Egyéb olvasnivaló

MIT ÍGÉR 2024.?

2024.01.08.

MIT ÍGÉR 2023?

2023.03.02.

MIT ÍGÉR 2022?

2022.02.25.

Hol jár a Hold?

Kapcsolat

Tel: +36-30/940-1848

E-mail:
rehus.gabriella@asztrologus-rg.hu

MERRE MENJEK TOVÁBB?

2021.05.31.

Júniusban jövőképünket formálhatjuk


Június 1-6.
Június első három hetében a Merkúrt látszólag hátráló mozgásúnak látjuk. Lehetnek félreértések a kommunikációban, akadályok a közlekedésben, ügyintézésben. Felbukkanhatnak régi ismerősök. Kerülhetünk olyan szituációba, amit, vagy amihez hasonlót már korábban átéltünk. Ezalatt az időszak alatt több türelemre, megértésre lesz szükségünk.
A Neptunusz hatása miatt kissé erőtlennek, kimerültnek érezhetjük magunkat. Talán gondolataink is kuszák. Feledékenyek, netán zavarodottak lehetünk. Legyünk résen és fontoljuk meg kinek mit hiszünk el, mert most könnyen befolyásolhatóak lehetünk.
A Szaturnusz is látszólag hátráló mozgású egészen október közepéig. Elsősorban belső korlátainkon, életünk, életvitelünk struktúráján, céljainkon érdemes elmélkednünk. Hogyan állunk bele bizonyos élethelyzetekbe? Vállaluk-e felelősséget, vagy inkább elmenekülünk előle? Netán épp túl sokat vállalunk magunkra? Ha igen, miért? Talán kényelmesebb másokra fókuszálni, mintsem a saját gondjainkkal, érzéseinkkel, fel nem dolgozott élményeinkkel foglalkozni? A következő 4,5 hónapban érdemes ezekkel a témákkal foglalkoznunk.
Június első 8 napjában a Szaturnusz a Nappal és a Felszálló Holdcsomóponttal kedvező fényszöget zár be. Erős energiát kölcsönözve ahhoz a belső munkához, ami segít felismernünk azt, hogy mi a feladatunk, miben tudunk hitelesek lenni, milyen irányban tudunk elköteleződni.
A Szaturnusz és az Uránusz feszült fényszöge a Szaturnusz látszólagos hátrálásával nem szűnik meg. A szabadság és a kötöttség összehangolása volt az elmúlt bő 1 évben a feladatunk. Egy olyan belső szabadság megteremtése, melyet minden körülmények között, a legnagyobb felelősség és nyomás alatt is képesek vagyunk átélni. Ugyanakkor elsajátíthattuk azt is, hogy hogyan működjünk együtt másokkal, hogyan alkossunk úgy egy közösséget, hogy bár megőrizzük egyediségünket, de tudásunk legjavát adjuk hozzá egy együttműködéshez, kihozva belőle a legjobbat. Hogy ez mennyire sikerült, azt a retrográd Szaturnusz időszakában értékelhetjük.
Érdemes arra figyelnünk, hogy a Mars és a Plútó szembenállásának energiáját, mely szintén közel három hétig érzékelhető, inkább vágyaink, akaratunk átformálására használjuk és ne valamiféle kirobbanó, lázadó elégedetlenkedésre.
Bármennyire is csábító a „kiszabadulás” lehetősége, a következő hetekben inkább foglalkozzunk belső világunkkal, mintsem erőltessük a külső történéseket!
Június 3-tól a Jupiter és a Vénusz kerülnek kedvező kapcsolatba. A Jupiter és a Vénusz fényszöge felerősíti a vénuszi energiát. Fokozza az örömöket, az élvezeteket. A kölcsönös elfogadás lehetőségét hozhatja a párkapcsolatokba, mely szeretettel, boldogsággal képes feltölteni azokat. Anyagiak tekintetében is kedvező napok következhetnek.
Ezen a napon a Hold a Neptunusszal áll együtt, mely szintén a szeretetet, az elfogadást erősíti. Érdemes figyelnünk álmainkat, bevillanó képeket, mert ez az együttállás felerősíti az intuíciót is.
Június 6-tól a Nap kerül együttállásba a látszólag hátráló mozgású Merkúrral. A következő 10 napban átgondolhatjuk, hogy kapcsolatainkat, szemléletmódunkat illetően mennyire vagyunk őszinték, hitelesek. Játszunk-e szerepeket, vetítünk-e olyat mások felé, ami csak egonkat símogatja, de valójában nem mi vagyunk?

Június 7-13.
Június 9-től bő 1 hétig lesz a Nap és a Neptunusz feszült fényszögben. Megtanulhatunk csak úgy lenni, semmit sem tenni, csak hagyni, hogy a Sors megmutassa szándékát. Nem egyszerű ebben az irányításmentes állapotban lenni. Érdemes meditálnunk, révedeznünk és közben figyelnünk megérzéseinkre. Ez adja most a legjobb segítséget. Ha túlerőltetjük az irányítást, ha egoból próbálunk valamit megoldani, akkor könnyen csalódhatunk, vagy érezhetjük azt, hogy egy helyzet, vagy esemény áldozatává váltunk.
Június 10-én 12 óra 53 perckor Újhold lesz. A Nap és a Hold együttállásához csatlakozik a látszólag hátráló Merkúr is. A planéták elsősorban ahhoz adnak erőt, hogy képesek legyünk átgondolni, hogy milyen irányba visszük tovább életünket. Mi az, amit lelkünk és tudatunk is fel tud vállalni, ami mellet el tudunk köteleződni. Egyelőre ez még mindig egy belső munka. A tettekre csak később kerül majd sor. Mondjuk ki bátran mit érzünk, mi foglalkoztat minket. Mi okoz fejtörést esetleg azért, mert épp nem azt éljük, ami lelkünknek elfogadható, ami sorsunknak megfelelő.
Feltörhet belőlünk egy elégedetlenség, de mindig fontos, hogy képesek legyünk megfogalmazni, hogy mi helyett szeretnék szebbet, jobbat, valamit másképp és azt is, hogy mit és hogyan. Lényeges, hogy lássuk azt, ami felé tartunk, ne csak ok és cél nélkül akarjunk szabadulni meglévő helyzetünkből.

Június 14-20.
Június 15-től közel a hónap végéig a látszólag hátráló Szaturnusz kerül kedvező fényszögkapcsolatba a Merkúrral. Főként a retrográd Merkúrral, majd néhány napig az egyenes irányú mozgásban lévő Merkúrral. Megfontoltságra, türelemre, átgondoltságra intenek ezek a planéták. Érdemes számbavennünk, hogy szemléletmódunknak, az élethez való hozzáállásunknak milyen következményei vannak. Hogy mennyire köteleződünk el kapcsolatainkban és a külvilágban? Mennyire vállalunk felelősséget magunkért és másokért? És mennyire fogadjuk el sorsunkat, azt a rajtunk kívülálló erőt, ami előtt időről időre meg kell hajolnunk.
Június 18-tól a Vénusz és a Neptunusz kapcsolata egy igazán pozitív, gyógyító, szeretetteljes energiával támogat minket. Romantikus, már-már idealisztikus kapcsolatokra lelhetünk, vagy fejleszthetjük ilyenné a meglévőket. Legyünk azonban résen, nehogy légvárakat építsünk, ne valami olyasmire vágyjunk, ami nem is létezik. Vágyódásunk azonban irányulhat egy konkrét dolog felé. Egy olyan élethelyzet, vagy esemény irányába, amit szeretnénk átélni. Ha így van, akkor ez segíthet céljaink kitűzésében, elképzeléseink körvonalazásában. De még mindig csak a tervezgetés fázisát éljük és nem a megvalósításét.
Ezt a belső munkát segíti a Mars és a Szaturnusz szembenállása. Utóbbi planéta gátat szab a hirtelen tenniakarásnak, az elhamarkodott cselekvésnek. Megfontoltságra, türelemre tanít, amit korántsem biztos, hogy könnyedén élünk majd meg. Lehetünk kissé feszültek, érezhetjük magunkat úgy, mintha egy kuktában lennénk. Ha így lenne, akkor keressük az okokat, a választ a miértre és igyekezzünk inkább felismerésekre használni ezt az energiát, mintsem „felrobbanva” környezetünkre árasztani frusztráltságunkat, dühünket.
Június 20-tól szeptember végéig a Plútó és a Neptunusz kerülnek kedvező fényszögkapcsolatba. Számíthatunk gyökeres változásokra az életünkben. Hogy ezt mi magunk idézzük elő és ezáltal önzetlenül segítünk másoknak, vagy a Sors hozza el a változást és emiatt áldozatnak érezzük magunkat, az a mi döntésünk. Nincs jó, vagy rossz. Csak események, történések vannak az életünkben, amit valamilyen lelki állapotban, valamilyen érzelmi töltettel megélünk. Hogy ezt az érzelmi élményt hogyan dolgozzuk fel, mit fedezünk fel általa, az nyitottságunkon, tudatosságunkon is múlik. Bármi is történjen, mindig tegyük fel a kérdést, hogy mit akar ez nekünk tanítani.

Június 21-30.
Június 21. a nyári napforduló ideje és egyben az év legfényesebb napja. Ezen a napon van leghosszabban világos.
Ugyanezen a napon a Jupiter látszólag hátráló mozgásba kezd. Október harmadik hetéig látjuk ezt a mozgásirányt. Egészen addig a pontig hátrál, ahol március végén járt. Érdemes ezt az időszakot végiggondolnunk. Hogyan változott hitrendszerünk? Mivel tudtunk azonosulni? Mit utasítottunk el? A retrográd Jupiter időszaka segít felismernünk azokat a dolgokat, amik sorsunkba illenek, amikkel össze tudunk „olvadni”. Azokat pedig elengedhetjük, ami már nem a miénk, ami már nem illeszkedik életünkbe. Segít meglátnunk mindazt, ami fejleszti tudatosságunkat, ami meghatározza jövőképünket. Fontos azonban, hogy merjünk őszinték lenni magunkkal!
Ezt a tudatosodási folyamatot segíti a Nap és a retrográd Jupiter kedvező fényszögkapcsolata, melynek energiáját közel a hónap végéig használhatjuk ki.
Június 23-tól a Merkúr egyenes irányú mozgásba vált. Három hét látszólagos hátrálás után lassan mi is elkezdhetünk előre indulni. Bár a Szaturnusz még mindig erősen visszafogja a Merkúrt, ezért csak lassan, összeszedetten vágjunk bele olyan dolgokba, amik új megközelítést, új kapcsolatépítést, másfajta kommunikációt és gondolkodásmódot igényelnek.
Június 24-én az esti órákban lesz Telihold. Energiája támogatást ad ahhoz, hogy megszabaduljunk téves elképzeléseinktől, azoktól a céloktól és élethelyzetektől, amik nem illeszkednek sorsunkba, amik már nem segítik fejlődésünket. Megláthatjuk viszont azt a jövőt, azt az új célt, amiben kiteljesedhetünk, amiben magunkra találunk. Vágyainkat átformálhatjuk egy magasabb szintű törvényszerűséghez illeszkedve, azt követve.
Június 26-tól a Neptunusz látszólag hátráló mozgásba kezd. December elejéig érzékeljük retrográdnak. Addig a pontig hátrál, ahol március első napjaiban járt. Célszerű azon elmélkednünk, hogy milyen illúziókat kergetünk? Hogyan és mivel csapjuk be magunkat? Hogy váltunk áldozataivá egy helyzetnek? Hozunk-e áldozatokat másokért? Segítünk-e önzetlenül másoknak? A következő bő 5 hónap ezeknek a kérdéseknek a megválaszolására ad lehetőséget.
Nem lesz könnyű időszakunk, hiszen októberig 4 olyan planéta is látszólag hátráló mozgású, melyek meghatározzák sorsunkat, előidéznek életeseményeket. Épp ezért igyekezzünk belső világunkra fókuszálni a nyári kalandok helyett, hiszen most lesz alkalmunk meghallani lelkünk hívószavát. Azt a jelzést, ami évekre, vagy talán évtizedekre is meghatározza majd életünket.
Ettől a naptól a Szaturnusz, a Mars és az Uránusz kerülnek feszült fényszögkapcsolatba. A következő 2 hétben megtanulhatjuk, hogy mi a valódi szabadság. Azt, hogy hogyan lehetünk korlátozások mellett is szabadok. Hogy mennyire fontos a belső megélés a külső „azt csinálok, amit akarok” hozzáálláshoz képest. És hogy lehet mindent másképp is. Elengedhetjük a régi megszokásokat, viselkedésmintákat és cselekedhetünk más módon, vagy megélhetjük ugyanazt az eseményt más attitüddel. Nem kell mások elvárásainak megfelelnünk, csak kövessük lelkünk sugallatát. Ezzel teremthetünk igazi szabadságot és függetlenséget.A cikkben leírtak általános hatásokat jeleznek, nem helyettesítik a személyre szabott horoszkópelemzést. 
Az egyéni hatások megállapításához szükséges a születési horoszkóp ismerete, az azzal való összevetés.

vissza