Egyéb olvasnivaló

MIT ÍGÉR 2024.?

2024.01.08.

MIT ÍGÉR 2023?

2023.03.02.

MIT ÍGÉR 2022?

2022.02.25.

Hol jár a Hold?

Kapcsolat

Tel: +36-30/940-1848

E-mail:
rehus.gabriella@asztrologus-rg.hu

TUDATOS ELFOGADÁS

2022.05.30.

Júniusban új hozzáállással folytathatjuk


Június 1-5.
Június elején folytatódik az a folyamat, melyben hitelességünk, önazonosságunk van fókuszban. Legyünk őszinték önmagunkkal és hallgassunk a szívünkre! Határozza meg ez döntéseinket, cselekedeteinket! Cserébe óriási megkönnyebbülés lesz, ha nem kell tovább színlelnünk, szerepeket játszanunk, ha végre lehetünk azok, akik valójában vagyunk.
Június 3-től a Merkúr ismét egyenes irányban halad tovább. Az elmúlt bő 3 hétben újraértékelhettük kapcsolatainkat, gondolkodásmódunkat, kommunikációnkat. Átgondolhattuk hogyan vélekedünk bizonyos dolgokról, élethelyzetekről, kapcsolatainkról. Hogyan viselkedünk, milyen mintákat követünk, mit közvetítünk, képviselünk a környezetünkben, a világban? Hiszünk-e magunkban, a céljainkban, elképzeléseinkben? El merünk-e köteleződni valaki vagy valami mellett? A Merkúr előreindulásával megkezdődhetnek azok a változások, melyeket akár az elmúlt 3 hétben gondoltunk ki, akár már régóta gyötört minket, de mindeddig nem mertük felvállalni. Netán egy illúziót kergettünk, amit már éppen ideje elengednünk.
Június 5-től a Szaturnusz fordul látszólag hátráló mozgásba. Éppen azért, hogy ezeket az említett változásokat ne fejest ugorva kezdjük megvalósítani, hanem átgondoltan, összeszedetten, céltudatosan. A retrográd Szaturnusz is további belső munkára késztet. Egy mély önvizsgálatra, személyiségünk, sorsunk megismerésére és fejlődésre ösztönöz. Közel október végéig lesz időnk arra, hogy átgondoljuk céljainkat, feladatainkat. Azt az élethelyzetet, melyben felelősséget tudunk vállalni, melyben képesek vagyunk elköteleződni. Ne várjuk, hogy bármi is varázsütésre változik. Mindennek megvan a maga ideje. A legfontosabb azonban, hogy felkészüljünk a lehetőségekre, ezért figyeljük a zajló eseményeket és tanuljunk minél többet belőlük.
Ugyanezen a napon a Vénusz az Uránusszal kapcsolódik és közel 2 hétig haladnak kéz a kézben. Váratlan, szokatlan eseményeket idézhetnek elő. Kimozdíthatnak biztonságosnak, stabilnak vélt élethelyzetekből. Főként olyan területeken hozhatnak hirtelen változást, ahol már kissé megcsontosodtunk, elkényelmesedtünk. Ahol már nagyon megérett egy kis felfrissülés, valami újdonság. De anyagi helyzetünket illetően is felmerülhetnek nem várt események. Ne gondoljunk rögtön a kiadásokra, lehet, hogy épp ellenkező irányba mozdul a mérleg és hirtelen egy új anyagi forráshoz jutunk.
A Neptunusz és a látszólag hátráló Plútó ismét fényszögkapcsolatba kerülnek egymással. Energiájuk a szeretet, az egység és a hatalom kérdéskörét feszegeti. Egyrészt szembesítenek azzal, hogy ha uralkodni akarunk másokon, abból sosem lesz szeretet. Másrészt most könnyen előfordulhat, hogy túlzott erőfitogtatásunk következtében kapunk egy jókora pofont a sorstól, mely ráébreszt minket arra, hogy mi az, ami valóban fontos. Hogy mennyivel többet ér, ha számíthatunk valakire, ha összhangban élünk másokkal, ha kölcsönös elfogadással fordulunk egymás felé. Önzetlenül, áldozatkészen, tiszta szívvel.

Június 6-12.
Ez a hét a bolygómozgások tekintetében csendesnek ígérkezik. Főként az előző héten, vagy talán már májusban elindított folyamatok zajlanak, formálódnak tovább.
Június 11-től a Nap a látszólag hátráló Szaturnusszal kerül kedvező, a Neptunusszal pedig kissé feszült fényszögkapcsolatba. Energiájuk segítségével megtanulhatjuk, hogy hogyan legyünk igazán szabadok az ego kötöttségei nélkül, akár lemondások, áldozathozatalok közepette is. Hogy mi iránt érdemes elköteleződnünk, ami valóban szeretettel teli, ami egységbe kovácsol, elfogadásra késztet. Megtanulhatjuk, hogy hogyan fogadjuk el sorsunkat anélkül, hogy valamiféle áldozatnak, netán vesztesnek éreznénk magunkat.
Talán megér egy rövid kitérőt - hisz elég sokszor emlegetem - hogy mit is értek a sorsunk elfogadásán. Semmiképp nem azt, hogy mindenbe törődjünk bele és a hozzánk legközelebb eső réten háton fekve várjuk a végzetünket. Inkább azzal tudnám szemléltetni a sorsunkkal való „együttműködést”, hogy ha teszem azt lónak születünk, akkor ne akarjunk delfinek lenni. Megvannak az adottságaink, ennek megfelelően életünk keretei is. Az azonban rajtunk múlik, hogy igavonóvá vagy díjnyertes paripákká fejlődünk. De még az is a mi döntésünk, hogy ha mégis az igavonás a vonzóbb, mert mondjuk utálunk szerepelni, akkor azt drámai kínszenvedésnek vagy nélkülözhetetlenül hasznos tevékenységnek éljük-e meg. Egy azonban biztos, hogy lóként nem tudunk a tengerben hátúszó versenyt nyerni. Kár is erőltetni.
Szóval csak bízzunk magunkban, az életünkben, abban, hogy minden helyzetben lehet találni megoldást, tanulságot, pozitívumot. Legyünk továbbra is nyitottak, fürkészőek, akkor kitisztulhat a kép és megérthetjük életünk „miértjeit”.

Június 13-19.
Június 14-én délután 2 óra előtt néhány perccel Telihold lesz. Energiája kedvez az eddig megjátszott szerepeink elengedésének és igaz személyiségünk megmutatásának. Ha színjátékunk netán önmagunk alulértékeléséből fakadt, többnek, másnak akartuk mutatni magunkat, mint akik valójában vagyunk, akkor most ezt a leplet végre levethetjük. Hiszen úgy vagyunk jók, ahogy vagyunk. Megérthetjük a világban betöltött szerepünket, hitelesen vállalhatjuk önmagunkat és ezáltal megtalálhatjuk belső középpontunkat, lelki egyensúlyunkat is. Véget vethetünk a felszínes viselkedésnek, idegen magatartásminták másolásának és saját értékrendünknek megfelelően élhetjük tovább életünket. A Hold és a Nap a Neptunuszhoz is kapcsolódik. Jelzik, hogy ebben a folyamatban a szeretet és az önátadás lehet vezetőnk. Érdemes figyelnünk álmainkat, a bevillanó képeket, mert ezek sokat segíthetnek ebben a szívből jövő átalakulásban.
Június 15-től a Vénusz és a látszólag hátráló Szaturnusz kerülnek fényszögkapcsolatba. Arra tanítanak, hogy gondoljuk át hogyan érezhetjük biztonságban magunkat a változások közepette. Hogy tudunk stabilak, de mégis rugalmasak maradni. Hogy alapvetően egy belső szilárdságra, kitartásra van szükségünk ahhoz, hogy célokat érhessünk el, feladatokat valósíthassunk meg folyamatosan alkalmazkodva a külső eseményekhez.
Június 17-től a Vénusz a Neptunuszhoz és a látszólag hátráló mozgású Plútóhoz is kedvező fényszöggel kapcsolódik. Nagyon erőteljes energiával képesek gyógyítani lelkünket. A Vénusz és a Neptunusz erejéből tiszta szeretet árad, a Plútó pedig segít minket a regenerálódásban. Lényeges, hogy felismerjük ezt az erőt, megértsük jelentőségét és értékeljük életünk egyes mozzanatait. Biztos, hogy az önzetlenség, az odaadás vezérelt minket, vagy inkább a felülkerekedés, a hatalomvágy, az anyagi gyarapodás? Most átformálhatjuk a pénzhez, a hatalomhoz való viszonyunkat és megtalálhatjuk megfelelő helyüket saját fontossági sorrendünkben. Remélhetőleg nem az első helyet kapják emberi kapcsolatainkat megelőzve. Annál is inkább, mert a Merkúr és a Jupiter kedvező fényszöge is inkább arra ösztönözhet, hogy ne mások kárára, hanem másokért tegyünk. Segítsünk annak, akinek szüksége van rá. Benne vagyunk egy folyamatban, egy körforgásban. Ahogyan cselekszünk, az visszahat ránk. Ha nem is azonnal, nem is azon keresztül, akivel mi tettünk valamit, de visszakapjuk, amit tettünk. Rajtunk múlik, hogy ez milyen élmény lesz.

Június 20-26.
Június 21-én a Nap a Rák jegyébe lép Ez a nyári napforduló, az év legfényesebb napja, hiszen ekkor van leghosszabban világos. Előtérbe kerül a gondoskodás, az érzelmek, a lelki kötődések kérdésköre. Felmerülhet bennünk, hogy hol és hogyan érezzük magunkat igazán komfortosan. Mi jelenti számunkra a valódi otthont? Hol érezzük úgy, hogy szükség van ránk? A Rák jegyében haladó Nap Vénusszal és Jupiterrel való kapcsolódása tanít minket arra, hogy milyen az, amikor szeretettel tesszük a dolgunkat. Amikor érzelmi kapcsolataink fontosak, képesek vagyunk alkalmazkodni megtartásukért. Nem elvtelenül, hanem szeretetből.
A néhány nap múlva az Ikrek jegyébe lépő Vénusz azonban nem az anyagi stabilitás szimbóluma. Ezért ne lepődjünk meg, ha a következő hónapunk nem a megtakarításról szól. Akár anyagiakról, akár a biztonság kérdéséről legyen szó, most szükségünk lesz alkalmazkodóképességünkre. Figyeljük mit mutat a Sors és rugalmasan módosítsuk elképzeléseinket, terveinket.
Június 24-től a Mars és a Szaturnusz kapcsolódása felerősítheti a közös célokért való küzdőképességünket. Ha kevésbé vagyunk tudatosak, akkor azt érezhetjük, hogy mindenáron le kell döntenünk a szabadságunkat akadályozó külső korlátokat. A külső viaskodás helyett azonban inkább tudatosítsuk, hogy semmi probléma a korlátok lebontásával, ha ezt saját bensőnkben tesszük meg. Igaz, ez akár viharos is lehet, de segít megszabadulnunk téves elképzeléseinktől és valódi szabadságot teremt számunkra. A Marshoz a látszólag hátráló mozgású Plútó is kapcsolódik, feszült fényszöggel. A három planéta (Mars-Szaturnusz-Plútó) arra ösztönözhet, hogy ha egy közösségben közös érdekekért cselekszünk, akkor nincs szükségünk a hatalmi harcokra. Viszont, ha csak „forradalmi láz” hevít minket, akkor könnyen robbanhatunk, lázadozhatunk, csak azt szemünk előtt tartva, hogy mit nem akarunk. Ezt az irányt igyekezzünk tudatosan kerülni és megtalálni azt a platformot, ami építő jellegű, mind magunknak, mind a környezetünknek elfogadható és kitűzhető cél. Ebben az esetben nem fecséreljük energiánkat parttalan dühöngésre, hanem képesek leszünk valami érdemit alkotni, megteremteni. 

Június 27-30.
Június 29-én 4 óra 52 perckor áll pontosan együtt a Nap és a Hold, Újhold lesz. A Nap-Hold páros kapcsolódik a Vénuszhoz és a Jupiterhez is. Energiát adnak annak átgondolásához, hogy érzelmi kötődésű kapcsolatainkban hogyan tudunk alkalmazkodni, változtatni hozzáállásunkon annak érdekében, hogy kapcsolatunk ne egy állandó vitáktól terhes hadszíntér legyen, hanem egy olyan közös egység, ami együttműködéssel, egymás kiegészítésével képes létrehozni valamit, sikerre vinni egy közös elképzelést, elérni egy közös célt. Nem baj, ha különbözünk, sőt! Használjuk ki és szintetizáljuk ezeket a különbségeket egy egységbe. Ettől lesz több, gyömölcsözőbb kapcsolatunk és életünk.
Ugyanezen a napon a Neptunusz hátráló mozgásba kezd és december elejéig tartja ezt az irányt. Célszerű azon elmélkednünk, hogy céljaink valódiak-e és nem csak illúziókat kergetünk? Hogyan és mivel csapjuk be magunkat? Le tudunk-e mondani valamiről annak érdekében, hogy másoknak segítsünk vagy hogy önös érdekeink érvényesítése helyett közös célokat valósítsunk meg? Hozunk-e áldozatokat másokért? A következő bő 5 hónap ezeknek a kérdéseknek a megválaszolására ad lehetőséget.


A cikkben leírtak általános hatásokat jeleznek, nem helyettesítik a személyre szabott horoszkópelemzést. 
Az egyéni hatások megállapításához szükséges a születési horoszkóp ismerete, az azzal való összevetés.

vissza