Egyéb olvasnivaló

MIT ÍGÉR 2024.?

2024.01.08.

MIT ÍGÉR 2023?

2023.03.02.

MIT ÍGÉR 2022?

2022.02.25.

Hol jár a Hold?

Kapcsolat

Tel: +36-30/940-1848

E-mail:
rehus.gabriella@asztrologus-rg.hu

SZÍVBŐL JÖVŐ ÚJ ESZTENDŐ

2022.12.31.

Januárban már elindíthatjuk a szívünk szerinti változásokat

Január 1-8.
Január első napjaiban a Vénusz, a látszólag hátráló Merkúr és a Plútó hármasa még mindig érezteti hatását. Erőt adnak ahhoz, hogy a kapcsolatokról, a biztonságról, az anyagiak szerepéről kialakított múltbéli elképzeléseinket most gyökeresen átformáljuk. Az év végén felismerhettük mennyire fontos, hogy kik vesznek körül minket. Hogy lehetünk egymás segítői, támaszai, társai anélkül, hogy bárki felülkerekedne vagy kihasználná helyzetünket. Kölcsönösen és önzetlenül adhatunk egymásnak és a legkevésbé sem gyengeség elfogadni a segítséget, legyen az bármilyen jellegű is. A retrográd Merkúr még január 19-ig ad lehetőséget egy visszatekintésre, a kapcsolataink, a gondolkodásmódunk, a kommunikációnk értékelésére. Különösen a párkapcsolatokról kialakított elképzeléseinken célszerű újra elméláznunk. Érdemes átgondolnunk hogyan vélekedünk bizonyos dolgokról, élethelyzetekről, kapcsolatainkról. Mit jelent számunkra a szeretet? Mi a szeretetnyelvünk? Hogyan viselkedünk, milyen mintákat követünk? Mit közvetítünk, képviselünk a környezetünkben, a világban? Mi az, amihez meggyőződéssel, hittel ragaszkodunk és mit tudunk elengedni? Tudunk-e alkalmazkodni? Képesek vagyunk-e változtatni a megszokott dolgokon? Még mindig felbukkanhatnak régi ismerősök, egy-egy eseménnyel kapcsolatban visszatérő érzéseink lehetnek. Most reagálhatunk másképp, értékelhetjük másképp az adott helyzetet, hogy a Merkúr egyenes irányba fordulása után már tapasztaltabban, bölcsebben folytathassuk mindennapjainkat.
Január 1-én a Nap és az Uránusz kerülnek fényszögkapcsolatba. Segítséget kapunk tőlük ahhoz, hogy egonkat a megfelelő helyre tegyük. Ha kellően bölcsen használjuk ezt az energiát, akkor magunktól is lemondhatunk olyan dolgokról, változtathatunk olyan élethelyzeteken, amikhez inkább csak egonk ragaszkodik, mintsem a szívünk. Büszkeségből, hatalomvágyból, kivagyiságból kapaszkodunk netán egy helyzetbe és most rádöbbenhetünk, hogy mennyivel jobb lenne enélkül. Ha mégsem következik be ez a felismerés, akkor a következő 10 napban könnyen érhet minket olyan meglepetés vagy csalódás, ami megingatja „nagyságunkat”.
Január 3-án a Vénusz a Vízöntő jegyébe lép és a hónap végéig azt tanítja számunkra, hogy csakis egy dolog állandó: a változás. Nincs betonbiztos helyzet, kapcsolat, bármikor jöhet nem várt esemény, amit legjobb, ha nyitottan fogadunk. Lehet valami jónak egy rossz kezdete, de lehet egy jónak még jobb folytatása is. Ne a pillanatnyi történések alapján ítéljünk, csak próbáljuk tartani a hullámok ritmusát.
Január 4-től a látszólag hátráló Merkúr a Naphoz csatlakozik. A következő 1 hétben mélyebben elgondolkodhatunk önmagunkról, a betöltött szerepeinkről. Nem játsszuk-e túl valamelyiket azért, hogy többet mutassunk, mint amik valójában vagyunk. Vagy talán csakazért sem csinálunk meg valamit, mert „rangon alulinak” gondoljuk. De azon is elmélkedhetünk, hogy kapcsolataink kiteljesedéséhez mire lenne szükség. Mi az, amin érdemes változtatnunk, hogy kiegyensúlyozottabb, összehangoltabb kapcsolatokat ápoljunk. Talán épp az ápolás lenne fontos. Az, hogy felvegyük egyáltalán a kapcsolatot másokkal.
Január 5-től a Merkúr és az Uránusz kapcsolódása hozhat váratlan fordulatokat, de új ötleteket, felismeréseket is ahhoz, hogy változtatni tudjunk élethelyzeteinken.
Január 6-tól a Vénusz és a látszólag hátráló Mars kapcsolódik kedvező fényszögben. A következő 1 hétben ismét fókuszba kerülnek a női és a férfi energiák. Legyen ez saját belső női-férfi energiáink harmóniája, kapcsolataink női és férfi szerepei, a befogadás-kiáramlás összhangja, vagy a passzivitás és az aktivitás egyensúlya. Mivel a Mars még retrográd, ezért feltörhet bennünk tehetetlenség érzés, ami miatt feszültek lehetünk. Érdemes arra figyelnünk, hogy ezt ne a környezetünkön vezessük le, ne másokat okoljunk saját frusztráltságunkért! Inkább gondoljuk át céljainkat, vágyainkat, mindazt, amihez esetleg foggal-körömmel ragaszkodtunk és engedjük el azt, ami már nem igazodik a jövőképünkhöz! Az alkalmazkodás és a változtatás képességén van a hangsúly, ezt szükséges gyakorolnunk. Igyekezzünk felismerni, hogy mibe és miért merevedtünk bele. Ha valami nem sikerül, vajon nem egy belső gát akadályozza-e a továbbhaladásunkat, céljaink elérését.
Még mindig érdemes figyelmet fordítanunk fizikai testünk jelzéseire, hiszen a retrográd Mars idején gyakrabban jelentkezhet gyulladásos tünet, láz, fájdalom. Ha ilyesmit tapasztalunk, akkor gondoljuk át, hogy nem fojtunk-e el érzéseket, vannak-e olyan lelki sérüléseink, amit még nem sikerült feldolgoznunk.
Január 7-én a nap kezdete után 8 perccel a Nap és a Hold pontosan szembenáll egymással, Telihold lesz. Energiája támogat minket a változások elfogadásában. Segít meglátnunk a világ törvényszerűségeit, értelmeznünk a Sors üzeneteit, jeleit és alkalmazkodnunk a mindig megújuló életkörülményekhez. Támogatást kaphatunk ahhoz, hogy belső harmóniánkat megteremtsük és a múlt tapasztalataiból tanulva tudatos döntéseket hozzunk, bölcsen, felelősen.

 

Január 9-15.
Január 11-re már várhatóan megtörténnek azok a változások, amik önmagunk értékelésére és a környezetünkben, a világban elfoglalt helyünk átgondolására késztetnek. Ettől a naptól már tudatos énünk is egy gyökeres átalakuláson mehet keresztül, mely folyamatnak vezérfonala az önzetlenség, az áldozatkészség és a tiszta szeretet.
A következő 1 hétben a Vénusz és a látszólag hátráló Uránusz feszült fényszöge ugyan még okozhat meglepetéseket, váratlan eseményeket, de alapvetően inkább arra tanítanak, hogy megértsük a valódi stabilitás lényegét. Ami nem a változás nélküliséget, a megszilárdult élethelyzeteket jelenti. Belső békénket, lelki egyensúlyunkat kell úgy megalapoznunk, hogy bármi történik a külvilágban, ahhoz tudjunk alkalmazkodni és belső örömünket minden körülmények között megőrizni. Ez nem azt jelenti, hogy nem rázhat meg egy szomorú esemény, nem ijeszthet meg egy váratlan fordulat. Éljük át az ezekhez kapcsolódó érzéseket, de ne engedjük elhatalmasodni őket! Igyekezzünk mielőbb helyrebillenteni lelki egyensúlyunkat és új módon, új megközelítéssel reagálni az új helyzetekre!
Január 13-án a Mars közel 2,5 hónap látszólag hátráló mozgás után egyenes irányba fordul. Ezalatt az időszak alatt úgy érezhettük, hogy semmi nem akar haladni, előremozdulni. Tehetetlennek, frusztráltnak és emiatt idegesnek érezhettük magunkat. Viszont átgondolhattuk céljainkat, vágyainkat és azokat a belső gátakat, téves hiedelmeket, amik eddig akadályoztak minket elképzeléseink megvalósításában. Felismerhettük, hogy milyen életterületeken érdemes rugalmasabbnak, alkalmazkodóbbnak lennünk, vagy épp meghúznunk határainkat, ha netán túlzottan alárendelődtünk. Lassan ráléphetünk a gázra és elkezdhetjük megvalósítani vélhetően mára már kicsiszoltabb, célratörőbb, tudatosabb elképzeléseinket. De továbbra se felejtsük, hogy a legfőbb szempont, hogy bármit is tervezünk, bármit is csinálunk, az jöjjön szívünkből! Különben nem sokat ér és talán még fel is emészti a lelkünket.

 

Január 16-22.
Január 16-tól a Vénusz és a Szaturnusz szinte a hónap végéig kéz a kézben járnak. Még erőteljesebben kerülnek fókuszba kapcsolataink. Rajtunk múlik, hogy nehézségként élünk meg egy másik emberrel való kapcsolódást, vagy megtaláljuk azt a formát akár fizikailag, akár szemléletmódban, amiben szabadnak és boldognak érezzük magunkat. Ezt sokféleképpen megvalósíthatjuk: kezdve azzal, hogy kiléphetünk a kapcsolatból, ha abban már csak gyötrődünk, egészen addig, hogy más attitűddel veszünk részt a kapcsolatban, más szemszögből nézzük a partnerünket és a kapcsolatot is. Bár főként a párkapcsolatokat érinti ez az erő, hiszen itt vagyunk érzelmileg leginkább érintettek, legsérülékenyebbek, rezdüléseinket itt tükrözi vissza legnagyobb intenzitással a másik, ennek ellenére bármilyen emberi kötődésünk kapcsán megélhetjük ezt az energiát. Anyagi helyzetünket is érintheti a Vénusz-Szaturnusz kettősének ereje, érdemes ezért saját magunknak megválasztani azt a célt, amire anyagi forrásainkból áldozunk, mintsem egy kényszerű helyzet miatt megnyitnunk pénztárcánkat. De lehet, hogy épp korlátot kellene szabnunk túlköltekezésünknek és az anyagiak hajszolásának. Magunknak kell átgondolnunk, hogy milyen módon szükséges megújulnunk, más megközelítéssel képet alkotnunk az anyagi világról.
Január 17-től a látszólag hátráló Merkúr és a Jupiter kerülnek feszült fényszögkapcsolatba. Mester és tanítványa kapcsolat ez, mely lehetőséget ad a tanulásra, a tudatosabbá, bölcsebbé válásra. Gondoljuk át, hogy nem ragaszkodunk-e túlzottan bizonyos elképzelésekhez, nem várjuk-e el másoktól is, hogy ugyanúgy gondolkozzanak, mint mi. Ha azt tapasztaljuk, hogy túl gyakran keveredünk vitába - főként hitvitába - akkor tegyük fel magunknak a kérdést, hogy mennyire vagyunk elfogadóak, mennyire toleráljuk mások életfelfogását? Nem hisszük-e azt, hogy csak mi látjuk jól a dolgokat? Nem esünk-e abba a hibába, hogy mástól elvárjuk, hogy elfogadja nézeteinket, de mi elzárkózunk, vagy akár el is utasítjuk mások másfajta nézeteit? Nem kell az alapvető értékrendünket feladni, csak azt lássuk be, hogy másnak lehet más értékrendje.
Január 19-én a Merkúr egyenes irányba fordul. Az elmúlt 3 hétben átgondolhattuk hogyan vélekedünk bizonyos dolgokról, élethelyzetekről, kapcsolatainkról. Hogyan viselkedünk, milyen mintákat követünk? Mit közvetítünk, képviselünk a környezetünkben, a világban? Mi az, amihez meggyőződéssel, hittel ragaszkodunk és mit tudunk elengedni? Tudunk-e alkalmazkodni? Képesek vagyunk-e változtatni a megszokott dolgokon? Tisztázhattuk régi ismerőseinkkel régi dolgainkat.A Merkúr egyenes irányba fordulásával már tapasztaltabban, bölcsebben reagálhatunk hasonló eseményekre, megértőbben, elfogadóbban szemlélhetjük magunkat, másokat, a kapcsolatainkat.
Január 20-án a Nap a Vízöntő jegyébe lép. Itt nem érzi jól magát, hiszen a Nap a „király”, az ego szimbóluma mit is keresne a szabadság, egyenlőség elveit képviselők között. De épp ez az üzenet: ne a hatalmunkat, az egonkat akarjuk hízlalni, hanem tanuljunk meg együttműködni, felelősséget vállalni egy közösségben, egy közösségért, egymásért és tegyük ezt szabad elhatározásunkból. Adja ez a döntés a szabadságunkat és ne abban keressük azt, hogy mások felett uralkodunk vagy mindenkit figyelmen kívűl hagyva azt csinálunk, amit csak akarunk.
Január 21-én 21 óra 53 perckor áll majd együtt a Nap és a Hold, Újhold lesz. Energiája felerősíti a közösségért vállalt felelősség kérdését, legyen az a közösség a párkapcsolatunk, a családunk, a munkahelyünk vagy bármilyen csoport, aminek tagja vagyunk. Fedezzük fel, hogy hogyan lehetünk környezetünk segítői, stabil támasza. Hogyan tudunk tiszta szívből és önzetlenül tenni másokért. Saját magunk megismerése, sorsunk megértése csak támogatja ezt a folyamatot. Érdemes meditálnunk, álmainkat figyelnünk és megfejtenünk a napközben esetleg bevillanó képeket, sugallatokat, melyek támpontot adhatnak a közösségben betöltött szerepünk megtalálásához és azokhoz a tettekhez, melyekkel felvirágoztathatjuk és teljesebbé tehetjük napjainkat.

 

Január 23-31.
Január 23-án a közel 5 hónapja látszólag hátráló Uránusz egyenes irányba fordul. Augusztus végén kezdte retrográd mozgását és addig a pontig hátrált, ahol május elején járt. Az elmúlt időszakban átgondolhattuk, hogy milyen kapcsolatok, élethelyzetek, látásmód jellemzi életünket, ami már igencsak poros és felfrissülésre, változásra szorul. Mit jelent számunkra a biztonság, a stabilitás? Hogyan éljük meg ezeket vagy ezek megbillenését? Megváltunk-e valakitől, vagy valamitől, amit esetleg megbántunk? Netán épp el kellene engednünk valakit, vagy valamit? Mit jelent számunkra a szabadság? Csak mindenkitől függetlenedve, vagy egy elkötelezettség egy felelősségvállalás közepette is képesek vagyunk felszabadultak lenni? Az Uránusz előre indulásával már adhatunk új válaszokat ezekre a kérdésekre. Felnőhetünk feladatainkhoz, legyen az az anyag világában, vagy a lélek és a szellem szintjén. Megérezhetjük az elköteleződést, megérthetjük szívünk hívását.
Január 24-én a Nap a Marssal, a Merkúr pedig az Uránusszal kerül kedvező fényszögkapcsolatba. Új ötletekkel támogathatják elképzeléseinket, tudatosan cselekedhetünk jövőnk megteremtéséért. Egy olyan jövőért, melyben a viták és küzdelmek helyett inkább felelősséget vállalunk egymásért, segítjük, elfogadjuk egymást. Múltbéli megrögződéseinket elengedjük és egy friss szemléletmóddal közelítünk magunkhoz, másokhoz, élethelyzetünkhöz. Készen állva az állandó változásra, tudatos megújulásra.
A hónap utolsó napjától kezdve pedig ahhoz kapunk energiát, hogy ami szívből és szeretetből jön, az előtt ne legyen akadály, megvalósulhasson minden küzdelem és fennakadás nélkül.


A cikkben leírtak általános hatásokat jeleznek, nem helyettesítik a személyre szabott horoszkópelemzést. 
Az egyéni hatások megállapításához szükséges a születési horoszkóp ismerete, az azzal való összevetés.

vissza