Egyéb olvasnivaló

MIT ÍGÉR 2024.?

2024.01.08.

MIT ÍGÉR 2023?

2023.03.02.

MIT ÍGÉR 2022?

2022.02.25.

Hol jár a Hold?

Kapcsolat

Tel: +36-30/940-1848

E-mail:
rehus.gabriella@asztrologus-rg.hu

AZ LÉGY AKI VAGY

2022.05.01.

Májusban megújulhatunk


Május 1-8.
Május 1-én az előző nap éjszakáján bepontosodó Újhold még erősen érezteti hatását. Energiája lehetőséget ad egy szellemi és lelki megújuláshoz, egy új korszak elindításához. Egy mások véleményétől és befolyásától már nem függő, önálló személyiség megszületéséhez. Ez az Újhold egy kivirágzás, egy elindulás, továbblépés lehetőségét hordozza. Egy folyamatot indít el és nem egy azonnali eredményt pottyant az ölünkbe. Személyiségünk szabaddá válásának útján terel minket, ami most sem azt jelenti, hogy azt tehetünk, amit csak akarunk. Szabadságunk abban áll, hogy hogyan éljük meg Sorsunk következő lépéseit. Képesek vagyunk-e elköteleződni szívvel-lélekkel amellett, ami számunkra rendeltetett?!
A Vénusz-Neptunusz-Jupiter együttállás továbbra is a szeretet, a lelki gyógyulás energiáit erősíti. Kedvezően hathat párkapcsolatunk minőségére, önelfogadásunkra. Tiszta szívvel könnyebben megérthetjük és elfogadhatjuk a környezetünkben lévőket, összes erényükkel és hibájukkal. Alkalmazkodhatunk szokatlan vagy új helyzetekhez is. De magunk felé is érdemes megértéssel fordulnunk és belső értékeinket felismernünk. Hiszen ez ad valódi stabilitást, biztonságot életünknek.
Május 3-tól a Vénusz lassan elhagyja a Jupiter-Neptunusz kettősét és kedvező fényszögkapcsolatba kerül a Merkúrral. Előtérbe kerülnek a belső változások, felismerések, a kapcsolatainkhoz való rugalmas hozzáállásunk és a kapcsolatok szeretettel való megtöltése. Mindig lesz a másiknak olyan tulajdonsága, olyan gondolata, olyan cselekedete, ami eltér elképzeléseinktől. A kérdés az, hogy ez beleütközik-e alapvető értékrendünkbe. Ha nem, csak épp kicsit más, mint amilyenek mi vagyunk, amit mi gondolunk, amit mi tennénk, akkor igyekezzünk megérteni a másik motivációját, illetve meglátni saját magunkat, saját működési mintáinkat. Ha azonban azt vesszük észre, hogy azt az értékrendet sérti a másik, ami életünk gerincét képezi, akkor csak kemény csatározásokra, összeütközésekre számíthatunk. Persze a dolgok sokszor nem feketék vagy fehérek, ezért alaposan gondoljuk át a történéseket, vonjuk le a tanulságokat és csak ezután hozzunk megfontolt döntéseket! Vezéreljen a szívünk és ne az egonk!
Május 7-től a Mars csatlakozik a Jupiter-Neptunusz kettőshöz. Energiájukat legjobb arra használnunk, hogy céljainkért, elképzeléseinkért elkezdjünk tenni is. A Mars kedvező fényszögű kapcsolódása a Nap-Uránusz pároshoz szintén az új ötletek lassú, de megfontolt megvalósításának kedvez. Abban az esetben azonban, ha túlértékeljük egonkat, hitvitákba – a hétköznapi meggyőződéstől a vallási dogmatizmusig – is keveredhetünk. Igyekezzünk elengedni ezt a túlzott ragaszkodást és nyitottan fordulni a világ felé. Nem kell semmi olyat elfogadnunk, magunkévá tennünk, ami ellenkezik értékrendünkkel, de érdemes azért meghallgatnunk mások érvelését, megfigyelnünk cselekedeteiket, hátha tanulhatunk belőle, vagy netán beépíthetünk valamit saját világlátásunkba.

 

Május 9-15.
Május 11-től jelentős bolygómozgások következnek.
Egyrészt a Merkúr látszólag hátráló mozgásba kezd és majd június első hetében fordul ismét egyenesbe. A Merkúr, mint a kapcsolatok, gondolkodásmód, a kommunikáció bolygója, most egy értékelő, befelé forduló időszakra késztet. Érdemes átgondolnunk hogyan vélekedünk bizonyos dolgokról, élethelyzetekről, kapcsolatainkról. Hogyan viselkedünk, milyen mintákat követünk, mit közvetítünk, képviselünk a környezetünkben, a világban? Hiszünk-e magunkban, a céljainkban, elképzeléseinkben? El merünk-e köteleződni valaki vagy valami mellett? Ebben a bő 3 hetes időszakban ezeken a témákon elmélkedhetünk. Ne lepődjünk meg, ha felbukkannak régi ismerősök, egy-egy esemény kapcsán „deja vu” érzésünk támad. Most reagálhatunk másképp, értékelhetjük másképp az adott helyzetet. Ebben az időszakban akadozhat a kommunikáció, lehetnek félreértések. Komolyabb vásárlásokat, főleg elektronikai eszközök vásárlását jobb, ha nem erre a 3 hétre időzítjük. Szerződéseket csak nagy körültekintéssel kössünk. És a közlekedésben is legyünk tudatosan figyelmesebbek, mert hamarabb bekövetkeznek fennakadások, balesetek.
Másrészt a Jupiter jegyet vált, új analógiák megélésének lehetőségét hozva életünkbe. Egy szűk 2 hónapos időintervallum (október 29-december 21.) kivételével a következő 1 évben a Kos jegy energiáiból meríthetünk. Ezen a napon ugyanis az érzelmekkel, elfogadással, önfeláldozással jellemezhető Halak jegyből a Jupiter a harcias, kezdeményező, irányító Kos jegyébe lép. Alapvetően azt segíti, hogy meggyőződésünk szerint tudjunk cselekedni. Arra azonban ügyeljünk, hogy ez ne fajuljon valamiféle „vallásháborúvá”. Tartsuk magunkat hitünkhöz, értékrendünkhöz, de ne ítéljünk el mást azért, mert a miénktől eltérő világszemlélettel rendelkezik. A másságot, a különbözőt ne csak saját esetünkben fogadjuk el, toleráljuk mások másságát is. Nem kell vele azonosulnunk, ha nem egyezik saját értékrendünkkel, de harcolni sem kell ellene. Csak vegyük tudomásul létezését úgy, hogy közben kitartunk saját meggyőződésünk mellet. Vegyük azonban észre, ha a különböző szemléletmódok esetleg ki tudják egészíteni egymást. Hiszen lehet, hogy abból valami új, életképesebb, hatékonyabb, értékesebb születhet.
A Kos Jupiter energiájával 2011-ben találkozhattunk utoljára. Ekkor azonban a többi planétával való együttes hatásaként saját döntéseink elfogadása volt fókuszban. Most inkább egyfajta megbékélésről, békés egymás mellett élésről van szó. Arról, hogy saját helyzetünkért ne a külvilágot, másokat, a körülményeket okoljuk. Merjünk kiállni magunkért, de ne mással harcoljunk, hanem valami érdekében cselekedjünk. Azt viszont teljes meggyőződéssel.
Ahogy azt sokszor emlegetem, a Szaturnusz helyzete jelöli a feladatokat, a Jupiter pedig a megélés módját. Érdekességként szeretném feleleveníteni, hogy 1963. április közepe és 1964. április közepe között volt a Szaturnusz és a Jupiter hasonló helyzetben, mint ahol az elkövetkező 1 évben lesznek. Ebben az időszakban adta ki XXIII. János pápa „Békét a földön” enciklikáját és számos nemzetközi egyezmény született az atomrobbantások megszüntetésére vonatkozóan. Sajnos azonban ekkor gyilkolták meg Kennedy elnököt is. Feltehetőleg mi nem leszünk aktív cselekvői nagy horderejű, világméretű történéseknek. S ha a nemzetközi eseményeket nem is tudjuk befolyásolni, mégis kellően sokat tehetünk magunk és környezetünk jólléte érdekében, ha a Kos tettrekészségét közös célok eléréséhez és nem az egymással való csatározáshoz aknázzuk ki.
A Nap és a Szaturnusz kapcsolódása is segíti ezt a folyamatot. A Szaturnusz határt szab egonknak, kivagyiságunknak és támogatja azt a fajta „kivirágzást”, ami valami megteremtéséből, sorsunk beteljesítéséből fakad.
Május 13-tól a Neptunusz is fényszöget vet a Napra, segítve ezzel önzetlen, szeretetteljes cselekvésünket. Habár érezhetjük kissé szétszórtnak, enerváltnak magunkat, a Neptunusz hatása mégis gyógyítólag hathat énünkre. Figyeljünk befelé, hallgassunk az intuícióinkra, lassuljunk le egy kicsit, hagyjunk időt a szemlélődésre, a tapasztalásra az állandó rohanás és aktivitás helyett. Ne sürgessünk semmit, de tegyük a dolgunkat kitartással. Az eredmény majd jön, amikor annak ideje lesz. Amúgy sem a célbaérés, hanem az út a fontos.
Május 14-től a látszólag hátráló Plútó is a Nappal fényszögbe kerül, segítve ezzel azt az átalakulást, gyökeres változást, mely szintén a nagy ego „lebontását” célozza. Természetesen az egonak megvan a maga funkciója, hiszen szinte cselekvőképtelenek lennénk, ha nem lenne. De nem kell teret adnunk neki olyan helyzetekben, ahol csak arról van szó, hogy kinek van igaza, hogyan tudunk mások fölé kerekedni, netán másokon átgázolva saját érdekeinket érvényesíteni vagy öncélúan előbbre jutni. Ha mégis belecsúsztunk ehhez hasonló helyzetekbe, viselkedésmódokba, akkor most a retrográd Plútó segít felismerni a hatalmi harcot vagy törekvést és támogatja egy gyökeresen más működésmód tudatos kialakítását.

 

Május 16-22.
Május 16-án reggel 6 óra 14 perckor Telihold lesz. Különlegessége, hogy a Nap a Felszálló Holdcsomóponttal, a Hold pedig a Leszálló Holdcsomóponttal áll együtt. Karmikus lelki terhek letételében, a fejlődésünket akadályozó minták, hiedelmek, korlátok elengedésében segít ez a Telihold. A döntés a mi kezünkben van. Megtisztulunk ezektől a visszahúzó dolgoktól és felvállaljuk feladatainkat? Legyőzzük önmagunkat és továbblépünk egy magasabb tudatossági szintre? Vagy hagyjuk, hogy vélt problémák, akadályok, negatív érzések uralkodjanak el rajtunk? A Nap és a Hold között a Mars és a Neptunusz is teremt kapcsolatot, jelezve, hogy tehetünk magunkért, környezetünkért tiszta szívvel, szeretettel, vagy elmerülhetünk félelmeink útvesztőjében. Ássunk lelkünk legmélyére és határozzunk bátran a szívünk szerint.
Ugyanezen a napon a látszólag hátráló Merkúr és a Jupiter is kedvező fényszögbe kerül. Ez amolyan mester és tanítványa kapcsolat, mely létrejöhet 2 személy között a szó szoros értelmében, de lehetünk önmagunk mesterei is. Összegezve tapasztalatainkat bölcsességgé érlelhetjük azokat. És persze tanulhatunk az Univerzum törvényszerűségeiből is, szemlélődve, az összefüggéseket felismerve, értő figyelemmel fordulva életünk történései felé.
Május 19-től a Mars is részesül a retrográd Plútó hatásából, hogy ne csak elméletben, gondolati síkon, hanem tetteinkben is lassan létrejöhessen az a változás, mely leszámol harcos törekvéseinkkel, túlzott vágyainkkal, akaratosságunkkal, ragaszkodásunkkal és teret enged egy új megközelítésnek, egy új szemléletmódnak, melynek éltető forrása saját tudatosságunk, mi magunk vagyunk.
Május 21-én a Nap az Ikrek jegyébe lép és összekapcsolódik a látszólag hátráló Merkúrral. Felerősítik annak lehetőségét, hogy felfedezzük valódi önmagunkat. Hogy levessük álarcainkat és hitelesen, őszintén vállaljuk azt az ént, akik lelkünk legmélyén vagyunk. Nem a társadalmi szerepeink szerinti személyt, hanem azt a valakit, akivel a tükör előtti magányunkban szembenézünk. A Jupiter is segíti azt a folyamatot, melyben képesek leszünk felvállalni önmagunkat, hinni magunkban, életerőnkben, bölcsességünkben.

 

Május 23-31.
Május 23-tól a látszólag hátráló Merkúr bolygókapcsolatai is ahhoz a gyökeres változáshoz adnak erőt, melyben el tudjuk engedni régi rögeszméinket, fel tudjuk firssíteni gondolatvilágunkat, másképp tudunk ránézni kapcsolatainkra és nem utolsó sorban önmagunkra.
Most egyfajta újrakezdésre van lehetőség.Változtathatunk párkapcsolatunkon akár úgy, hogy a meglévőt helyezzük új alapokra, akár úgy, hogy valóban új kapcsolatot alakítunk ki. A párunkkal való kapcsolódás során többnyire a boldogságot keressük. Ne felejtsük azonban, hogy a boldogság nem külső tényezők függvénye, nem egy másik ember feladata számunkra megteremteni. A boldogság egy belső öröm. Rajtunk múlik. Ezzel nem azt szeretném mondani, hogy maradjunk benne egy mérgező, vagy bántalmazó kapcsolatban. Úgy válasszunk párt, hogy a másik személyisége, viselkedése ne sértse alapvető értékrendünket! De ha találtunk megfelelő párt, akkor a hétköznapjaink öröméért ne őt tegyük felelőssé! Hogy hogy érezzük magunkat, az alapvetően a mi belső folyamatunk, lelki állapotunk és mindenekelőtt döntésünk függvénye.
Május 25-től a Mars már intenzívebb energiákat képvisel. Vágyaink lelkünk mélyéről törhetnek a felszínre. Tetteink már meggyőződésünk, hitünk szerint nyilvánulhatnak meg. Bátran felvállalhatjuk önvalónkat, kiállhatunk elképzeléseink mellett. De továbbra sem az a cél, hogy valami ellen küzdjünk, hanem hogy valamiért cselekedjünk. Egy közös cél elérése, egy nemes feladat felvállalása legyen aktivitásunk fókuszpontja! Megváltozhat a kapcsolataink minőségéről, a biztonságról, a valódi szeretetről alkotott elképzelésünk. Formálódhat az önzetlenséghez, önfeláldozáshoz, netán lemondáshoz való hozzáállásunk. Már nem kell, hogy egy élethelyzet áldozatának érezzük magunkat. Képesek leszünk kötöttségek mentén is felszabadultak lenni, önként elköteleződni, felelősséget vállalni. Egonknak szinte romba kell dőlnie és szívünknek kell átvennie az irányítást. Persze ez nem mindig fájdalommentes, de megéri, hogy végre ne egy szerepet játsszunk, hanem kristály tisztán önmagunkat adjuk.
Május 30-án délután fél kettőkor Újhold lesz. Hitelességünk, önazonosságunk kerül előtérbe. Lehetőséget kapunk, hogy megértsük lelkünk sugallatait, hogy ki is mondjuk azt, amit érzünk. Hagyjuk, hogy felszínre törjenek érzéseink, legyünk őszinték önmagunkkal és hallgassunk a szívünkre! Határozza meg ez döntéseinket, cselekedeteinket! Induljunk olyan irányba, mely lelkünk szerint való. Ne aggódjunk, hogy pusztán ösztöneink vezérelnek, hiszen a Nap és a Hold együttállása a szellem és a lélek összehangolódását is jelképezi. Ezért várhatóan csak azok az érzések bugyognak fel, amelyek tudatosítására már készen állunk. Cserébe óriási megkönnyebbülés lesz, ha nem kell tovább színlelnünk, szerepeket játszanunk, ha végre lehetünk azok, akik valójában vagyunk.


A cikkben leírtak általános hatásokat jeleznek, nem helyettesítik a személyre szabott horoszkópelemzést. 
Az egyéni hatások megállapításához szükséges a születési horoszkóp ismerete, az azzal való összevetés.

vissza