Egyéb olvasnivaló

MIT ÍGÉR 2024.?

2024.01.08.

MIT ÍGÉR 2023?

2023.03.02.

MIT ÍGÉR 2022?

2022.02.25.

Hol jár a Hold?

Kapcsolat

Tel: +36-30/940-1848

E-mail:
rehus.gabriella@asztrologus-rg.hu

ÖNMAGUNK MEGTALÁLÁSA

2021.06.30.

Júliusban keressük kik is vagyunk

Július 1-4.
A következő hónap, illetve hónapok témája lesz, hogy hogyan alakítsuk álmainkat valósággá, hogy hagyjuk magunk mögött illúzióinkat és találjunk szilárd talajt a lábunk alatt. Legfontosabb, hogy véget vessünk az önámításnak. Hogy képesek legyünk elengedni azt, ami nem a miénk, amivel csak kínlódunk. És hitelesen felvállalva mindazt, amit lelkünk súg, megtaláljuk saját utunkat. Azt az élethelyzetet, amiben teljesnek, elégedettnek érezzük magunkat.
Július 1-től a Mars és a Vénusz együttállásba kerülnek és a következő 3 hétben kéz a kézben haladnak tovább. Fókuszban lesznek a férfi-női kapcsolatok, az aktivitás és passzivitás egyensúlya, a kiáradás, kezdeményezés és a befogadás összehangolása. A bolygó-páros a Szaturnusszal és az Uránusszal zár be feszült fényszöget. Segítségükkel megláthatjuk ebben az időszakban, hogy mi az, ami időtálló, ami mellett el tudunk köteleződni, amiért felelősséget tudunk vállalni. Ha ez egy kapcsolat, akkor megmutatkozhatnak értékei, megtanulhatunk kötöttségeket vállalva, de mégis szabadon létezni a kapcsolatban. A Felszálló Holdcsomópont kedvező fényszöggel kapcsolódik a Mars-Vénusz párosához. Megerősítve a kapcsolatot abban az esetben, ha meg tudjuk őrizni belső értékeinket, ha nem megalkuvásból vagyunk a kapcsolatban. De igaz ez bármilyen élethelyzetre. Most megtalálhatjuk azt a célt, azt az irányt, ami erősen megszólít, amiben ki tudunk bontakozni, ami lelkünk szerint való. A hamis dolgok most összetörhetnek. De valójában ez is a cél. Az, hogy kitisztuljon a kép, hogy megérezzük mi felé húz a szívünk, mivel tudunk azonosulni, egységbe forrni. Kik is vagyunk? Honnan jöttünk? Hova tartozunk? És miért is vagyunk itt?
Sokat segít és az Égiek is támogatják, ha beszélünk érzéseinkről, megéléseinkről. De igyekezzünk megfontoltan fogalmazni, mert könnyen félreérthetik mondanivalónkat.
Július 3-tól egy szűk hétig az Uránusz és a Nap kapcsolata arra ösztönöz, hogy ha eddig nagyon egoból közelítettünk másokhoz, vagy kissé felsőbbrendű módon viselkedtünk bizonyos helyzetekben, akkor változtassunk ezen. Próbáljunk adni és ne csak mindig kapni akarjunk. Ha mégis túlnövesztettük egonkat, akkor érhetnek meglepetések, csalódások. Jöhetnek olyan váratlan fordulatok, amik szembesítenek eddigi hozzáállásunkkal, esetleg hirtelen megborítják stabilnak vélt helyzetünket.

 

Július 5-11.
Ezen a héten az előző hét energiáit vihetjük tovább. Továbbra is egy belső munka időszakát éljük, melynek legfőbb célja, hogy magunkra találjunk és megleljük belső békénket. Ehhez fel kell ismernünk, hogy létezik egy felsőbb szintű erő, rend, melyet hitvallásunktól függően nevezhetünk meg (Univerzum, Isten, Sors stb.), de aminek törvényszerűségeihez igazodnunk kell. Nem lesz sikeres földbirtokos, aki kereskedő energiákkal születik. Nem lesz sikeres kereskedő, aki mások ápolására hivatott. Bele lehet kényszeríteni magunkat bizonyos helyzetekbe, illúziókba, de megtapasztalhatjuk, hogy csak szélmalomharcot és nem boldogságot teremtünk magunknak. Számoljuk hát fel a hamis elképzeléseket és induljunk el abba az irányba, amerre a szívünk húz. Legtöbbször az anyagiak visznek tévútra. Bár fontos a kényelmesebb életkörülmények megteremtése, az egyről a kettőre jutás, de nem minden. Ha a javak megteremtése közben lelkünk összetörik, akkor mit sem ér az egész. Lehet szerényebb vágyakkal, elvárásokkal is sokkal kiegyensúlyozottabban, szeretetben, harmóniában élni. Ismerjük fel azt a tényt, hogy az állandó kielégületlenség, az anyagi javak hajszolása csak az elégedetlenséghez és sosem a boldogsághoz vezet.
Július 10-én hajnali 3 óra 17 perckor Újhold lesz. A Nap és a Hold együttállása az Uránusztól, valamint a látszólag hátráló Neptunusztól és Plútótól kap energiát. Egy szellemi és lelki átalakuláshoz, egyfajta újrakezdéshez meríthetünk most erőt. Egy olyan változáshoz, transzformációhoz, melynek során megszabadulhatunk minden olyan dologtól, helyzettől, ami lelkünket gyötri, ami megalkuvásra késztet, ami nem illeszkedik sorsunkba. Felszámolhatjuk téves beidegződéseinket, származzon az akár ebből az életből, akár egy korábbiból. Megválhatunk hamis képzetektől és belső igényeinket táplálva kezdhetünk új dolgokba. Ha követjük megérzéseinket, tiszta szívünket, akkor most megláthatjuk azt a módot is, ahogy megvalósíthatjuk elképzeléseinket. Megfelelési kényszerektől és függőségektől mentesen. De majd csak a maga idejében. Pillanatnyilag még az átalakulás, a „hazatalálás” idejét éljük.


Július 12-18.
Július 12-től néhány napon át lesz a legszorosabb az együttállás a Vénusz és a Mars között, energiájukat ezekben a napokban érezhetjük legerősebben. Fokozza a hatást, hogy a következő két napban a Hold is csatlakozik ehhez a pároshoz. Női és férfi kapcsolatainkban kerülhetünk most igazán közel párunkhoz. Személyiségünk férfi és női oldalát hozhatjuk egyensúlyba. Gyógyulhatnak ezek a szerepek, de csak úgy, ha belátjuk, hogy a szabadság és az elköteleződés megvalósulhat egyszerre is. Ha megleljük magunkban azt az érzelmi állapotot, azt a lelki hozzáállást, ami segít nyitottabbá, elfogadóbbá válni. Ami, ha szeretettel töltődik fel, akkor tettrekésszé, odaadóbbá tesz bennünket bármilyen élethelyzetben.
A Jupiter és a Merkúr kedvező fényszögkapcsolata segíti tanulásunkat, bölcsebbé válásunkat.  A planéták hatására elgondolkodhatunk azon, hogy kivel, mivel tudunk egységbe forrni, kihez és mihez tudunk érzelmileg kötődni. Tekintettel arra, hogy a Jupiter látszólag hátráló mozgású, egyelőre csak vegyük sorra, hogy mi minden szolgálja még fejlődésünket, mi mindenben leljük még örömünket és mi az, amin már túl kellene lépnünk, amit már el kellene engednünk. Sose felejtsük, hogy nem szükséges mindig felrúgni a meglévő dolgokat és mindenáron új élethelyzetet keresni magunknak. Lehet, hogy épp a szemléletmódunk, a megközelítésünk régi, beidegződött és ezen kellene inkább változtatnunk. Bárhogy is lépünk, mindenképp fontos, hogy őszinték legyünk magunkhoz. Hogy be merjük vallani azt is, ha kissé megakadtunk, „megkövültünk” és friss látásmódra lenne szükségünk és azt is, ha valóban a külső körülményeinken kell változtatnunk. De ha belső világunk nincs a helyén, akkor kívül hiába változik bármi. Egy kis felüdülés után hamarosan ugyanolyan kényelmetlenül fogjuk magunkat érezni a bőrünkben.
A következő napokban jobb, ha félretesszük túlzottan racionális oldalunkat és a szívünkre hallgatunk. Lehet, hogy ez belső viharokat idéz majd elő bennünk. Fontolgassuk, érlelgessük mindazt, amit a lelkünk súg, bármilyen ésszerű ellenérveket is diktálna az egonk. Ne legyünk meggondolatlanok, de engedjük bele magunkat (egyelőre legalább gondolatban) abba az élethelyzetbe, ami érzelmi töltést ad. Figyeljük meg, hogy mi képes örömöt szerezni! Biztos, hogy ez nem az ego felnagyítása lesz. Csak az lehet, amibe bele tudjuk tenni szívünket, lelkünket, amivel összhangba tudunk kerülni, amit el tudunk fogadni. A boldogság titka, hogy elfogadjuk azt, ami van. Ami sorsunk szerint való. Persze ez nem azt jelenti, hogy benne kell maradnunk egy megalázó helyzetben, vagy hogy mi viselkedhetnénk másokkal felsőbbrendű módon. Hiszen alapvetően örömre és boldogságra teremtettünk, aminek pedig alapja saját magunk és mások megbecsülése. Értékeljük hát magunkat annyira, hogy nem fogadjuk el a megaláztatást, de ne is hozzunk senkit olyan helyzetbe, hogy azt érezhesse, hogy uralkodni akarunk felette. Az senkinek nem sorsa!

 

Július 19-25.
Július 19-től a hét végéig jöhetnek olyan ötleteink, amik kimozdítanak jól megszokott kerékvágásunkból, esetleg már egy új élethelyzetet körvonalaznak. Vagy akár az érzelmeink is elvihetnek olyan irányba, ami változásra, változtatásra ösztönöz bennünket. Érdemes azonban jól átgondolnunk a legvonzóbbnak tűnő écát is, nehogy ismét illúziókat kergessünk a megvalósítható gondolatok helyett.
Július 22-én a Nap az Oroszlán jegyébe lép. Ez saját jegye, itt kiválóan érzi magát. Az Oroszlán Nap „királyi” szimbólum, az ego megtestesítője. Ugyanakkor az életerő, az örömök, a kreativitás jelképe is. Sokszor kárhoztatjuk az egot, pedig szükségünk van rá. Ahhoz, hogy valódi énünket megélhessük, kifejezhessük, hogy cselekedni tudjunk, nélkülözhetetlen az egonk. Akkor van baj, ha túl nagy szerepet tulajdonítunk neki. Ha általa hatalmat akarunk gyakorolni másokon. Ha elhisszük, hogy különbek vagyunk másoknál. Lehet, hogy ezt bizonyítási, megfelelési kényszerből tesszük, leplezve saját gyengeségeinket. De mindegy is az indíttatás, hiszen nem fogjuk tudni megélni valódi önmagunkat. Nem belülről, szívünkből, lelkünkből fog jönni a motiváció. Nem találunk „haza” ahhoz a csodálatos teremtményhez, akik valójában vagyunk. Ahhoz a kincshez, ami valójában lakozik bennünk.
A következő néhány napban a Nap egy „tanító” fényszöggel kapcsolódik a látszólag hátráló Jupiterhez. Kapcsolatuk segít rálátnunk azokra a helyzetekre, ahol kissé túlértékeljük egonkat. Ahol épp az az akadálya egy belső egyensúly megteremtésének, vagy egy kiegyensúlyozott kapcsolat létrejöttének, hogy nagyon meg akarjuk mutatni magunkat. Azt, hogy „ki az úr a háznál”.  Ebből sosem lesz harmónia.
Július 24-én hajnali 4 óra 37 perckor lesz Telihold. Energiája segítségével rátalálhatunk kreatív, örömteli énünkre. Leszedhetjük magunkról azt a mázat, ami eltakarja igazi személyiségünket. Részesei lehetünk egy közösségnek (legyen az párkapcsolat, család, vagy bármilyen egyéb csoport) úgy, hogy megőrizzük egyéniségünket, alkotóerőnket és saját magunkat, egyediségünket adjuk a közösség felvirágoztatásához. Önazonosan, felszabadulva, de elköteleződve egy kapcsolat, egy ügy vagy bármilyen élethelyzet, cél iránt.

 

Július 26-31.
Július 26-tól kb. két héten keresztül a Telihold kapcsán felvetett témákkal foglalkozhatunk mélyebben. Elsősorban azzal a kérdéssel, hogy hogyan tudjuk képességeinket egy közösségben kamatoztatni. Hogyan tudunk egymást kiegészítve kibontakozni, kiteljesedni. És nem ultolsó sorban elköteleződni, felelősséget vállalni. Feltétlenül tartsunk önvizsgálatot, ha saját magunkat toleránsnak tartjuk ugyan, de ez abban merül csak ki, hogy saját különlegességünk, egyediségünk elfogadását elvárjuk másoktól, mi viszont másokat elutasítunk, kritizálunk. Tegyük fel a kérdést: Biztos, hogy nyitottak vagyunk a miénktől eltérő gondolatokra, személyiségekre, élethelyzetekre? Nem kell semmit úgy csinálnunk, ahogy más. De érdemes elfogadnunk, hogy van más megoldás, más szemléletmód, más megközelítés, mint a miénk. Végül még akár tanulhatunk is belőle.
Július 29-től augusztus első hetének végéig a Nap és a Merkúr kéz a kézben haladnak majd. Párosuk segít megtanulnunk azt, hogy bár egonkra szükségünk van, de kapcsolatainkat nem szolgálja, ha túl nagyra növesztjük és azonosulunk vele. Az ego nem a valódi énünk. Uralkodása, akaratossága ugyan természetéből adódik, de ne tegyük magunkévá hatalmi törekvéseit, „mindig nekem van igazam” megközelítését. Használjuk arra, amire való. Arra, hogy megvalósítsuk elképzeléseinket, megteremtsünk dolgokat. Nem másokon átgázolva, másokat lenyomva, hanem kreatívan, tudatosan használva adottságait.


A cikkben leírtak általános hatásokat jeleznek, nem helyettesítik a személyre szabott horoszkópelemzést. 
Az egyéni hatások megállapításához szükséges a születési horoszkóp ismerete, az azzal való összevetés.

vissza