Egyéb olvasnivaló

MIT ÍGÉR 2024.?

2024.01.08.

MIT ÍGÉR 2023?

2023.03.02.

MIT ÍGÉR 2022?

2022.02.25.

Hol jár a Hold?

Kapcsolat

Tel: +36-30/940-1848

E-mail:
rehus.gabriella@asztrologus-rg.hu

SZABAD VAGYOK!

2021.10.30.

Novemberben a valódi szabadságot tanuljuk


November 1-7.
„Szabad vagyok! – mondta a majom a rácsnak. Én nem! – mondta a rács. Engem majmok köré zártak.” énekelte meg valamikor a 70-es 80-as évek fordulóján a Rolls Frakció azt a bölcsességet, mely ékes bizonyítéka annak, hogy minden csak nézőpont kérdése. Így a szabadságunk is. Ezzel fogunk most novemberben találkozni. (Ha kedved van ráhangolódni, akkor íme a dal.)


November első napjaiban is (az október végi energiák folyományaként) számíthatunk még elkerülhetetlen feladatokra, elmulasztott dolgok pótlásának lehetőségére.
A Nap és a látszólag hátráló Uránusz még közel 2 hétig egymással szemben haladnak. Jöhetnek váratlan fordulatok, nem várt események, amik kibillentik egonkat stabilnak vélt helyzetéből. Különösen akkor számíthatunk ilyesmire, ha mindent mi akarunk irányítani. Az események mindig a sorsfeladatunk megélése felé, a felelősségvállalás irányába terelnek. Azt tanítják, hogy létezik egy nálunk magasabb erő, mely elől nem térhetünk ki. Része vagyunk valaminek, egy nálunk hatalmasabbnak, melynek törvényszerűségeihez muszáj igazodnunk. S ha ezt megtesszük, az tesz igazán szabaddá minket és nem a függetlenség.
Továbbra is segíti alkalmazkodásunkat a Merkúr és a Jupiter kedvező fényszöge. Tapasztalataink tanulságait levonva egyre elfogadóbbakká és bölcsebbekké válhatunk. Szemléletmódunk megváltoztatásával pedig harmóniát és boldogságot teremthetünk mind a saját lelkünkben, mind környezetünkben. Ezt a folyamatot támogatja a Merkúr és a Vénusz kedvező fényszögkapcsolata is.
November 3-tól a Mars és a Szaturnusz kerülnek feszült fényszögbe. A következő 2 hétben lehet olyan érzésünk, hogy bármibe kezdnünk, bármit akarunk, az valahogy nem megy, akadályokba ütközik, döcög. Akár külső, akár belső korlátként is megélhetjük ezt az időszakot. Próbáljunk türelmesek maradni. Ebben a 2 hétben inkább csak tervezgessünk, mintsem cselekedjünk! Talán nem is esik majd nehezünkre egy kis pihenés, mert ez az energia a fáradtság, kimerültség érzetét is keltheti bennünk.
November 4-én 22 óra 15 perckor lesz Újhold. A késő esti Nap-Hold együttállás még másnap is erősen érezteti majd hatását. A Nap és a Hold együttese szinte másodpercnyi pontossággal áll szemben a látszólag hátráló Uránusszal. Kiváló alkalom valami új dolog elindításához. Egy szellemileg és lelkileg történő átalakuláshoz. De mielőtt bármit is tennénk jövőnk építése érdekében, fontos, hogy tisztázzuk a múltunkat is. Ennek értékelése, megértése vezethet el belső egyensúlyunk megteremtéséhez. Ami természetesen mindig kifelé is létrehozza azokat a helyzeteket, történéseket, amit belsőnk sugároz. Az Újhold energiájával új alapokra helyezhetjük párkapcsolatunkat, a külvilágban való megnyilvánulásunkat, megmutatkozásunkat. Megérthetjük a valódi szabadság értelmét: ami sosem a külső helyzet, hanem a belső megélés függvénye.
November 6-tól a Merkúr a Marssal halad kéz a kézben közel 2 hétig. Ugyanúgy megkapja majd a Szaturnusz fékező energiáit, mint a Mars. Mozgásunkat, kapcsolatainkat, kommunikációnkat korlátozhatja a Szaturnusz energiája. Ha az elmúlt napokban már enerváltnak éreztük magunkat, ez még fokozódhat ebben az időszakban. Továbbra is maradjunk a tervezgetésnél. Gondoljuk át milyen irányba halad életünk! Hogy viszonyulunk magunkhoz, másokhoz, eseményekhez?! Vegyük észre a Sors jelzéseit és ha itt lesz az idő, akkor éljünk a lehetőségekkel.
A Mars a Vénusszal is kapcsolatba kerül. Összekapcsolódásuk energiája bár pozitív, de megélése tőlünk is függ. Érezhetünk feszültséget is ezekben a napokban. Mások hibáztatása, esetleg megbántása helyett (még ha ez nem is szándékos), foglalkozzunk inkább azzal, hogy milyen érzelmeket ástunk el magunkban, amik most felszínre akarnak törni. Értsük meg az okát, igyekezzünk meglelni forrását és fordítsuk épülésünkre a tapasztaltakat. Ajánlom kedves Mesterem „mantráját” mondogatni: Miért? Miért? Miért?
November 7-től 3 héten keresztül a Mars éppen szemben halad a látszólag hátráló mozgású Uránusszal. Ezalatt az idő alatt még nagyobb szerepet kap majd az említett „mantrázás”. Frusztráltságunk, idegességünk, feszültségünk fokozódhat. Esetleg nehezebben bírkózunk meg a kötöttségekkel, akadályokkal, korlátokkal. Bármilyen energiák is „csapkodnak” a fejünk felett, minden azért történik, hogy kimozdítson megszokott, netán már bepunnyadt helyzetünkből, gondolkodásmódunkból. De, ahogy azt sokszor említettem már, hogy sosem kötelező élethelyzetet is változtatnunk. Szemléletmódot azonban igen. Most épp azt tanulhatjuk meg, hogy nem a kötöttségek nélküli élet jelenti a szabadságot. A kapcsolataink kiemelten fontosak, legyenek bármilyen minőségűek. Értékeljük helyzetünket és az eredménytől függően tegyük majd meg a következő lépést, ha itt az idő. Bárhogy is döntünk az mindig a fejlődésünket, a bölcsebbé válásunkat szolgálja.

 

November 8-14.
November 8-tól a Nap és a látszólag hátráló mozgású Neptunusz kerülnek kapcsolatba. A két planéta tovább erősíti a már meglévő energiákat. Azt, hogy most nem az aktív cselekvésnek, hanem a befelé fordulásnak van itt az ideje. Érdemes többet meditálnunk, figyelnünk bevillanó képekre, álmokra. De, ha nincs belső indíttatásunk vagy akár időnk arra, hogy elvonuljunk kicsit egy csendes zugba, akkor legalább próbáljuk lassabban, mélyebb átéléssel végezni napi feladatainkat. Adjunk esélyt magunknak, hogy meghallhassuk lelkünk hangját. Most amúgy is kár túlfeszítenünk, nagyon akarnunk a döcögve haladó dolgokat. Hiába erőlködünk, nem fog gyorsabban menni.
November 10-től a Szaturnusz és a látszólag hátráló mozgású Uránusz kerülnek feszült fényszögkapcsolatba egészen 2022. február első napjaiig. Már többször találkozhattunk ezzel az energiával 2020. és 2021. során, többnyire valamilyen kötöttség, korlátozás okán, általában a vírus járványhoz kapcsolódóan. Üzenete, hogy megtanuljuk összehangolni a szabadságot a kötöttséggel. Hogy képesek legyünk megteremteni egy olyan belső szabadságot, melyet minden körülmények között, a legnagyobb felelősség és nyomás alatt is meg tudunk élni. Ugyanakkor elsajátíthatjuk azt is, hogy hogyan működjünk együtt másokkal, hogyan alkossunk egy olyan közösséget – legyen az párkapcsolat, család, vagy bármilyen csoport - , amiben szolgáljuk a közösség érdekeit, elfogadjuk értékrendjét, segítjük egymást, ugyanakkor mi sem tűnünk el, hűek maradunk önmagunkhoz, saját értékeinkhez, gyökereinkhez.
Új ötletekkel, korszakalkotó gondolatokkal segíthetjük a megújulást. Ha képesek vagyunk közösségi szinten, együttműködő célokban gondolkodni, akkor nem kell tartanunk a váratlan eseményektől. És ha mégis valamilyen meglepetésszerű dolog bukkanna fel az életünkben, amivel hirtelen nem is tudunk mit kezdeni, akkor számíthatunk a közösség megtartó erejére, segítségére, támogatására. Persze ez az együttműködés csak akkor lehet életképes, ha nemcsak kivenni akarunk a közös kosárból, hanem mi is teszünk bele.
Természetesen nem a járványon van a hangsúly, lehetne más külső kényszer is, hogy megtapasztaljuk ezeket az energiákat. Hogy meddig van szükségünk egy külső korlátozásra, az azon is múlik, hogy milyen hamar tanuljuk meg a felelősségvállalás és a valódi szabadság fogalmát.
A következő 10 napban a Nap és a Jupiter kapcsolódása is erre a belső elfogadásra tanít, mely kulcsa boldogságunknak is.
November 14-től pedig 1 hétig segít minket a Nap és a Plútó kapcsolatának energiája azon az úton, melyen átformálhatjuk tudatosságunkat, elengedhetjük irányításmániánkat és átengedhetjük magunkat a Sorsnak, bízva benne, hogy megtart, lehetőséget ad és irányt mutat.


November 15-21.
November 15-től a Merkúr kikerül a Szaturnusz gátló hatása alól és csatlakozik a Naphoz. 1 hónapon keresztül menetelnek majd kéz a kézben. Jelzik, hogy egy tanulási, tudatosodási folyamatban vagyunk. A Plútóval való kapcsolódás pedig egy szemléletmód átalakulás lehetőségét mutatja. Egy olyan változásét, ami akár gyökeresen is más, mint ahogy eddig tekintettünk mindennapjainkra, környezetünkre, kapcsolatainkra, saját magunkra. Felismerhetjük  lelki sebeink okát, belső korlátaink forrását és be is gyógyíthatjuk ezeket a sérüléseket. Persze nem vitákkal, „ki volt a hibás” kutatásával, netán önmarcangolással, hanem megbocsájtással, bizalommal, szeretettel.
November 19-én délelőtt 10 óra előtt néhány perccel Telihold lesz. A Hold nemcsak a Nappal áll majd szemben, hanem a Merkúrral is, hiszen a Nap és a Merkúr ezen a napon is még együtt halad. A Nap és a Hold szembenállásába bekapcsolódik a Jupiter és a Plútó is. Plusz erőt adva ahhoz, hogy a Telihold energiáját az elfogadáson, vagy a gyökeres változáson keresztül teljesítsük ki. Bármilyen élethelyzetben is vagyunk, e két út áll előttünk. Elfogadhatjuk azt, ami van, de nem elfojtásokkal, hanem valódi befogadással. Vagy változtathatunk, de akkor már nem kicsit, hanem jó nagyot. Lebontva mindent ami inog, ami már nem kell és új, biztos alapokra építkezve. Ha egyiket sem akarjuk, akkor várhatóan majd a Sors hoz olyan helyzetbe minket, hogy kénytelenek legyünk dönteni és mozdulni. Annál is inkább, mert ettől a Naptól megszűnik a Szaturnusz Marsot fékező hatása, ezért már kezdünk teret kapni a cselekvéshez is. Hogy ez szemléletmódot, vagy valódi tetteket jelent, az mindenki számára a pillanatnyi élethelyzetének és személyes döntésének függvénye. Mindenesetre bármit is teszünk az akkor lesz igazán működőképes, ha nem öncélúan cselekszünk, hanem másokért, másokkal. Megőrizve értékrendünket, de befogadóvá válva új nézőpontok irányába is.


November 22-30.
November 22-től a Mars a Neptunusszal kerül fényszögkapcsolatba. A következő 2 hétben ez kicsit még bizonytalanná tehet minket: merre induljunk, mit csináljunk. Érezhetünk ismét fáradtságot, enerváltságot. De, ha ezen felül tudunk kerekedni, akkor azzal a kérdéssel érdemes foglalkoznunk, hogy hogyan tudunk önzetlenül segíteni másoknak. Persze nem ráerőltetve másra az akaratunkat. Segítsünk akkor, ha kérik! Keressük a lehetőségeket, de szívből adjunk és ne öncélúan azért, hogy megdicsőüljünk!
Ugyanezen a napon lép a Nap a Nyilas jegyébe és eléri a Leszálló Holdcsomópontot. Hangsúlyt kap az elengedés, különösen az egonk, az irányítási kényszerünk, az uralkodási vágyunk elengedése. Az öntörvényűség helyett igyekezzünk nyitottak lenni, meghallgatni és megérteni másokat. De saját magunkkal is legyünk megértőek. Most karmikus terheinket is letehetjük. Megszabadulhatunk régi mintáinktól, lebonthatjuk belső korlátainkat. Bárkiről is legyen szó empátia és tolerancia vezérelje hozzáállásunkat.
November 25-től a Merkúr is eléri a Leszálló Holdcsomópontot. Elengedhetünk kapcsolatot, szemléletmódot, változtathatunk és megnyílhatunk valami újra, valami másra.
November 26-tól a Vénusz és a Neptunusz kedvező fényszögkapcsolata igazán szeretetteljes energiákat hoz az életünkbe. A Vénusz Plútóval való együtt haladása is ezen a napon kezdődik és január első harmadáig tart. Hosszú időt kapunk ahhoz, hogy gyökeresen átformáljuk az önmagunkról alkotott képet, értékeljük magunkat és kapcsolatainkat, főként párkapcsolatunkat. De anyagi helyzetünk, illetve az anyagiakhoz való hozzáállásunk is megváltozhat a két planéta energiájának kiaknázásával. Tanuljunk meg adni, ne csak kapni akarjunk.
November 28-tól a Szaturnusz kedvező fényszöggel kapcsolódik a Nap és a Merkúr kettőséhez. Lehetőséget kapunk arra, hogy megértsük a Sors üzeneteit, hogy tudatosodjanak azok a jelzések, melyek irányítanak utunk során. Megtanulhatunk felelősséget vállalni, önzetlenül segíteni, vagy netán lemondani bizonyos dolgokról. Meglelhetjük azt a célt, mely felé szívvel-lélekkel el tudunk indulni.
Több planéta is egy ugynevezett cselekvő fényszöggel kapcsolódik egymáshoz, ezért most tehetünk magunkért, kezünkbe vehetjük sorsunk irányítását. Persze ez sosem azt jelenti, hogy azt csinálunk, amit csak akarunk. A lehetőség ahhoz adott, ami a feladatunk. Ez iránt köteleződjünk el! Még ha kezdetben talán nehéz is, de végül ez fog igazán örömmel eltölteni minket, ez fog valóban felszabadítani.
Lassan a Neptunusz is megáll látszólagos hátrálásában, hogy majd december elején egyenes irányú mozgásba kezdjen. Lassan befejezhetjük azt a belső munkát, melynek során leszámolhattunk illúzióinkkal, számba vehettük, hogy milyen áldozatokat hoztunk, esetleg miről mondtunk le. De erről majd decemberben.
November utolsó napjaiban pedig már tudatosan, a múlt tanulságaiból okulva, bölcsen választhatjuk meg azt a célt, ami felé haladni akarunk, amit felvállalunk tiszta szívből, elhivatottságból.


A cikkben leírtak általános hatásokat jeleznek, nem helyettesítik a személyre szabott horoszkópelemzést. 
Az egyéni hatások megállapításához szükséges a születési horoszkóp ismerete, az azzal való összevetés.

vissza