Asztrológia a mindennapokban

ÚJ ÉV ÚJ KEZDET

2021.12.29.

Januárban új megközelítéssel indíthatjuk az évet


Január 1-9.
Január első napjaiban folytathatjuk, amit előző év végén megkezdtünk. Újévhez méltón jöhet egy új jövőkép, ennek megfelelő új célok.
A Jupiter majdnem egész évben a Halak jegyén vonul végig. 2021 május második felében és június első felében már kaptunk ízelítőt ebből az energiából. Az igazi egység, a valódi elfogadás, önzetlenség, szeretet kérdéseit fogja felszínre hozni a planéta. Képesek vagyunk-e lemondani dolgokról, elfogadni magunkat, másokat, élethelyzeteket? Tudunk-e áldozatot hozni? Felismerjük-e, hogy minden mindennel összefügg? Mert minden EGY!
A látszólag hátráló Vénusz és a Neptunusz kedvező kapcsolata révén örömmel és szeretettel töltekezve gyógyíthatjuk az úgynevezett vénuszi analógiákat, pl. önmagunk elfogadását, párkapcsolatunkat, anyagi helyzetünket, biztonságérzetünket. Kezdjük talán önmagunk szeretetével. Hiszen, ha önmagunkkal nem bánunk jól, akkor hogyan tudnánk másoknak is adni. Merítkezzünk meg ebben az energiában és indítsuk az új esztendőt feltöltekezve, boldogan.
Január 2-án este fél 8 után néhány perccel pontosodik a Nap és a Hold együttállása, Újhold lesz. Rögtön ad egy jókora löketet elképzeléseinknek, új feladatok felvállalásának. Energiája távlatokat nyithat, optimizmusra adhat okot. Segít megtalálni azt az életterületet, amit szolgálatként, hivatásként élünk meg. Mindegy mi a tevékenység, a család támogatása, növények termesztése, vagy egy vállalat vezetése. Ami fontos, az az érzés, ami eltölt minket a mindennapok során. Személyiségünk állandó formálására, folyamatos tudatosodásra, tisztánlátásra késztethet ez az Újhold. Felismerhetjük, hogy az élet egy véget nem érő tanulás és örök változás. Célja pedig a szellemi és lelki fejlődés.
Január 4-től a Nap és a látszólag hátráló Vénusz kapcsolódik össze. Felvetik a kérdést, hogy mennyire függünk másoktól. Egyrészt természetes, hogy másokkal együttműködve, összehangolódva éljük mindennapjainkat. Másrészt érdemes most átgondolnunk, hogy nem aszerint határozzuk-e meg magunkat, amit mások mondanak, gondolnak rólunk. Nem akarunk-e túlságosan megfelelni? Illetve nem várjuk-e azt, különösen párkapcsolatunkban, hogy partnerünk gondoskodjon jókedvünkről, boldogságunkról? Morfondírozzunk azon, hogy mik a saját értékeink, milyen értékrendet képviselünk és mit jelentenek ezek számunkra! Miként biztosítják ezek az értékek belső és külső stabilitásunkat?
Január 5-től a Mars és a Neptunusz kerülnek feszült fényszögkapcsolatba. A következő szűk 2 hétben ismét a „nem-cselekvés” ideje jön el. Érezhetünk fáradtságot, enerváltságot. Használjuk ki, hogy most nem az aktivitás ideje van, hanem a befelé fordulásé. Tétlenkedjünk, de ne céltalanul, hanem odafigyeléssel! Engedjük megmutatkozni azokat az életterületeket, amik örömmel töltenek el!
Ugyanezen időszakban a Merkúr és a Szaturnusz halad majd kéz a kézben. Egyfelől ez a kapcsolat is mozgásunkat, jövés-menésünket korlátozza. Másrészt viszont kiváló energia ahhoz, hogy jövőnkön, céljainkon gondolkodjunk. Vegyük észre a Sors jelzéseit, azoknak az eseményeknek, találkozásoknak az üzenetét átgondolnunk, amikre ebben a 2 hétben kerül sor! De a múlt történéseinek tanulságait is levonhatjuk és beépíthetjük tudatunkba, szemléletmódunkba. Szakíthatunk korábbi nézeteinkkel, gondolkodásmódunkkal. Ebben segít a Merkúr és a látszólag hátráló Uránusz tanulást támogató kapcsolódása is.
Január 7-8-án érdemes fokozottan figyelnünk álmainkra, bevillanó képekre. Sokat segíthetnek abban a folyamatban, mely során megérthetjük mind az Univerzum üzenetét, mind lelkünk sugallatát. Hiszen az ember tehet, amit akar, de nem akarhat úgy, ahogy neki tetszik.
Január 9-től a Nap és a Plútó haladnak együtt a következő 2 hétben. Energiájukkal lehetőséget adnak arra, hogy elengedjük „nagy akarásunkat” és belássuk, hogy létezik egy magasabb szintű törvényszerűség, nevezzük most Sorsnak, melyhez igazodnunk kell. S ha valami része sorsunknak, az megmutatkozik, sikerülni fog, kiteljesedhetünk benne. De ha nem része, akkor bármennyire is erőlködünk hogy megtartsuk, elérjük: hiába, ki fog esni életünkből.

Január 10-16.
Január 10-én a látszólag hátráló Vénusz túlhalad a Plútón. A két planéta 1,5 hónap után elengedi egymást. Kapunk egy szusszanásnyi időt a vénuszi témák (önelfogadás, belső értékek, párkapcsolat, szeretet, anyagiak, stabilitás, biztonság) gyökeres átalakulását/átalakítását illetően. Lehet, hogy az elmúlt 6 hétben már meg is jelentek életünkben ezek a változások, vagy talán „csak” egy belső felismerésre jutottunk, ami ahhoz kell, hogy majd tavasszal, amikor már az előre haladó Vénusz kerül ismét kapcsolatba a Plútóval, megtörténhessen a valódi transzformáció is az említett vénuszi életterületek valamelyikén.
Január 14-től a látszólag hátráló Vénusz a szintén retrográd Uránusszal kerül kapcsolatba. A folyamatos változást, az elengedést, a kötöttségek mentén megélhető belső szabadságot tanítják számunkra. Hordozzák azonban a kielégületlenség, az állandó elégedetlenség analógiáját is. Épp ezért legyünk céltudatosak és ne csak valamitől el, egy helyzetből kifelé meneküljünk! Ha változtatunk, akkor tudjuk mi felé, mit szeretnénk elérni, milyen célból veszünk új irányt!
De még mielőtt elkapkodnánk és megbánnánk következő lépésünket, álljunk meg és gondolkodjunk!
Január 15-től lesz is rá lehetőségünk, hiszen a Merkúr is látszólag hátráló mozgásba kezd, s a következő 3 hétben tartja ezt az irányt. Mind az Uránusszal, mind a Vénusszal kapcsolatban van a Merkúr. A 3 retrográd bolygó energiája inkább a belső munkára, mintsem a külső cselekvésre ösztönöz. Gondoljuk át kapcsolataink minőségét, értékét, a saját magunkról alkotott képet. Anyagi helyzetünket is górcső alá vehetjük. Nem követjük-e a „semmi nem elég” szemléletmódot? Mit ad számunkra az anyagi gyarapodás és mit vesz el tőlünk ennek biztosítása? Bármilyen válaszokat adunk, egyelőre inkább kerüljük a hirtelen döntéseket! Legyünk elnézőbbek magunkkal és másokkal szemben is, hiszen most könnyen félreérthetjük egymást. A közlekedésben is érdemes körültekintőbbnek lennünk, mert gyakrabban kerülhetünk váratlan helyzetekbe. 

Január 17-23.
Január 18-án éppen csak elkezdődik a nap és 0 óra 48 perckor lesz pontosan Telihold. Erejét fokozza, hogy a Nap a Plútóval szorosan együttáll. A Felszálló és Leszálló Holdcsomópontok is fényszögkapcsolatban lesznek ezzel a Nap-Hold szembenállással. Lehetőséget kapunk egy érzelmi és spirituális fejlődésre, felemelkedésre. Fókuszba kerülnek a párkapcsolatok, melyek tartalommal való megtöltése rajtunk múlik. Válasszuk a kivirágzást, a mindennapok színesebbé tételét! Legyünk stabil és felelős támaszai környezetünknek! Nem kell ebbe a felelősségbe belerokkannunk, vagy túlbuzgón erőlködnünk! Csak legyünk ott szeretettel, ha valakinek szüksége van ránk! Segítsük úgy, ahogy kéri! Gondoskodjunk róla, ha kell! Töltsünk vele időt, ha ettől érzi jobban magát! Adjuk meg azt, amit tiszta szívünkből tudunk adni! Mind a Plútó, mind a Holdcsomópontok sorsszerű eseményeket hozhatnak. Olyan élethelyzetbe kerülhetünk – netán már benne is vagyunk – ami próbára teszi felelősségvállalási képességünket, megkérdőjelezi elköteleződésünket, kihívást jelent.
Ugyanezen a napon az Uránusz befejezi 5 hónapos látszólag hátráló mozgását és egyenes irányba fordul. Az elmúlt 5 hónapban talán váratlan fordulat következett be az anyagi biztonságunkat, az érzelmi stabilitásunkat illetően. Netán vissza-visszatérő problémáink voltak ezzel kapcsolatban. Hogyan kezeltük ezeket a helyzeteket? Milyen reakciót váltott ki belőlünk egy-egy esemény? Megváltunk-e valakitől, vagy valamitől, amit esetleg megbántunk? Vagy épp beleragadtunk egy kapcsolatba, egy helyzetbe, egy gondolatsémába, amiből próbált a Sors kilökdösni, de mi mégsem mozdultunk? Az Uránusz egyenes irányba fordulásával újra végigvonul azon a területen, ahol eddig hátrált, hogy most már tettekkel is megmutathassuk mire vagyunk képesek azokban az élethelyzetekben, amik esetleg fejtörést okoztak az elmúlt hónapokban. Alapvetően azonban nem a „gyötrődés” az, amit az Uránusz tanítani szeretne. Hanem az, hogy képesek legyünk szabadnak érezni magunkat bármilyen felelősség, vagy korlát mellet is. A belső szabadság megélésére tanít. Ez jelenthet fejlődést számunkra, hiszen ha erre nem vagyunk képesek, akkor valóban csak a „gyötrődés” marad.
Január 21-től a Nap és a látszólag hátráló Merkúr kerül együttállásba a következő 1 hétben. Segítenek tudatosítani, hogy bizonyos dolgok, életesemények szükségszerűen megtörténnek. Bárhogy szeretnénk elkerülni, hogy ezeket átéljük, sokszor nem lehet. Azt viszont, hogy milyen lelkiállapottal, hozzáállással vagyunk benne az eseményekben, az rajtunk múlik. Hogy a legnehezebbnek ítélt feladatokat is megnyugvással, lépésről, lépésre oldjuk meg, az a mi választásunk. De az is, hogy türelmesen várjunk, ha épp olyan helyzetben vagyunk, hogy mást nem tehetünk.

Január 24-31.
Január 26-tól a látszólag hátráló Merkúr eléri a Plútót és február közepéig együtt halad vele. Először hátráló mozgással, majd egyenes irányban. Igazán szemléletformáló, gondolkodásmódot átalakító időszak ez. Kapcsolataink és/vagy a kapcsolatainkhoz való hozzáállásunk is gyökeresen megváltozhat. A retrográd Merkúr idején vélhetően még csak felismerjük a jelenségeket, viselkedési mintákat és majd a Merkúr egyenes irányba fordulásakor teszünk is a változásért. Semmiképp ne essünk kétségbe, ne vádoljuk magunkat, ha esetleg olyan felismerésre jutunk, hogy mi hibáztunk egy kapcsolatban! Inkább örüljünk, hogy ezt is észrevettük és hagyjuk el a rossz mintát! És persze azt se felejtsük, hogy minden kapcsolat minősége a benne lévők mindegyikén múlik! Ha eddig nem tettük, akkor kommunikáljunk partnerünkkel, beszéljük meg ki hogy érzi magát! Sosem fogjuk tudni kitalálni pontosan mit érez a másik, de megértésre, elfogadásra törekedhetünk.
Ettől a naptól a Nap és az Uránusz egy kissé feszült, de tanító fényszögbe kerül. A következő kb. 10 napban ahhoz kapunk segítséget, hogy észrevegyük, megtanuljuk, hogy a közösségnek milyen megtartó ereje van. Lehet ez a közösség egy párkapcsolat, család, vagy olyan emberek, akikkel közelebbi kapcsolatban vagyunk. Lehet, hogy vannak surlódások, összezörrenések, de mégis ők azok, akikre számíthatunk, akikért mi is szívesen vállalunk felelősséget, akikért önzetlenül cselekszünk. Értük vagyunk képesek háttérbe szorítani egonkat. Nem számít, hogy egy nézeteltérésben kinek van igaza, ha van lehetőségünk velük találkozni, közös időt tölteni.
Január 27-től erre a felelősségvállalásra, sorsunk és feladataink elfogadására erősít rá a Nap és a Szaturnusz együttállása is. Energiájukat február közepéig érezhetjük. Ezen a napon a Hold épp a Leszálló Holdcsomóponton vonul át, lehetőséget adva régi sérelmeink elengedésére. Igyekezzünk ezt a napot arra használni, hogy ha van olyan valaki a környezetünkben, akivel régóta szeretnénk tisztázni múltbéli ügyeinket, netán félreértéseinket, akkor azt most megtegyük. Nem egymást hibáztatva, hanem felismerve azt, hogy a legfontosabb, hogy szeretettel forduljunk egymás felé. A többi – hogy „ki evett egy gombóccal többet”, vagy ki törte össze a vizespoharat stb. – teljesen lényegtelen.
Január 29-től mindjárt be is bizonyíthatjuk mit tanultunk az önzetlen szeretet terén. Ezen a napon a Vénusz befejezi látszólag hátráló mozgását és egyenes irányba fordul. December 20-tól volt retrográd. Ezalatt a bő 1 hónap alatt átgondolhattuk, hogy milyen a párkapcsolatunk. Követtünk-e olyan mintákat, amit már érdemes inkább elhagynunk azért, hogy más szintre, más minőségbe emelhessük kapcsolatunkat. Felbukkanhattak exek annak érdekében, hogy lezárhassunk esetleg még nem tisztázott dolgokat, elengedhessünk érzéseket. Anyagi helyzetünkkel kapcsolatban is jöhettek változások. De felfedezhettük belső értékeinket, feltérképezhettük azokat a területeket, helyzeteket, amik bizonytalansággal töltöttek el és azon is morfondírozhattunk, hogy hogyan tudnánk ledönteni belső korlátainkat és erősíteni önbecsülésünket. Feltárhattuk magunk és életünk valódi értékeit. Mindazt, amit ezek megőrzéséért tehetünk. Töprenghettünk azon, hogy mit jelent számunkra a biztonság és nem utolsósorban a boldogság fogalma.
Ugyanezen a napon Vénusz a Marssal is összekapaszkodik és április elejéig el sem engedik egymást. Felerősítik a férfi-női energiákat mind párkapcsolati szinten, mind a saját bensőnk férfi-női oldalát illetően. Jöhetnek váratlan találkozások, sorsszerű ismerkedések. Befogadás és kiáradás, aktivitás és passzivitás egyensúlya kerül fókuszba ebben az időszakban. Igyekezzünk tudatosan figyelni a másikra. A belső értékrendünk, az önbecsülésünk megtartása mellett alkalmazkodni és megérteni a másik motivációit. Sosem attól leszünk szerethetőek, hogy feladjuk magunkat. Épp ellenkezőleg! Ha képesek vagyunk felvállalni önmagunkat, akkor azt szeretik bennünk akik valójában vagyunk. Minden cukormáztól és jelmeztől mentesen, őszintén, tiszta szívvel és felszabadultan.


A cikkben leírtak általános hatásokat jeleznek, nem helyettesítik a személyre szabott horoszkópelemzést. 
Az egyéni hatások megállapításához szükséges a születési horoszkóp ismerete, az azzal való összevetés.

vissza

Egyéb olvasnivaló

MIT ÍGÉR 2024.?

2024.01.08.

MIT ÍGÉR 2023?

2023.03.02.

MIT ÍGÉR 2022?

2022.02.25.

Hol jár a Hold?

Kapcsolat

Tel: +36-30/940-1848

E-mail:
rehus.gabriella@asztrologus-rg.hu