Egyéb olvasnivaló

MIT ÍGÉR 2024.?

2024.01.08.

MIT ÍGÉR 2023?

2023.03.02.

MIT ÍGÉR 2022?

2022.02.25.

Hol jár a Hold?

Kapcsolat

Tel: +36-30/940-1848

E-mail:
rehus.gabriella@asztrologus-rg.hu

GYÖKERES MEGÚJULÁS

2022.01.31.

Februárban megreformálhatjuk életünket


Február 1-6.
Február mindjárt egy Újholddal indul. Február 1-én a Nap és a Hold együttállásához a Szaturnusz is csatlakozik. Energiájuk kiaknázható minden olyan tevékenységhez, új élethelyzet kialakításához, melyet tudatosan és lelkünk mélyén is el tudunk fogadni. Tulajdonképpen sorsunk, feladataink felvállalásáról van szó. Önmagunk és környezetünk megismerésén keresztül, megértve azt, hogy mi miért történik, elengedve sérelmeket, rossz mintákat, elérhetünk egy igazán letisztult, egy valódi szabadságot jelentő állapotba. Fókuszban lehetnek a párkapcsolatok, hiszen párunk a legjobb tükör, mely visszajelez minket és segít a megértésben. Rajtunk múlik hogyan értékeljük ezeket a jeleket. Mindenesetre az Újhold ereje kedvező az egymás iránti elköteleződéshez is. Fűzhetjük szorosabbra kötődéseinket.
A Vénusz és a Mars együttállása ráerősít a férfi-női energiákra. Mind párkapcsolatunkban, mind a saját bensőnk férfi-női oldalát illetően fontos, hogy megtaláljuk az egyensúlyt. Befogadás és kiáradás, aktivitás és passzivitás összehangolása is kiemelt jelentőséggel bír a következő 2 hónapban. Figyeljünk egymásra és igyekezzünk megérteni a másik motivációit!
A retrográd Merkúr és az egyenes irányban haladó Plútó is még együttáll. Igazán szemléletformáló, gondolkodásmódot átalakító erővel rendelkeznek, melyet felhasználhatunk kapcsolataink vagy a kapcsolatainkhoz való hozzáállásunk gyökeres átalakításához. Most még a retrográd Merkúr idején ismerjük fel a jelenségeket, viselkedési mintákat és majd hamarosan, a Merkúr egyenes irányba fordulását követően tegyünk a változásért!
Február 2-től a Mars és az Uránusz kerülnek kapcsolatba. A következő 2 hétben lehetőséget adnak arra, hogy felfrissítsük elképzeléseinket, magunk mögött hagyjuk idejétmúlt vágyainkat, valami forradalmian újba vágjunk bele. Ez persze sosem egyszerű, általában nem megy viharok nélkül, mert szeretjük az ismertet, a jól beváltat. Ha ebben a 2 hétben feszültnek érezzük magunkat, netán vitákba keveredünk, akkor érdemes feltennünk a kérdést: nem ragaszkodunk-e túlságosan valamihez. Akár egy gondolati sémához, egy megszokott reakcióhoz, egy régi szemléletmódhoz, vagy egy olyan élethelyzethez, amibe már időtlen idők óta beleragadtunk. Tudatosítanunk kell, hogy az élet változások sorozata. Szükséges a folyamatos megújulás. De annak helyére, amit elengedünk, jöhet valami más, amiről talán még nem is sejtjük, hogy mennyivel jobb, mennyivel felszabadítóbb lehet. Legyünk hát bátrak és merjünk változtatni! Tudatosan, magabiztosan.
Február 4-től ebben a meghatározó változásban segít a Jupiter és az Uránusz kedvező fényszögkapcsolata. Régi hitrendszerünk, megkövült elképzeléseink, dogmáink dőlhetnek most romba, ha van elég bátorságunk más szemmel nézni magunkra és a világra. Új értelmet adhatunk életünknek. Ezen a napon a Hold a Neptunusszal áll együtt, mely felerősíti intuíciónkat és segíthet a továbblépésben. Figyeljünk hát a napközben bevillanó képek és az álmok üzeneteire!
Február 5-től a Merkúr egyenes irányba fordul. Az elmúlt közel 3 hétben górcső alá vehettük gondolkodásmódunkat, kapcsolatainkhoz való hozzáállásunkat. Juthattunk felismerésekre, hogy min és hogyan érdemes változtatni szemléletmódunkat, kommunikációnkat, hozzáállásunkat illetően. Észrevehettünk beidegződéseket, rossz mintákat, tudatosodhattak reakcióink. A Merkúr egyenes irányba fordulásával most módosíthatunk, javíthatunk ezeken. A Merkúr Plútóval való együttállása támogat minket ebben a gyökeres változásban. Továbbra se felejtsük, hogy minden kapcsolat minősége a benne lévők mindegyikén múlik! Sosem érezhetjük pontosan ugyanazt, mint a másik, hiszen nem is tudjuk mit érez. De megértésre, elfogadásra mindig törekedhetünk.

Február 7-13.
Ez a hét a bolygómozgásokat illetően nyugodtnak ígérkezik. Ami az elmúlt héten (esetleg már kicsit hamarabb is) érlelődött bennünk, azt lassan megléphetjük, megvalósíthatjuk. Lehet ez egy belső átalakulás, de külső történés, cselekvés is. Értékelhetjük élethelyzetünket, ráláthatunk mintáinkra. Körvonalazódhatnak új célok is. Megérthetjük a világot mozgató jelenségeket, ezáltal sorsunkat, feladatunkat. Lehetőségünk nyílik a változtatásra, akár egy magasabb szintű tudatosságról, akár egy új élethelyzet kialakításáról legyen szó. Múltunk tapasztalatait összegezve az idejétmúlt dolgokat magunk mögött hagyhatjuk és egy új belső vagy külső cél felé indulhatunk. Érdemes azonban arra figyelnünk, hogy valóban a szívünk hangját kövessük és ne csússzunk bele egy „na most megmutatom mit tudok” indíttatásba. Ez csak egy ego-bajnokságba sodor minket, ahol teljesítmény- és megfelelési kényszer kövezheti utunkat. Ezt pedig jobb elkerülni, ha valóban önmagunkat szeretnénk megvalósítani. Természetesen az önvalónk keresése nem azt jelenti, hogy mindentől és mindenkitől függetlenül azt csinálunk amit csak akarunk. Továbbra is legyen „a csillagos ég felettem és az erkölcsi törvény bennem” mottója és mozgatórugója életünknek.

Február 14-20.
Február 16-án este 6 óra előtt néhány perccel áll pontosan szemben egymással a Nap és a Hold, Telihold lesz. A két planéta a Felszálló Holdcsomóponthoz is kapcsolódik, jelezve, hogy lehetőséget kapunk belső energiáink koncentrálásához, karmikus feladatunk megtalálásához. Lehet ez hivatás, egyfajta „szolgálat”, elköteleződés, felelősségvállalás. Arra tanít ez a Telihold, hogy bízzunk magunkban, de ne legyünk elbizakodottak. Ne gondoljuk magunkat különbnek másoknál. Kapcsolatainkban mindegyikünknek megvan az erőssége és gyengesége. Mindig tanulhatunk a másiktól. Kiemelt szerepet kap a párkapcsolatokban a feltétel nélküli szeretet. Ennek gyakorlását célszerű mindig magunkkal kezdeni. Hiszen, ha látjuk és elfogadjuk saját hibáinkat, akkor könnyebb elfogadnunk mások, számunkra talán kicsit szokatlan tulajdonságait is. Ezáltal megérthetjük a másik indíttatását, jó értelemben vett mögöttes szándékát.
Február 18-án a Nap a Halak jegyébe lép. Nem kapcsolódik más planétához, mintha csak sodródnánk, türelmesen várnánk, hogy mi fog történni, milyen lehetőségek tárulnak elénk. Nem is kell erőlködnünk, hogy aktívan cselekedjünk. Dőljünk hátra és adjuk át magunkat néhány napra a sors akaratának. Közben figyeljük lelkünk rezdüléseit, halljuk meg sugallatait! Ezekben a napokban áll legszorosabban együtt a Mars és a Vénusz, különös hangsúlyt téve kapcsolataink sorsára, az egymás iránti elköteleződésre, felelősségvállalásra. Belső egyensúlyunk megteremtéséhez is kiváló napok ezek. Harmónizálhatjuk belső férfi-női, cselekvő és befogadó energiáinkat is. Egótól mentesen, tisztán lélekből, szeretetből.

Február 21-28.
Február 21-től a Mars és a Vénusz együtt közelítenek a Plútóhoz és majd csak március első dekádja végén hagyják el. Ezalatt a közel 3 hét alatt szintén a férfi-női energiákon a hangsúly, legyen az saját férfi és női oldalunk vagy párkapcsolatunk, esetleg egyéb olyan kapcsolatunk, ahol befogadásunkat és akaratunk érvényesítését szükséges egyensúlyba hoznunk. A Plútó most ezeknek a kapcsolatoknak a gyökeres átalakításához ad energiát. Mi mindent formálhatunk alapjaiban is újjá? Elsősorban saját magunkat, szemléletmódunkat, hozzáállásunkat. Ezáltal biztosan változnak kapcsolataink is. A Merkúr és az Uránusz kapcsolódása támogatja az újszerű megközelítést. Azt, hogy hogyan érezhetjük szabadnak magunkat bármilyen kapcsolatban. Másokat ne akarjunk megreformálni, az inkább lesz egy uralkodás, egy elnyomás, mintsem egy szeretetteljes és megértő kapcsolódás. A Neptunusz is kedvező fényszöget zár be a Vénusz-Mars kettőssel, segítve ezzel a megértést, az elfogadást, a kapcsolat gyógyulását. Mint minden változás, valószínűleg ez sem megy majd zökkenők nélkül. Érezhetünk feszültséget, lehetünk kissé türelmetlenek, a szokásosnál kritikusabbak. Ha ilyen állapotban találjuk magunkat, akkor érdemes önvizsgálatot tartanunk: nem épp saját bizonytalanságunkat, félelmünket akarjuk-e ítélkezéssel, vitákkal palástolni.
Február 23-tól a Nap a Jupiterrel kerül egészen március közepéig tartó együttállásba. Kettősük kapcsolódik az Uránuszhoz. Tudatosodhat, hogy milyen idejétmúlt elképzeléseket dönthetünk vagy dönthettünk meg. Lehet, hogy a magunkról alkotott kép, egy nagyra növesztett ego hullik atomjaira. Vegyük észre, hogy milyen távlatok nyílnak meg, ha másképp nézünk a világra, élethelyzetünkre. Megjelenhet az az életcél, amivel szívből tudunk azonosulni, ami igazán a miénk. De legfőképp arra eszmélhetünk, hogy valóban minden EGY. Hogy a világ része vagyunk és nem a közepe. Ugyanakkor mivel minden összefügg, ezért belső világunk és minden ami abból kiindul meghatározza létünket és hogylétünket.
Február 24-től a Merkúr a Szaturnusszal halad együtt még március első hetében is. Lehet ez egy számvetés időszaka: mit kellene másképp gondolnunk, tennünk, hogyan kellene felelősséggel kapcsolódnunk, megbízható partnerré válnunk. Lassuljunk le egy kicsit, netán álljunk is meg és értékeljük hol tartunk, mi felé rohantunk eleddig! Váljunk megfontoltabbá, összeszedettebbé, ha eddig lazán és felületesen kezeltük dolgainkat! Sokunknak mérföldkő lehet ez az időszak sorsfeladatunk, életcélunk megtalálásában, ezért a türelmetlenségnek, kapkodásnak nincs helye.


A cikkben leírtak általános hatásokat jeleznek, nem helyettesítik a személyre szabott horoszkópelemzést. 
Az egyéni hatások megállapításához szükséges a születési horoszkóp ismerete, az azzal való összevetés.

vissza