Asztrológia a mindennapokban

MIT ÍGÉR 2021?

2020.12.29.

Lássuk mi mindennek kedvez ez az esztendő

Kezdjük talán azzal, hogy a 2021-es szám milyen energiákat hordoz. Ha összeadjuk az egyes számjegyeket egészen addig míg egyjegyű számot nem kapunk, akkor az eredményünk az 5-ös szám lesz. (2+0+2+1=5)
A 4-es szám energiáját hordozó 2020-as évünk több odafigyelést, erőfeszítést igényelt. Különösen a családi és egyéb kapcsolataink tanítottak megértésre, nyitottságra. Olyan év volt ez, amikor a gyökereinkkel, életünk alapjainak megteremtésével foglalkozhattunk. És többen egy új, értelmében és céljában megváltozott élethelyzetben találhattuk magunkat.

A 2021-es év eseménydúsnak ígérkezik. Jöhetnek hirtelen változások, olyan lehetőségek, helyzetek, amire nem számítottunk. De mielőtt fejest ugranánk valamibe, érdemes alaposabban körüljárnunk, mert lehet, hogy nem pont az, aminek látszik. Ne kapkodjunk! Tanuljunk meg alkalmazkodni, rugalmasan reagálni a szembejövő eseményekre, helyzetekre! Próbáljuk könnyedén venni az akadályokat! Ne ragaszkodjunk végletekig semmihez, hiszen, ha valami már nem való az életünkbe, úgyis eltűnik belőle. A túlzott kötődéssel csak magunknak nehezítjük az elengedést. Hagyjuk, hogy megmutatkozzanak a dolgok és ragadjuk meg a lehetőségeket, eresszük el azt, ami már nem szolgálja fejlődésünket! Persze sosem kell feltétlenül fizikai síkon végbemennie a változásnak. Sokszor elég, ha azon változtatunk, ahogy a világot szemléljük.

Összességében egy olyan évre számíthatunk, ami változásokkal teli, de kissé még zűrzavaros. Az év végére azonban tisztulhat a kép, hogy mik azok a tartós dolgok – kapcsolatok, helyzetek stb. – amik beleillenek sorsunkba. Lényeges, hogy egész évben nyitottak és rugalmasak maradjunk. De főképp őrizzük meg józan ítélőképességünket! Kialakíthatunk egy új értékrendet, hitrendszert, meggyőződést, hozzáállást. De csakis úgy lesz ez működőképes, ha tiszta szívvel tudjuk életünk részéve tenni.

Az év témáját a két sorsbolygó, a Szaturnusz és a Jupiter jelöli ki. A Szaturnusz magát az életterületet, a Jupiter pedig a megélési módot. Azt, hogy mivel azonosuljunk, mit fogadjunk el ahhoz, hogy sikeresen vegyük a Szaturnusz által meghatározott feladatokat. 2021-ben a Szaturnusz új területen, a Vízöntő jegyének első dekádján vonul végig. A planéta következő 3 éves Vízöntőben való mozgásának ez lesz az első éve. A Vízöntő egy igazán közösségformáló, együttműködésre, összetartásra tanító energia. Ugyanakkor igencsak független és szabadságszerető is. A folyamatos megújulás, a jobbító szándék, a változás hajtja. De ha nem tudja mi felé indul - csak el attól, ami van - akkor egy állandó kielégületlenség érzés lesz mozgatórugója. Célt nem ér, jobb nem lesz, csak mindig más. Ebbe az energiába illeszkedik bele most a Szaturnusz, a maga merevségével, korlátaival, ugyanakkor összeszedettségével, felelősségvállalásával is. A Vízöntő Szaturnusz képviseli azt az energiát, ami lehetővé teszi, hogy egyensúlyt találjunk a szabadság és a kötöttség között. Hogy úgy változzunk, hogy az mind magunknak, mind a körülöttünk lévőknek javára váljon. Hogy megtanuljunk önmagunknak határt szabni, legyen az függetlenség, élvezetek, fogyasztás, anyagi javak, bármi, amit jelenleg túlzásba viszünk. Az önkorlátozással nemcsak a pazarlásnak vethetünk véget, de alkalmazkodhatunk és összehangolódhatunk másokkal is. Teret kaphatnak a különböző vélemények, a különböző szemléletmódok, az eltérő érdeklődés és hozzáértés. Kiegészíthetjük egymást úgy, hogy mindenki azt teszi amihez a legjobban ért, amiben tudása legjavával járul hozzá a közös ügyhöz, akármi is legyen az: az otthoni teendők megosztásától a földi lét megőrzéséig.

A Jupiter is szinte az egész évet a Vízöntő jegyében tölti. Úgyanúgy, ahogy a Szaturnusz, azt a kérdést feszegeti, hogy hogyan tudunk együttműködni, közösséget alkotni, kiegészíteni egymást úgy, hogy a legjobbat hozzuk ki a végén. Hogy mindenki azzal járuljon hozzá a közösség életéhez – alkossa azt a közösséget akár a párunk, a családunk, vagy bármilyen emberi kapcsolatunk – amivel a legtöbbet adja annak felvirágoztatásához, s a benne lévők (beleértve önmagunkat is) kiteljesedéséhez. Mindössze annyit kell tennünk, úgy kell másokhoz viszonyulnunk, ahogy mi is szeretnénk, hogy értünk tegyenek, vagy ahogy szeretnénk, hogy viszonyuljanak hozzánk. Egok harcától mentesen, a közösség érdekeit szem előtt tartva, közös célokat kitűzve, teret engedve a másiknak is.
Mindezek megvalósításához azonban óriási változásokra van szükség. El kell engednünk régi dolgokat, megkövült szemléletmódot, élethelyzetet. Új célokat, új irányt, új értelmet kell adnunk életünknek. Egyfajta paradigmaváltásnak kell megtörténnie, de nem akárhogy. Tiszteljük a hagyományokat, őrizzük meg a múlt értékeit, de mégse ragadjunk bele a régibe, az elavultba! Változásra van szükség, melyet nem a külvilágban, hanem magunkban kell először megvalósítanunk. Figyeljük meg a világot, ismerjük meg működését! Fejtsük meg belső működésünket, kivetítéseinket, kompenzálásunkat! Ha el tudjuk fogadni azt, hogy létezik egy felettünk álló „valami” – Isten, Univerzum, természeti erő, hívjuk bárhogy – s ennek a valaminek vannak törvényszerűségei, amihez emberként  igazodnunk kell és aminek alapja a szeretet, az önzetlenség és nem a határtalan fogyasztás, az anyagi felhalmozás és egyéb fizikai síkhoz kötött túlzások, akkor áldozatokat is tudunk majd hozni, le is tudunk majd mondani dolgokról azért, hogy élhető körülményeket biztosítsunk mind magunknak, mind a jövő nemzedékének.
Az év első 2 hónapjában a Szaturnusz és a Jupiter még kéz a kézben halad a Vízöntő jegyében, utat mutatva a megismeréshez, sorsunk megértéséhez és segítséget nyújtva új élethelyzetek kialakításához.  
Egy rövid időre, május közepétől július végéig a Jupiter belekóstol a Halak energiájába is, hogy ízelítőt kapjunk abból, hogyan lehet szeretettel, áldozatkészen együttműködni egy közösségben, felelősséget vállalni másokért. Ebben az időszakban kerülhetünk olyan helyzetbe, amit először talán nem is találunk vonzónak: nem így akartuk, nem ezt képzeltük. De a végén rádöbbenhetünk, hogy mégis érdemes volt feladnunk eredeti elképzelésünket, lemondanunk valamiről, mert netán sokkal kedvezőbb az, ami megvalósult, vagy jobb érzéssel tölt el, hogy ezzel sikerült másoknak örömet szereznünk.

Az Uránusz továbbra is a Bikában tölti ezt az évet. Megmutatja nekünk, hogy tökéletes biztonság nem létezik. Segít kimozdulni a megcsontosodott állapotokból. Használhatjuk bátran energiáját, de ha nem fűlik a fogunk a változáshoz, elengedéshez, túlzott ragaszkodással viszonyulunk bizonyos dolgokhoz, akkor előidézhet váratlan eseményeket egy adott életterületünkön. Mindezt azért, hogy felhívja a figyelmünket arra, hogy csak az állandó változásban lelhetjük meg a stabilitást. Időnként muszáj megújulnunk, rugalmasan alkalmazkodnunk a körülményekhez és hinnünk abban, hogy ami történik, az a fejlődésünket szolgálja.
A Bika Uránusz energiája azonban arra is figyelmeztet, hogy a túlságosan is elanyagiasodott világot jó lenne már magunk mögött hagyni. Be kellene fejeznünk a véget nem érő felhalmozást, a telhetetlen pénzhajhászást, költekezést és fogyasztást. Ez csak az örök kielégületlenség érzését kelti bennünk és sosem engedi, hogy elégedettek és boldogok legyünk mindazzal, amink már megvan. De, ha már szert tettünk valamire, akkor tanuljunk meg adni is!
A Vízöntő Szaturnusz és a Bika Uránusz augusztus elejéig, majd az év utolsó 1,5 hónapjában feszült fényszöget zárnak be egymással. Arra tanít minket ez a planétaállás, hogy ha valakinek szüksége van rá, akkor segítsünk neki, adjunk: érzelmet, biztonságot, anyagi javakat. De hitet, bizakodást is tanulhatunk, hiszen, ha épp mi szenvedünk hiányt valamiből, akkor biztosan betoppan valaki, aki megölel, felbukkan egy lehetőség, ami megoldja szorult helyzetünket. Csak kérjünk és megadatik.
Ezzel a Szaturnusz-Uránusz kapcsolódással már találkozhattunk 2020. március 22-május 20. között. A vírus miatti karantén alatt is a szabadság és a kötöttség összhangba hozása volt a feladatunk. Most sem lesz másképp. Egy olyan belső szabadság megteremtése a cél, melyet minden körülmények között, a legnagyobb felelősség és nyomás alatt is képesek vagyunk átélni. Ugyanakkor elsajátíthatjuk azt is, hogy hogyan működjünk együtt másokkal, hogyan alkossunk úgy egy közösséget, hogy bár megőrizzük egyediségünket, de tudásunk legjavát adjuk hozzá egy együttműködéshez, kihozva belőle a legjobbat úgy, hogy mind az egyének, mind a közösség kiteljesedhessen. Nem könnyű feladat, főleg nem a mai túlságosan is individualista világban. A közös sikerek eléréséhez azonban szükség van a közös célokra és egymás elfogadására, személyiségünk összehangolására. Hogy ez ismét csak egy vírus, esetleg más külső korlát okán, vagy már magunktól is fog menni, az rajtunk múlik.

A Neptunusz 2021-ben is a Halakban halad tovább. A Neptunusz a Halakban arra tanít, hogy ha közösségben, egységben szeretnénk élni másokkal, akkor időnként áldozatokat kell hoznunk, esetleg le kell mondanunk valamiről. De, ha a szeretet vezérel bennünket, akkor ezt sosem fogjuk tehernek érezni. Inkább lesz ez egy szívből jövő feloldódás, mintsem egy önfeláldozás.

A Plútó is marad ugyanabban a jegyben, a Bak jegyében.  Továbbra is alapjaiban kérdőjelezi meg bizonyos élethelyzeteinket, céljainkat, szintén a közös jövőnk érdekében. Azért, hogy ne erőnk és hatalmunk bizonygatásával, másokon átgázolva, öncélúan létezzünk a világban, hanem válasszunk olyan irányt, ahol egy közösség sikeréhez tudunk hozzájárulni, legyen az család, párkapcsolat, barátság, lakó-, vagy munkahelyi közösség, vagy bármi más, ami emberek harmónikus együttműködésén alapul.

A Felszálló Holdcsomópont 2021. karácsonyáig lesz az Ikrekben, jelezve, hogy próbáljunk meg másokat is figyelembe venni, meghallgatni. Értsük meg mások szempontjait, próbáljuk a helyükbe képzelni magunkat! Legyünk nyitottak! Igyekezzünk alkalmazkodni és együttműködni! De mindemellett maradjunk hitelesek, hűek saját értékrendünkhöz!


Bár a gyorsabb járású planéták (Nap, Hold, Merkúr, Vénusz, Mars) inkább a napi események megélését befolyásolják, néhányukat most mégis kiemelném.

A Merkúr az év kétharmadát levegős jegyekben tölti, időrendben: Vízöntő, Ikrek, Mérleg. 2021-ben csak ezekben a jegyekben látszik majd hátráló mozgásúnak is. A levegős jegyek mindig a kapcsolatokról szólnak. Nemcsak emberi kapcsolatainkról, hanem a tárgyakhoz, az anyagi világhoz és a természethez fűződő kötődésünkről is. A Merkúr jelképezi gondolkodásmódunkat, kommunikációnkat és mindenféle szellemi dologhoz való hozzáállásunkat, szemléletmódunkat.

A Merkúr levegős jegyekben tartózkodása alkalmazkodásra, megújulásra, a változtatás képességére tanít. Jöjjön bármilyen helyzet az életünkben, legyünk nyitottak, fogadjuk rugalmasan! Lássuk meg benne a lehetőséget! Ne kötődjünk idejétmúlt dolgokhoz, tanuljunk újakat, legyünk ötletesek, előremutatóak!

A Vénuszt illetően arra érdemes kitérni, hogy 2020-ban kihagyta a Bak jegyét és inkább az Ikrekben töltött jelentősebb időt. Jelezve, hogy ami eddig szikla szilárdnak tűnt, az kibillenhet a már jól megszokott állapotából. S, hogy egyedül a belső értékrendünk lehet az, ami megingathatatlan. 2021. végén a Vénusz bepótolja a 2020-as hiányt és 80 napot tölt majd a Bak jegyében. 2021-2022. fordulóján itt lesz látszólag hátráló mozgású is és 2022. első 2 hónapjában is a Bakban folytatja majd útját. Ez az időszak már alkalmas lehet arra, hogy kiforrott értékrenddel, önbecsüléssel, letisztultan haladjunk kitűzött célunk felé. A Bak Vénusz a takarékosság, az egyszerűség, praktikusság, pazarlásmentesség szimbóluma is. Segíthet minket abban, hogy végre képesek legyünk a túlfogyasztásnak gátat szabni, életünket célszerűen, gyakorlatiasan vezetni.

A Mars 2021-ben legtöbbet földies jegyekben lesz, a Bikában és a Szűzben. Ezzel lehetőség nyílik arra, hogy elképzeléseinket anyagba öntsük, megvalósítsuk. Különösen fontos időszak, amit a Bikában tölt, mert ebben az időintervallumban együttáll majd az Uránusszal. 2021. január 7-február 5. között haladnak együtt. S, hogy mit szimbolizálnak? Ösztönöznek egy régi, megcsontosodott helyzetből való kilépésre, egy új világnézet kialakítására. Erősítik önbecsülésünk és belső függetlenségünk megteremtését.
A Mars-Uránusz együttese a szabad akarat szimbóluma. De ezt sosem úgy kell értenünk, hogy minden helyzetben, minden időben azt csinálunk, amihez kedvünk van, tekintet nélkül környezetünkre. Ez csak vitákhoz, lázongáshoz vezet. Az Univerzum törvényszerűségeit muszáj elfogadnunk. Ez adja életünk keretét. A szabad akaratunk pedig egy belső megélés lehet. Annak megválasztása, hogy a külső történésekhez hogyan viszonyulunk.
A Mars-Uránusz kettős az oltás szimbóluma is, ezért várható hogy ebben az időszakban sokan abban lelik meg a Bikára jellemző biztonságérzetüket, ha beoltatják magukat vírus ellen. Nincs jó vagy rossz döntés ebben az ügyben sem. Mindenki maga kell, hogy érezze, hogy számára mit jelent a biztonság, a stabilitás.

Az egész év folyamán kulcskérdés, hogy a sorsunkat ne nyűgnek, hanem esélynek lássuk. Értsük meg mi miért történik! Próbáljuk mi kezdeményezni a változást, elsősorban saját viselkedésmódunkat, gondolkodásunkat illetően. Sok eseményt, lehetőséget hozhat ez az év, de igyekezzünk mérlegelni ezek valódiságát. Ne engedjünk puszta csábításnak, illúzióknak! Főként azonban maradjunk hűek önmagunkhoz! Legyünk rugalmasak, alkalmazkodjunk a körülményekhez, működjünk együtt másokkal, de ne veszítsük el egyéniségünket! És főleg ne adjuk fel belső értékrendünket! Legyen célunk egy közösség felvirágoztatása, egy közös ügy sikerre vitele!  

De, ahogy a bölcs uralkodik csillagzatán, tegyük ezt mi is és vegyük inkább kezünkbe az irányítást! Annak a sorsnak az irányítását, amit mi magunk választottunk. Tegyünk azért, hogy elégedettek és boldogok lehessünk! De mindent csak szívből és szeretettel!

Attól függően, hogy a sorsunkat meghatározó Jupiter, Szaturnusz és az eseményeket előidéző Uránusz, Neptunusz és Plútó a horoszkópunk melyik életterületén halad át, különböző megélési lehetőségeink adódnak 2021-ben is. Mindezeket jócskán átszínezik a gyorsabb járású planéták (Nap, Hold, Merkúr, Vénusz, Mars), illetve az, hogy személyes horoszkópunkban milyen bolygóinkat érinti átvonulásuk.

Bármelyik életterületünkről is legyen azonban szó, 2021-ben is legyünk kellően nyitottak, rugalmasak. Lássuk meg a lehetőséget a változásban, bízzunk a sorsunkban és ne mulasszuk el az alkalmat, ha kezünkbe vehetjük életünk hajójának kormánykerekét!

vissza

Egyéb olvasnivaló

MIT ÍGÉR 2024.?

2024.01.08.

MIT ÍGÉR 2023?

2023.03.02.

MIT ÍGÉR 2022?

2022.02.25.

Hol jár a Hold?

Kapcsolat

Tel: +36-30/940-1848

E-mail:
rehus.gabriella@asztrologus-rg.hu