Egyéb olvasnivaló

MIT ÍGÉR 2024.?

2024.01.08.

MIT ÍGÉR 2023?

2023.03.02.

MIT ÍGÉR 2022?

2022.02.25.

Hol jár a Hold?

Kapcsolat

Tel: +36-30/940-1848

E-mail:
rehus.gabriella@asztrologus-rg.hu

MIT IS ADHATNÉK NEKED?

2021.05.01.

Májusi adok-kapok


Május 1-9.
Május 1-től a Plútó még éppen kimozdul az irányváltásának stacioner helyzetéből és október 5-ig hátráló mozgásúnak látszik. Ez az időszak lehetőséget ad az év első 4 hónapjának átgondolására, tanulságainak levonására. Érdemes számbavennünk, hogy milyen gyökeres változásokat éltünk át, akár családi, akár munkahelyi helyzetekben. Hogyan érintett ez minket érzelmileg és sikerült-e feldolgoznunk az eseményeket? Ha a felismerések során saját hibáinkat, tévedéseinket is megleljük, semmiképp ne zuhanjunk egy önostorozó, bűntudatos, esetleg depressziós állapotba. A meglátásainkat használjuk inkább önjobbításra, szemléletmódunk gyökeres átalakítására és lelkünk gyógyítására.
A következő 1 hétben ezt a rálátást, tanulási-, érési folyamatot segíti a Merkúr és a Jupiter kapcsolódása. Bár ez a kapcsolat feszült fényszögű, de mégis lehetőség a bölcsebbé váláshoz.
Ugyanezen a héten a Vénusz és a Neptunusz kedvező fényszöggel kapcsolódnak egymáshoz, harmóniával, szeretettel megtöltve mindennapjainkat.
Összességében ezek a planéták arra is rámutatnak, hogy mi lehet igazán fontos az életünkben. Hogy a biztonságot a belső értékeink, a szerető kapcsolataink adják és nem a külvilágban történő anyagi gyarapodás. Természetesen szükség van egy fizikai alapra, egy bizonyos szintű anyagi teremtőképességre. De érdemes arra figyelnünk, hogy az anyagiak bebiztosítása ne öncélú legyen. Használjuk, mint eszközt, hiszen az anyagi világban – amelyben élünk – szükség van anyagi eszközökre. De ne ezek előállításáért éljünk!
Ezekben a napokban is előtérbe kerülhetnek olyan helyzetek, amikor felelősséget kell vállalnunk, meg kell mutatnunk elkötelezettségünket. Azt, hogy képesek vagyunk kötöttségek mellett is lélekben szabadok maradni.
Május 3-tól a Vénusz a retrográd Plútótól kap egy kedvező fényszöget. Ez az energia új megvilágításba helyezheti önértékelésünket, kapcsolatainkat, anyagi és érzelmi stabilitásunkat. Vélhetően egyelőre még nem tettekben megnyilvánulva, hanem egy belső munka során foglalkozhatunk a felsorolt témákkal. Mit jelentenek ezek számunkra? Mit tekintünk értéknek? Hogyan viszonyulunk hozzá?
Ezen a napon megszűnik a Plútó és a Jupiter közel 1 hónapos kapcsolódása, mely talán megingatta eddigi hitrendszerünket. Segített feltárni és elengedni régi beidegződéseket, sziklaszilárdnak vélt meggyőződéseket, biztosnak vélt tudást. Elindulhatott bennünk egy folyamat, melynek során nyitottabbá, belátóbbá, könnyebben befogadóvá válhattunk.
Május 7-től kb. 10 napig lesz egy egymást támogató fényszögkapcsolatban az Uránusz és a Mars. De egyáltalán nem mindegy, hogy miben támogatják egymást. Valójában a szabad akarat megnyilvánulásáról van szó. Testet ölthet ez úgy, hogy mérhetetlen szabadságvágytól vezérelve fellázadunk a kötöttségekkel szemben. De megélhetjük úgy is ezt az energiát, hogy önként teszünk meg olyan dolgokat, amik ugyan határt szabnak függetlenségünknek, szabadságunknak, de mégis lehetőséget adnak az elköteleződésre, a felelősségvállalásra. Szabad akaratunkat pedig nem a korlátok és szabályok nélküli élethelyzetekben éljük meg, hanem abban az elköteleződésben, amit választunk. 

Május 10-16.
Május 11-én este 9 órakor Újhold lesz a Bika jegyében. Energiája lehetőséget ad arra, hogy átértékeljük a földi javakhoz, az anyagi világhoz, a biztonság fogalmához való viszonyunkat. A Plútóval való kapcsolódás miatt vélhetően gyökeres változásra számíthatunk. Dönthetünk úgy, hogy mindennél fontosabbnak tartjuk az anyagiakat, de használhatjuk egyfajta ajándékként is az anyagi síkon megteremtett dolgokat. Olyan ajándékként, amit megosztunk másokkal, amelyeket eszközként használunk mindennapi életünkhöz és nem célként ragaszkodunk hozzájuk, figyelmen kívül hagyva emberi kapcsolatainkat és életünk egyéb összetevőit.
Május 14-től a Jupiter a Halak jegyébe lép. Egyelőre július végéig lesz ebben a jegyben. Ezalatt a 2,5 hónap alatt ízelítőt kapunk abból, hogy hogyan lehet szeretettel, áldozatkészen együttműködni egy közösségben, felelősséget vállalni másokért. Ebben az időszakban kerülhetünk olyan helyzetbe, amit először talán nem is találunk vonzónak: nem így akartuk, nem ezt képzeltük. De a végén rádöbbenhetünk, hogy mégis érdemes volt feladnunk eredeti elképzelésünket, lemondanunk valamiről, mert talán sokkal kedvezőbb az, ami megvalósult, vagy jobb érzéssel tölt el, hogy valamivel sikerült másoknak örömet szereznünk.
Május 16-tól a Nap és a Jupiter kapcsolódása arra tanít, hogy megtanuljunk bízni, hogy legyen hitünk. Hogy amire szükségünk van, az meglesz. Nem a toronyóra lánccal, hanem az, ami a Sorsunkhoz illeszkedik, amire szükségünk van. És ha esetleg mi bővelkedünk valamiben, akkor legyünk képesek adni. Mindegy mi az, amiből nekünk van. Lehet pénz, paripa, érzelmek, biztonság, bármi. Ne csak kapni akarjunk, tanuljunk meg szeretettel adni is.

Május 17-23.
Május 17-től június közepéig a Merkúr és a Neptunusz kapcsolódik egymáshoz feszült fényszöggel. Kissé szétesettek, fáradékonyabbak, figyelmetlenebbek lehetünk a következő 1 hónapban. Jobban járunk, ha a külső aktivitás, jövés-menés helyett inkább a befelé figyelést, az elmélyedést választjuk. Átgondolhatjuk, hogy mit tehetünk kapcsolatainkért, hogyan lehetünk önzetlenek, segítőkészek, hogyan tehetjük szeretetteljessé ezeket a kapcsolatokat.
Persze mindez alkalmazkodást, rugalmasságot igényel. Semmiképp nem önfeladást, de kellő nyitottságot és megértést igen.
Május 20-án a Nap az Ikrek jegyébe lép és feszült fényszögbe kerül a Jupiterrel. Valóban őszinték, hitelesek tudunk lenni kapcsolatainkban? Tudunk azonosulni azokkal a nézetekkel, azzal a környezettel, ami körülvesz minket? Felaprózzuk magunkat felületes tudással, vagy elmélyülünk valamiben, netán törekszünk egyfajta bölcsességre szert tenni? A következő 1 hétben ezekre a kérdésekre kereshetünk választ.
Május 23-tól a Mars és a Neptunusz kerülnek kedvező fényszögkapcsolatba. Méghozzá úgy, hogy a Neptunusz, az önfeláldozás, az önzetlenség, a szeretet planétája inspirálja a Marsot, tetteinket, vágyainkat, akaratunkat. Mindent szabad, ami szívből jön, aminek mozgatórugója az áldozatkészség, a másokért, a másokkal együtt cselekvés.

Május 24-31.
Május 24-től a Szaturnusz látszólag hátráló mozgásba vált. Közel október közepéig tartja ezt az irányt és egészen addig a pontig hátrál, ahol február közepén járt. Ismét egy befelé figyelős, morfondírozós időszak következik. Hogy min elmélkedhetünk? Elsősorban belső korlátainkon, életünk, életvitelünk struktúráján, céljainkon. Azon a bő három hónapon, ami már mögöttünk van. Milyen céljaink, feladataink voltak ebben az időszakban? Hogyan álltunk bele bizonyos élethelyzetekbe? Felvállaltuk a felelősséget, vagy inkább elmenekültünk előle? Netán épp túl sokat vállaltunk magunkra? Ha így volt, azt miért tettük? Kényelmesebb volt másokra fókuszálni, mintsem a saját gondjainkkal, érzéseinkkel, fel nem dolgozott élményeinkkel foglalkozni? A következő 4,5 hónapban érdemes ezekkel a témákkal foglalkoznunk.
A Szaturnusz és az Uránusz feszült fényszöge a Szaturnusz hátrálásával nem szűnik meg. A szabadság és a kötöttség összhangba hozása volt az elmúlt bő 1 évben a feladatunk. Egy olyan belső szabadság megteremtése, melyet minden körülmények között, a legnagyobb felelősség és nyomás alatt is képesek vagyunk átélni. Ugyanakkor elsajátíthattuk azt is, hogy hogyan működjünk együtt másokkal, hogyan alkossunk úgy egy közösséget, hogy bár megőrizzük egyediségünket, de tudásunk legjavát adjuk hozzá egy együttműködéshez, kihozva belőle a legjobbat. Hogy ez mennyire sikerült, azt a retrográd Szaturnusz időszakában értékelhetjük.
Május 26-án 13 óra 14 perckor pontosodik be a Nap és a Hold szembenállása, azaz a Telihold. Különlegessége, hogy a Hold a Leszálló Holdcsomóponttal kerül együttállásba a nap folyamán. Segít elengednünk karmikus terheinket, érzelmi nehézségeinket. Energiát ad annak megértéséhez, hogy ami történik velünk az mindig értünk van. Néha ezt igen nehéz elfogadnunk, de ez a Telihold most segít ebben a folyamatban. Támogatja hitünket, bölcsebbé válásunkat. Azt, hogy meggyőződésünk szerint cselekedjünk.
Érdemes arra figyelnünk, hogy a Mars és a Plútó szembenállásának energiáját inkább vágyaink, akaratunk átformálására használjuk és ne valamiféle kirobbanó, lázadó elégedetlenkedésre.
Május 30-tól a Merkúr látszólag hátráló mozgásba kezd. A következő 3 hétben érzékelhetjük ezt az irányt. Lehetnek félreértések a kommunikációban, akadályok a közlekedésben, ügyintézésben. Felbukkanhatnak régi ismerősök. Kerülhetünk olyan szituációba, amit, vagy amihez hasonlót már korábban átéltünk. Ezalatt az időszak alatt több türelemre, megértésre lesz szükségünk. Inkább foglalkozzunk belső világunkkal, mintsem erőltessük a külső történéseket.


A cikkben leírtak általános hatásokat jeleznek, nem helyettesítik a személyre szabott horoszkópelemzést. 
Az egyéni hatások megállapításához szükséges a születési horoszkóp ismerete, az azzal való összevetés.

vissza