Egyéb olvasnivaló

MIT ÍGÉR 2024.?

2024.01.08.

MIT ÍGÉR 2023?

2023.03.02.

MIT ÍGÉR 2022?

2022.02.25.

Hol jár a Hold?

Kapcsolat

Tel: +36-30/940-1848

E-mail:
rehus.gabriella@asztrologus-rg.hu

ÖNZETLEN SZERETET

2021.11.30.

Decemberben más szemmel nézhetünk világunkra


December 1-5.
December első 2 hetében a Nap és a Merkúr még mindig együtt halad. Továbbra is jelzik, hogy egy tanulási, tudatosodási folyamatban vagyunk. A Plútóval való kapcsolódásuk pedig egy szemléletmód átalakulás lehetőségét mutatja. Egy olyan változásét, ami akár gyökeresen más rálátást enged mindennapjainkra, környezetünkre, kapcsolatainkra és nem utolsósorban saját magunkra. Felismerhetjük lelki sebeink okát, belső korlátaink forrását és gyógyírt is találhatunk rájuk. Persze nem vitákkal, „ki volt a hibás” kutatásával, netán önmarcangolással, hanem megbocsájtással, bizalommal, szeretettel.
Ezen a héten még a Mars fényszögkapcsolatban van a Neptunusszal. Továbbra is érezhetünk egyfajta bizonytalanságot, fáradtságot, enerváltságot. Ha mégis van erőnk a tettekhez, akkor tegyünk másokért önzetlenül, áldozatkészen.
December 2-től a Plútó is kapcsolódik a Marshoz, s a következő 1 hétben már megkezdődhet egy akaratunkat, cselekedetünket, vágyainkat átformáló folyamat. Mivel a Plútó a Vénusszal együtt áll, ezért a változások érinthetik anyagi helyzetünket, biztonságunkat, párkapcsolatunkat is.
Ugyanezen a napon a Neptunusz befejezi látszólag hátráló mozgását és egyenes irányba vált. Március elején járt ezen a ponton és június 26-tól volt mozgása látszólag hátráló. Az utóbbi bő 5 hónapban elgondolkodhattunk azon, hogy: milyen illúziókat kergetünk? Hogyan és mivel csapjuk be magunkat? Hogy váltunk áldozataivá egy helyzetnek? Hozunk-e mi áldozatokat másokért? Segítünk-e önzetlenül másoknak? Mit jelent számunkra a szeretet? Ha sikerült válaszra lelnünk, akkor a planéta egyenes irányba fordulásával megmutathatjuk, hogy mire jutottunk, mit gondolunk, mit csinálunk már másképp.
December 4-én 8 óra 43 perckor Újhold lesz. A Nap és a Hold együttállásához a Merkúr is csatlakozik, mint a Lélek és a Szellem közötti közvetítő, hírvivő. Egy magasabb szintű tudás, bölcsesség felismerése, elsajátítása a cél. Megérthetjük, hogy ami történt velünk és történni fog az értünk volt-lesz. A múlt eseményeiből okulva, meghaladva régi mintákat, beidegződéseket, netán félelmeket, most szellemünket és lelkünket egy hullámhosszra hangolva elindíthatunk valami újat akár magunkban, akár a külvilágban.
Még másnap is erősen érezhetjük az Újhold energiáit, mely kiegészül a Neptunusz gyógyító, szeretetteljes hatásával. Érdemes figyelnünk álmainkat, bevillanó képeket, az intuíció most sokat segíthet a továbblépésben.

 

December 6-12.
December 7-től máris vizsgázhatunk. A Nap- Merkúr kettős és a Neptunusz kapcsolódása arra késztethet minket, hogy megmutassuk mit tanultunk az önfeláldozás, lemondás terén, illetve az egoizmus elhagyását illetően. A következő 1 hétben törekedjünk szeretettel fordulni mások felé. Hozzunk áldozatot, ha kell. Beláthatjuk majd, hogy ha önként és szívből teszünk valamit, akkor az nem is jelent számunkra áldozatot.
December 10-től a Jupiter kerül több planétával is kapcsolatba. A Merkúrhoz kötődése jelzi, hogy folyamatos tanulásban, fejlődésben vagyunk. Amit megtanultunk, azt képesek lehetünk bölcsességgé érlelni. A Merkúr és a Jupiter kapcsolódása érinti a Vénusz és a Plútó együttállását is, jelezve, hogy ezeken a planétákon keresztül is eljuthatunk a tanulástól a tudatosodásig. Mit jelent ez? A Vénusz szimbolizálhatja az anyagiakat, a biztonságot, a párkapcsolatot, az életörömöket, a szeretetet. Ezek változásán, átalakulásán keresztül juthatunk olyan tapasztalatokhoz, amelyek képessé tehetnek minket az elfogadásra, az együttműködésre mind magunkat illetően, mind szűkebb környezetünktől az Univerzumig terjedő dolgokat érintően. Megteremthetünk egy olyan szeretetteljes, bizalmi légkört, egy olyan értékrendet, ami hitünk és a világban elfoglalt helyünk alapját képezi. Nem az a kérdés, hogy orvosok, tanítók vagy házépítők legyünk-e. Nem az anyagi világban, a társadalmi hierarchiában betöltött szerepünkről van szó. Nem arról, hogy hétköznapjainkon épp milyen szakmát űzünk, mekkora házban lakunk és milyen gyors autóval furikázunk. A lelkünk nemesedése a cél, melyhez tudatos létezésre és a tapasztalatokból származó érettségre, bölcsülésre van szükségünk. Hogy ezért 30 vagy 80 évesen teszünk valamit, az nyitottságunktól, befogadásunktól, elfogadásunktól függ. No meg persze szándékunktól.

 

December 13-19.
December 14-én több planéta kapcsolódása is megszűnik. Egyrészt a Nap és a Merkúr 1 hónapos együttlét után elengedik egymást. Energiájuk segítségével az elmúlt 1 hónapban tudatosodhattak lelki folyamatok, megérthettünk eseményeket, feldolgozhattunk régi történéseket. Ha a régmúlt sebet is ütött rajtunk, a megértésen keresztül lehetőségünk volt feldolgozni az érzéseinket és gyógyítanunk lelkünket.
A Plútó és a Jupiter tanító fényszögkapcsolata is megszűnik, mely kisebb megszakításokkal április eleje óta adott erőt ahhoz, hogy hitrendszerünket, elfogadási képességünket fokozatosan átalakítsuk. Elengedhettünk régi beidegződéseket, sziklaszilárdnak vélt meggyőződést, biztosnak vélt tudást. Nyitottabbá, belátóvá, könnyebben befogadóvá válhattunk, megkönnyítve ezzel mindennapjainkat és továbbfejlesztve tudatosságunkat. Rálelhettünk azokra a lehetőségekre, élethelyzetekre, amelyeket szívből el tudunk fogadni. Megtanulhattuk a meglévő dolgok másfajta megközelítését, egy új szemléletmódot, egy új hozzáállást. Olyat, amiben hitelesek, önazonosak maradhattunk, vagy azzá válhattunk.
Ugyanezen a napon a Mars eléri a Leszálló Holdcsomópontot. Ezzel ráerősít arra, hogy képesek legyünk a számunkra már szükségtelen dolgokat elengedni, karmikus terheinket letenni.
December 17-től karácsonyig a Nap és a Jupiter kerülnek kedvező fényszögkapcsolatba, mintegy megpecsételve eddigi munkánkat, bölcsességet, elfogadást és boldogságot hozva életünkbe. Akár „csak” azáltal, hogy másképp viszonyulunk ahhoz, ami van. Hiszen a boldogság alapvető záloga, ha annak örülünk ami van és nem az után sóvárgunk ami nincs.
December 18-tól a Merkúr és a látszólag hátráló Uránusz kerülnek kapcsolatba. Támadhatnak új ötleteink, melyekkel megkönnyíthetjük vagy épp felpezsdíthetjük mindennapjainkat. Az Uránusz azonban továbbra is feszült fényszögben van a Szaturnusszal, ami szabadságunkat, szabad mozgásunkat korlátozza. Ugyanakkor egy belső munkára is késztetnek, mégpedig arra, hogy meglássuk a Sors jelzéseit és ne csapásként, hanem lehetőségként tekintsünk rájuk. Értsük meg, hogy a szabadság egy belső elhatározás és nem a külső körülmények függvénye.
December 19-én reggel 5 óra 35 perckor Telihold lesz. Energiája segíti azt a folyamatot, mely során megdönthetjük téveszméinket, megváltoztathatjuk az élethez való hozzáállásunkat, átalakíthatjuk hitrendszerünket. Támogat abban, hogy régi terheinktől végre megszabaduljunk, ezáltal felszabaduljunk. S amit a lelkünk tapasztalt, azt tudatos szintre, magasabb régiókba emelhessük, bölcsességgé érlelhessük. Mindezt azért, hogy valami szebbet, jobbat, harmónikusat teremtsünk. Érdemes párkapcsolatunkra, a külvilágban betöltött szerepünkre, teremtő erőnkre, kreativitásunkra fókuszálnunk. Elsősorban ezeken az életterületeken tapasztalhatunk, vihetünk végbe változásokat tettekkel vagy attitűdünk átformálásával.

 

December 20-26.
December 20-tól a Vénusz látszólag hátráló mozgásba kezd. Több, mint 1 hónapig tartja majd ezt az irányt. Ezalatt az idő alatt átgondolhatjuk, hogy milyen a párkapcsolatunk? Követünk-e olyan mintákat, amit már igazán magunk mögött hagyhatnánk annak érdekében, hogy más szintre, más minőségbe emeljük kapcsolatunkat. Felbukkanhatnak exek: exszerelem, exférj, exfeleség annak érdekében, hogy lezárhassunk esetleg még nem tisztázott dolgokat, elengedhessünk érzéseket. Anyagi helyzetünkkel kapcsolatban is jöhetnek változások. Retrográd Vénusz idején inkább kiadások. Érdemes arra is figyelnünk, hogy mi magunk szabjunk határt költekezésünknek, mert ilyenkor könnyelműen adhatunk pénzt akár a legértéktelenebb dolgokért is. De, hogy a retrográd Vénusz pozitív oldaláról is szóljak: ilyenkor felfedezhetjük belső értékeinket, feltérképezhetjük azokat a területeket, helyzeteket, amik bizonytalansággal töltenek el és azon is morfondírozhatunk, hogy hogyan tudnánk ledönteni belső korlátainkat és erősíteni önbecsülésünket. Feltárhatjuk magunk és életünk valódi értékeit. Mindazt, amit ezek megőrzéséért tehetünk. Töprenghetünk azon, hogy mit jelent számunkra a biztonság és nem utolsósorban a boldogság fogalma.
A látszólag hátrálóVénusz és a Plútó egész hónapban együttállásban lesz, sőt még január első hetében is. A felsorolt vénuszi témákban a Plútó gyökeres változást hozhat. Talán most csak egy belső felismerésre jutunk, ami ahhoz kell, hogy majd tavasszal, amikor már az előre haladó Vénusz kerül kapcsolatba a Plútóval, megtörténhessen a valódi transzformáció is.
December 21-én elérkezünk a téli napfordulóhoz, a Nap a Bak jegyébe lép. Ez az év legsötétebb napja. Ezen a napon van legrövidebb ideig világos. Bár mélypontnak is tekinthetnénk ezt a napot, mégis inkább arra bíztatok, hogy örüljünk a fordulatnak, a fény megszületésének, növekedésének és egy új ciklus kezdetéhez való közeledésnek. Annál is inkább, mert a Nap a Hold és a Holdcsomópontok kapcsolata is azt jelzi, hogy most magunkra találhatunk teljes önvalónkban. Meglelhetjük azt a célt, ami nekünk való, amiben kiteljesedhetünk, ami lelkünknek és Sorsunknak is megfelelő.
December 23-tól a Holdcsomópontok is jegyet váltanak, új fejezetet és lehetőséget nyitva számunkra. A Felszálló Holdcsomópont a Bika jegyébe, a Leszálló a Skorpió jegyébe kerül. 1,5 évet töltenek majd ezekben a jegyekben. Itt az ideje a valódi értékek felfedezésének, megteremtésnek, a stabilitás létrehozásának. Természetesen a stabilitás nem az állandóságot jelenti, hanem a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodást, az elengedés és az újrakezdés képességét. Ebben a 1,5 éves időszakban rádöbbenhetünk, hogy micsoda energiát rabol el tőlünk vágyaink kergetése, melyet talán csak a társadalmi „elvárások”-nak való megfelelés generál. Érdemes számbavenni életünk különböző szegmenseit: milyen területeket tölt meg a szeretet, mit csinálunk muszájból. Hol jelenik meg a manipuláció és a birtoklás vágya? Lehet, hogy lelkünk mélyéről is feltörnek majd érzések, visszaköszönnek olyan szituációk, amikben érdemes lett volna másképp viselkednünk, másképp reagálnunk. Kerülhetünk olyan helyzetbe, ahol próbára tesz minket a Sors, hogy képesek vagyunk-e lemondani dolgokról, másoknak adni és elhinni, hogy bármi is történik, mindig van egy láthatatlan erő, ami megtart és támogat minket. Talán majd megélünk belső viharokat, de a világért se fojtsuk el a feltörő érzéseket, emlékeket, hiszen ezek feldolgozása, megértése teszi lehetővé, hogy valódi értékrendet teremtsünk, önbecsülésünket megerősítsük és szinte újjászülessünk. Méltó fordulópont ez karácsony ünnepéhez.
December 25-től a Merkúr csatlakozik a Plútó és a látszólag hátráló Vénusz kettőséhez és a hónap végéig együtt is marad velük. A Neptunusz kedvező, gyógyító fényszöggel kapcsolódik a Merkúrhoz. Tudatosíthatjuk, hogy mit jelent számunkra a szeretet, a harmónia, a biztonság, az életörömök, saját belső értékeink, az anyagiak és a külvilág talmi csillogása. Átértékelhetjük magunkban mindezeket, remélhetőleg családi légkörben.
Ugyanezen a napon a Mars és a Szaturnusz is kedvező fényszöggel kapcsolódik egymáshoz a jövő év első napjaiig. Meggyőződéssel, kitartóan tehetünk mindazért, amit Sorsunk diktál. Megtanulhatunk összehangolódni vele. Nem kell elvárásoknak megfelelnünk. Elég magunkat adnunk és beengednünk életünkbe azt, ami amúgy is beletartozik. Hiszen, ha valami illeszkedik bele, akkor úgyis benne lesz. Ha pedig nem a Sorsunkhoz tartozik, akkor akárhogy ragaszkodunk hozzá, úgyis kicsusszan belőle.
Karácsony 2 napján a Nap nem kapcsolódik egyéb planétákhoz. „Visszavonulása” jelzi, hogy ez az az ünnep, amikor az egonkat háttérbe kell szorítanunk. Nem az erőfitogtatás, az uralkodás 2 napja ez, hanem a tiszta szereteté, elfogadásé, összehangolódásé.

 

December 27-31.
December 29-én a Nap és a látszólag hátráló Uránusz kerülnek kedvező fényszögkapcsolatba. Segítenek egy új jövőkép kigondolásában, ennek megfelelő célok kitűzésében. Új értelmet adnak a stabilitás és a biztonság fogalmának.
Ugyanezen a napon a Jupiter a Halak jegyébe lép és közel 1 év alatt halad végig ezen a jegyen. Május második felében és június első felében már kaptunk ízelítőt ebből az energiából. Az igazi egység, a valódi elfogadás, önzetlenség, szeretet kérdéseit fogja felszínre hozni a planéta. Képesek vagyunk-e lemondani dolgokról, elfogadni magunkat, másokat, élethelyzeteket. Tudunk-e áldozatot hozni. Felismerjük-e, hogy minden mindennel összefügg, mert minden EGY. Hogy ami körülvesz minket az belsőnk kivetülése. Hogy „…ami lent van, ugyanolyan, mint ami fent van és ami fent van, ugyanolyan, mint ami lent van” (Hermész Triszmegisztosz)
Végül az év utolsó napján a látszólag hátráló Vénusz és a Neptunusz kerülnek kedvező kapcsolatba. Mit is kívánhatnánk mást, minthogy az öröm és szeretet planétái egymást erősítsék. Retrográd Vénusz lévén a Neptunusz képes gyógyítani a korábban felsorolt vénuszi témákat (pl. önelfogadás, párkapcsolat, anyagiak, biztonság stb.) Kezdjük talán önmagunk szeretetével. Hiszen, ha önmagunkkal nem bánunk jól, akkor hogyan tudnánk másoknak is adni. Merítkezzünk meg ebben az energiában és kezdjük majd az új esztendőt feltöltekezve, boldogan.


A cikkben leírtak általános hatásokat jeleznek, nem helyettesítik a személyre szabott horoszkópelemzést. 
Az egyéni hatások megállapításához szükséges a születési horoszkóp ismerete, az azzal való összevetés.

vissza