet az Univerzum törvényének nevezünk.


Február 15-21.
Ezen a héten a Nap gyakran fényszögkapcsolat nélkül halad az Égbolton. Mintha az ego, a tudatos én most kiiktatódna a történésekből és csak a lélek, a tudatalatti vezérelne minket. Érdemes meditálnunk, álmainkat figyelnünk, hogy meghalljuk mit üzen legbelsőnk. Mi is az a valami, ami belső motivációnk, mozgatórugónk. Ami lelkünk legmélyéről fakad.
Elengedhetünk régi mintákat, feldolgozhatjuk a múlt történéseit, tapasztalatait. Ezúttal tiszta szívvel, szeretettel és nem „túlagyalva” az eseményeket. Végiggondolhatjuk, hogy mi az ami illeszkedik értékrendünkhöz és elengedhetjük azokat a gondolatokat, személyeket, dolgokat, helyzeteket, amik már nem illenek bele életünkbe. Persze megfontoltan, óvatosan, a valódi kincseket felismerve, értékelve és megtartva!
Február 18-án délelőtt a Nap a Halak jegyében folytatja útját. Átlépésekor nem kapcsolódik egyetlen planétához sem, jelezve, hogy a világi énünket most inkább szorítsuk háttérbe, legyünk kevésbé aktívak és forduljunk inkább befelé. Keressük magunkban a válaszokat kérdéseinkre, találjuk meg azt a belső forrást, ami örömöt ad, amivel egységbe forrhatunk. Tisztában vagyok vele, hogy nem állhat meg az élet, ugyanúgy kell mennünk dolgozni, iskolába vinni a gyereket, intézni mindennapos feladatainkat. De próbáljuk ezeket a hétköznapi dolgokat is odaadással, együttérzéssel, önzetlenül tenni. Érezzünk együtt másokkal, képzeljük magunkat a helyükbe és kommunikáljunk, cselekedjünk úgy, ahogy nekünk is jólesne, ha velünk szemben viselkednének. Empátiával és nem egoval közelítve.
Hogy lassan egy közösség, egy egység formálódhasson.


Február 22-28.
Február 22-én a Vízöntőben hátráló Merkúr ismét egyenes irányba fordul. Az elmúlt 3 hétben lehetőségünk adódott átgondolni kommunikációnkat, szemléletmódunk frissességét, vagy netán megrögzöttségét. Pillantást vethettünk kapcsolatainkra, régi történésekre, viselkedési mintáinkra. A Merkúr előre indulásával megújíthatjuk, felrázhatjuk mindezeket. Jöhetnek új ötletek, megközelíthetünk múltbéli dolgokat újszerűen. A lényeg, hogy engedjük el mindazt, ami poros, idejétmúlt, túlhaladott és hozzunk életünkbe egy megújulást akár belső hozzáállásban, akár külső eseményeket, tetteket illetően.
Február 23-tól a hónap végéig a Halak Nap és a Bika Uránusz kerül kedvező fényszögkapcsolatba. Segítenek elfogadni azt a tényt, hogy mindig minden változik. Hogy van, amikor valakitől, vagy valamitől búcsút kell vennünk, hogy egy újdonságot engedhessünk be életünkbe. Lehet ez egy berögzült gondolati séma, egy múltbéli teher, egy jelenbeli kapcsolat, vagy bármilyen élethelyzet. Ha megérett a változásra, a megújításra, esetleg az elengedésre, akkor most megadatik a lehetőség.
Február 25-én a Vénusz a Halak jegyébe lép. Elindíthat bennünk egy szeretet utáni vágyakozást, a valahova tartozás igényét. Háttérbe szoríthatjuk az anyagi világ fontosságát és felismerhetjük, hogy fizikai síkon soha nincs biztonság. Érzelmi életünkben azonban megteremthetjük a stabilitást a szeretet erejével. Olyan emberekhez kötődhetünk, akiknek fontosak vagyunk, akik számunkra is fontosak. Akikkel szívesen töltünk közös időt és élünk át akár örömteli, akár szomorúbb napokat, mert tudjuk, érezzük, hogy számíthatunk rájuk és mi is mellettük vagyunk bármit hozzon is a Sors.
Február 27-én 9 óra 17 perckor Telihold lesz a Szűz jegyében. Kevesebb kritika, több segítőkészség, elfogadás szükséges ahhoz, hogy egységbe, harmóniába kerülhessünk mind magunkkal, mind másokkal. Adjuk fel az önostorozást, ne cincáljuk atomjaira lelkünket azzal, hogy azt keresgéljük, hogy mit csinálunk rosszul, milyennek kéne lennünk, hogy lehetnénk szebbek-jobbak annál, mint amilyenek most vagyunk. Fogadjuk el magunkat úgy, ahogy vagyunk. És szeressünk másokat is úgy, ahogy vannak. Nem az értékrendünk feladására bíztatok, természetesen azt őrizzük meg. Ha valaki nem illeszkedik hozzá, akkor nem kell kapcsolódnunk vele. De, ha valaki kedves számunkra, akkor ne a hibáira fókuszáljunk, hiszen az mindannyiunknak van. Mindazzal vagyunk tökéletesek. Lássuk meg az értékeit, a pozitívumait! Azokat a tulajdonságokat, amiket szeretünk benne. A többi lényegtelen!
Február végével a Vízöntőben járó Jupiter elhagyja a Szaturnuszt, megszűnik már jó ideje tartó együttállásuk. Még ebben az évben mindketten a Vízöntő jegyében haladnak, de az együttes erejükből eredő nyomás már enyhül. Vélhetően mára már megformálódott bennünk az az új irány, ami szakít a régi szemléletmódunkkal. Ennek kapcsán esetleg kapcsolataink és élethelyzetünk is átalakult. Valami elindult, de még az elején járunk. Legyünk bátrak és haladjunk tovább az ismeretlen ösvényen!A cikkben leírtak általános hatásokat jeleznek, nem helyettesítik a személyre szabott horoszkópelemzést. 
Az egyéni hatások megállapításához szükséges a születési horoszkóp ismerete, az azzal való összevetés.

vissza