Asztrológia a mindennapokban

FOLYTATÓDIK A TRANSZFORMÁCIÓ

2022.02.28.

Márciusban szinte újjászülethetünk


Március 1-6.
Március első hetében továbbra is a Mars és a Vénusz együttállását a Plútó transzformáló energiája hatja át. Ahogy azt már februárban tapasztalhattuk, még mindig a férfi és női oldalunk, a párkapcsolatunk átalakításán, esetleg egyéb olyan kapcsolataink formálásán van a hangsúly, ahol befogadásunkat és akaratunk érvényesítését szükséges egyensúlyba hoznunk. A három planéta kapcsolódik a Holdcsomópontokhoz is, ezáltal karmikus töltetet és egyben feladatot is ad kapcsolataink transzformációjához. Hogy mi lehet a lecke? Elsősorban egy megtisztulás, egy gyógyulás. Korábbi sérelmeink elengedése, lelki sebeink begyógyítása vagy akár családi mintáink felszámolása. Megtanulhatjuk áthelyezni fókuszunkat magunkról a másikra. Megnyilhatunk felé, megérthetjük szempontjait, motivációját. Önzetlen segítőkészséggel, szeretettel fordulhatunk felé. Megterememthetjük kapcsolatainkban a harmóniát.
A Nap a Jupiterrel áll együtt egészen március közepéig. Kettősük még néhány napig kapcsolódik az Uránuszhoz is. Tudatosodhat, hogy milyen idejétmúlt elképzeléseket dönthetünk vagy dönthettünk meg. Lehet, hogy a magunkról alkotott kép, egy nagyra növesztett ego hullik atomjaira. De legfőképp arra eszmélhetünk, hogy valóban minden EGY. Hogy a világ része vagyunk és nem a közepe. Ugyanakkor mivel minden összefügg, ezért belső világunk és minden ami abból kiindul meghatározza létünket és hogylétünket.
Március első hetében a Merkúr a Szaturnusszal halad együtt. Lehet ez egy számvetés időszaka: mit kellene másképp gondolnunk, tennünk, hogyan kellene felelősséggel kapcsolódnunk, megbízható partnerré válnunk. Lassuljunk le egy kicsit, netán álljunk is meg és értékeljük hol tartunk most! Sokunknak mérföldkő lehet ez az időszak sorsfeladatunk, életcélunk megtalálásában, ezért a türelmetlenségnek, kapkodásnak nincs helye.
Március 2-án este 18 óra 35 perckor Újhold lesz. A Hold és a Nap együttállásához a Jupiter is csatlakozik, felerősítve ezzel az Újhold energiáját. Újholdkor mindig új lehetőség is nyílik. Ezúttal arra, hogy döntést hozzunk egy továbblépésről. Arról, hogy valamit felépítünk vagy inkább hagyjuk romba dőlni. Egyfajta vízválasztó is ez, hogy milyen irányba folytatjuk tovább utunkat. Megélhetünk egy belső változást, egy tisztulási folyamatot, melyben magunk mögött hagyhatjuk az öncélú siker hajszolását. Azt a fajta elismertség iránti vágyat, melyet a kitűnni akarás gerjeszt. És a megfelelésre, az elfogadásra áhítozásból fakadó teljesítménykényszert. Adhatjuk végre önmagunkat! Elköteleződhetünk egy kapcsolat iránt és munkálkodhatunk azon, hogy a kapcsolatunkat minél harmónikusabbá, szeretetteljesebbé varázsoljuk. Felszámolhatjuk félelmeinket és megerősíthetjük hitünket. Azt az ősbizalmat, mely alapot ad ahhoz, hogy bátran átadjuk magunkat a Sorsnak, az Univerzumnak. Hogy elhiggyük azt, hogy biztonságban vagyunk, mert mindenre van és lesz megoldás csak hagynunk kell megmutatkozni a lehetőségeket. Persze ezeket észre kell venni és meg kell ragadni.
Március 4-től május közepéig a Jupiter és a Neptunusz kéz a kézben haladnak tovább. Felerősítik az önzetlen szeretet, az elfogadás energiáját. De arra is késztetnek, hogy jobban bízzunk intuíciónkban, lelkünk sugallatában.
Március 5-től a Nap is csatlakozik a Jupiter-Neptunusz pároshoz, hogy képesek legyünk tudatosítani Sorsunk eseményeit. Hogy megtanuljuk felismerni és értelmezni az Univerzum üzeneteit. Egyfajta megvilágosodáshoz, új tudatra ébredéshez, bölcsebbé váláshoz segítenek hozzá ezek a planéták. Beláthatjuk, hogy a puszta önérdek, az anyagi szintű siker csak röpke időre hoz elégedettséget. Hosszútávon a belső harmónia, a másokért cselekvés, a szeretetteljes környezet az, ami jóllétünket meghatározza. Ami valódi megbecsülést hozhat és örömmel tölthet el.

 

Március 7-13.
Március 8-tól néhány napig a Nap és a Szaturnusz egy tanító jellegű fényszögkapcsolatba kerülnek. Egység és függetlenség, szabadság és lemondás, felelősség és áldozatiság fogalmait érthetjük meg. Megtanulhatjuk mindezeket összehangolni, ráeszmélhetünk, hogy az egyik nem zárja ki a másikat. Hogy a sorsunk szerint determinált úton is érvényesíthetjük szabad akaratunkat. Hogy korlátok között is kiteljesedett életet élhetünk. Ennek felismerése gyökeres változást hozhat életünkbe. Egy igazi felébredést, újjászületést. Valami olyan elfeledett tudásnak az újjáéledését, melynek valaha birtokában voltunk. Egy összhangot a fent és lent, valamint a kint és bent között.
Megérthetjük a világot mozgató jelenségeket, a kozmikus rend összetartó erejét. Lehetőségünk nyílik a változtatásra, akár egy magasabb szintű tudatosságról, akár egy új élethelyzet kialakításáról legyen szó. Figyeljük meg a világot, tanuljunk működéséből és a tapasztaltakat felhasználva tegyük jobbá életünket!

 

Március 14-20.
Március 14-től a Vénusz és az Uránusz kerülnek feszült fényszögkapcsolatba, majd két nappal később a Mars is ugyanilyen fényszöget zár majd be az Uránusszal. A Vénusz és a Mars már kikerül a Plútó transzformáló hatása alól, de az Uránusz miatt mégis úgy érezhetjük, hogy valami ismét feszegeti határainkat, irritálja komfortérzetünket, kibillent egyensúlyunkból. Tekintve, hogy a Vénusz és a Mars érintett, ezért továbbra is a férfi és női energiák lesznek fókuszban. Jöhet egy változás férfi-női belső harmóniánkat illetően, fordulatot vehet párkapcsolatunk és egyéb olyan kapcsolataink minősége, ahol befogadásunkat és akaratunk érvényesítését szükséges összehangolnunk.
Március 16-tól a Nap és a Plútó lesznek néhány napig kedvező kapcsolatban. Egy lélekformáló, belső transzformációs időszakot élhetünk át. A két planéta a Felszálló Holdcsomóponthoz is kapcsolódik, lehetőséget adva karmikus feladatunk megtalálásához, belső energiáink felszínre hozásához. Rálelhetünk egy olyan irányra, életcélra - legyen az hivatás, elköteleződés, egyfajta „szolgálat” - amiben kiteljesedhetünk, ami igazán lelkünk és sorsunk szerint való.
Ugyanezen a napon a Merkúr a Jupiterhez kapcsolódik. Együttállásuk bő 1 hétig segít minket tapasztalataink bölcsességgé érlelésében. És, hogy ne a jelentéktelen dolgok vonják el figyelmünket, arról a két planéta Uránusszal való kapcsolata gondoskodik. Az isteni szikra felismerésében, megértésében, tudatosításában segíthetnek a planéták energiái. Abban, hogy megleljük valódi énünket. Hogy levetkőzzük félelmeinket, bizonytalanságunkat, megfelelési kényszerünket és bátran felvállaljuk önvalónkat.
Március 18-án reggel 8 óra 18 perckor Telihold lesz. A Nap és a Hold szembenállása a Felszálló Holdcsomóponttal és a Plútóval alkotnak egy „papirsárkány” formát. Az elmúlt időszak, az abban történt változások kiteljesedése következhet. Régi dolgok lezárására, elavult látásmód, megcsontosodott élethelyzet magunk mögött hagyására van most lehetőségünk. Habár még hívogat a jól megszokott, kedvünk lenne inkább visszatérni múltbéli állapotokba, de ezen érdemes mielőbb túllépnünk. Itt az ideje, hogy elköteleződjünk egy új szemlélet, egy új helyzet mellet. Hogy felvállaljuk, hogy képességeinket mások segítésére használjuk. Hogy környezetünk stabil támaszává váljunk. Bár kihívás lehet átélni ezt a gyökeres átalakulást, de a jutalom biztosan nem marad el. Magasabb tudatossági szintre emelkedhetünk, egyfajta kivirágzást élhetünk meg, mely végül örömmel és elégedettséggel árasztja el bensőnket. Hisz a valódi örömöt sosem a külvilágban kell keresnünk. Lelkünk mélyéből tör felszínre minden, ami szeretettel teli, ami boldogságunk forrása lehet.
Március 20-án délután a Nap a Kos jegyébe lép. A tavaszi napéjegyenlőséggel csillagászati tavasz és egyben csillagászati új esztendő is kezdődik. Összegezhettük a múlt történéseit, tapasztalatait és új minőségben indíthatjuk a következő évünket. Az elmúlt időszakban lezárhattunk, elengedhettünk olyan kapcsolatokat, élethelyzeteket, szemléletmódot, ami már nem szolgálta fejlődésünket. Most már egy átminősült életszemlélettel, egy szívünk mélyéről fakadó, sorsunkkal összhangban lévő irányba folytathatjuk utunkat.

 

Március 21-31.
Március 21-től a Merkúr nemcsak a Jupiterhez, hanem a Neptunuszhoz is kapcsolódik. A három planéta együttállásának energiája a szívből jövő, tiszta szeretet elsajátításához, kinyilvánításához ad erőt. Annak megértéséhez, hogy az Univerzum alapvető energiája és mozgatórugója a szeretet. Ugyanakkor hordozzák egy nagy csalódás lehetőségét is. Ez utóbbit leginkább abban az esetben, ha eddig valamit nem láttunk tisztán, ha illúziókban ringattuk magunkat. Mindenesetre érdemes most a szokásosnál is jobban figyelni arra, hogy az elhangzott szavak, mondatok mögött milyen szándék húzódik. Lehet, hogy csak félreértésre kerül sor, de szándékos félrevezetés is gyakrabban megeshet ezen a héten.
A következő 2 hétben a Vénusz a Szaturnusszal halad együtt. Céljuk a stabilitás megteremtése, ami nem összekeverendő az állandóság megteremtésével. Hiszen csak egy dolog állandó az életünkben: a változás. Segítségükkel megtanulhatjuk, hogy hogyan őrizzük meg egyensúlyunkat, belső szabadságunkat bármilyen körülmények között, akármekkora nyomás alatt. Jöhetnek ismét párkapcsolati témák, anyagi helyzetünket, biztonságérzetünket érintő változások, a planéták támogatnak minket egyfajta felelősségvállalásban, elköteleződésben, lelki békénk, harmóniánk megőrzésében.
Március 24-től a Mars is csatlakozik a Szaturnuszhoz és egészen április közepéig haladnak együtt. A Mars-Vénusz-Szaturnusz bolygóhármas már arra sarkall, hogy tetteinkben is megmutassuk a felszabadultságot. Hogy már úgy cselekedjünk, ahogy az lelkünkből fakad. Tartsuk tiszteletben belső igényeinket, becsüljük önmagunkat, de ugyanakkor szeretettel, odafigyeléssel forduljunk mások felé is! Azonban már nem amiatt, hogy megfeleljünk, hogy mindenáron elfogadjanak, hanem azért, mert önzetlenül segíteni akarunk. Ugyanakkor ahhoz is segítséget kapunk, hogy felelősséggel és céltudatosan tegyük azt, ami sorsunk szerint való. Hogy képesek legyünk összehangolni vágyainkat a lehetőségeinkkel, akaratunkat a külvilág fogadókészségével, legyen szó szűkebb környezetünktől kezdve az Univerzum rendjével bezárólag bármilyen kiáradó-befogadó egyensúlyról.
Március 25-től a Merkúr és a Plútó kerülnek kedvező fényszögkapcsolatba. Gyökeresen változhat gondolkodásmódunk, kommunikációnk, illetve másokkal való kapcsolatunk. Tisztulás, gyógyulás a célja ennek az átalakulásnak, még ha eleinte nem is látjuk a pozitív oldalát. A végén viszont végre önmagunk lehetünk, megfelelési kényszerektől és álarcoktól mentesen. Ne hibáztassuk magunkat, ha szembesülünk korábbi tévedéseinkkel, a valóságtól elrugaszkodott elképzeléseinkkel, illúzióinkkal. Inkább örüljünk, hogy felszínre kerültek, okultunk belőlük és továbbléphetünk.
Március 27-től a Nap és a Merkúr járnak majd kéz a kézben a következő 2 hétben. Ezalatt az idő alatt tudatosan választhatunk magunknak új utat, kezdhetünk új irányba haladni. Lehet ez a gyakorlatban is egy másik élethelyzet, de a meglévő körülményeinkre is nézhetünk más szemmel. Más szemléletmóddal, hozzáállással viszonyulhatunk jelenlegi helyzetünkhöz és a körülöttünk lévőkhöz. Főként arra érdemes figyelmet fordítanunk, hogy ne keveredjünk vitákba. Nem kell, hogy mindig nekünk legyen igazunk. Húzzuk meg a határainkat, de szükségtelen mindig küzdenünk másokkal. Inkább tegyünk értük, ha kérik és a helyzet úgy adódik.


A cikkben leírtak általános hatásokat jeleznek, nem helyettesítik a személyre szabott horoszkópelemzést. 
Az egyéni hatások megállapításához szükséges a születési horoszkóp ismerete, az azzal való összevetés.

vissza

Egyéb olvasnivaló

MIT ÍGÉR 2024.?

2024.01.08.

MIT ÍGÉR 2023?

2023.03.02.

MIT ÍGÉR 2022?

2022.02.25.

Hol jár a Hold?

Kapcsolat

Tel: +36-30/940-1848

E-mail:
rehus.gabriella@asztrologus-rg.hu