Egyéb olvasnivaló

MIT ÍGÉR 2024.?

2024.01.08.

MIT ÍGÉR 2023?

2023.03.02.

MIT ÍGÉR 2022?

2022.02.25.

Hol jár a Hold?

Kapcsolat

Tel: +36-30/940-1848

E-mail:
rehus.gabriella@asztrologus-rg.hu

MIT ÍGÉR 2020.?

2019.12.23.

Lássuk mi mindennek kedvez ez az esztendő!

Kezdjük talán azzal, hogy a 2020-as szám milyen energiákat hordoz. Ha összeadjuk az egyes számjegyeket egészen addig míg egyjegyű számot nem kapunk, akkor az eredményünk a 4-es szám lesz. (2+0+2+0=4)
A 3-as szám energiáját hordozó 2019-es évünk talán túl mozgalmasra is sikerült, zajlott az élet, jöttek a változások egymás után. Remélhetőleg tudtunk azért arra figyelni, hogy ne aprózódjunk szét, ne merüljünk ki a nagy pörgésben. Az új esztendőben ugyanis fokozottan szükségünk lesz az összeszedettségre, koncentrációra. A 4-es szám energiája ugyan hozhat sikereket, de ezúttal nem a szerencsére, hanem a kitartásra, az erőfeszítésre alapozva. Ilyenkor többnyire akadályokat kell leküzdenünk, nehézségeket megoldanunk. Különösen az anyagiak területén érhetnek meglepetések, váratlan kiadások. Érdemes ezért elébe mennünk az eseményeknek és önként vállalnunk pénzügyi terheket. De alaposan megfontolva minden forint helyét és nem túlköltekezésre, korlátlan fogyasztásra fordítva a garasokat.
Ugyanakkor a 4-es szám a család, az otthon energiáját is képviseli. Kiváló ez az időszak családalapításra, új otthon létrehozására, építkezésre. Ilyenkor igazán stabil alapokat teremthetünk akár fizikai, akár lelki értelemben. Családtagjaink is nagyobb figyelmet igényelhetnek. Szakítsunk rájuk minél több időt!
Nem elhanyagolható az a tény, hogy a 2020. 4-es szám energiája két darab 2-esből tevődik össze. Ezért az együttműködés, egymás elfogadása, az alkalmazkodás kiemelt szerepet kap. Érdemes rendeznünk családi és egyéb emberi kapcsolatainkat, elfogadnunk bizonyos törvényszerűségeket, szabályokat. De arra is fordítsunk figyelmet, hogy ne merevedjünk bele élethelyzetekbe, szemléletmódokba. Időnként tegyük fel a kérdést, hogy biztos az van-e leginkább értünk, amihez legjobban ragaszkodunk.

Összességében egy olyan évre számíthatunk, ami több odafigyelést, erőfeszítést igényel. Ami a családtagjaink és egyéb kapcsolataink irányába fordít. Nyitottságra és megértésre tanít. Ez egy olyan év, amikor a gyökereinkkel, életünk alapjainak megteremtésével foglalkozhatunk. Ha pedig ehhez rugalmasságra, változásra van szükség, akkor ne habozzunk, tegyük meg a megfelelő lépéseket. Megfontoltan, összeszedetten!

 Az év témáját a két sorsbolygó, a Szaturnusz és a Jupiter jelöli ki. A Szaturnusz magát az életterületet, a Jupiter pedig a megélési módot. Azt, hogy mivel azonosuljunk, mit fogadjunk el ahhoz, hogy sikeresen vegyük a Szaturnusz által meghatározott feladatokat. 2020-ban a Szaturnusz a Bak jegyének utolsó dekádját járja be, majd március 22-én a Vízöntő jegyében folytatja útját. Egyelőre csak ízelítőt kapunk a Vízöntő energiákból, mert az év második felétől december utolsó napjaiig még visszatér a Szaturnusz a Bakba, hogy majd az év végeztével bő negyed századra maga mögött hagyja ezt a jegyet. A közös célok megtalálása, esetleg új célok kitűzése után 2023. tavaszáig az lesz a kérdés, hogy hogyan tudunk ezekért a célokért közösen tenni. Hogyan tudunk együttműködni, közösséget alkotni, kiegészíteni egymást úgy, hogy a legjobbat hozzuk ki a végén. Hogy teret kapjanak a különböző vélemények, a különböző szemléletmódok, az eltérő érdeklődés és hozzáértés. Hogy mindenki azzal járuljon hozzá a közösség életéhez – alkossa azt a közösséget akár a párunk, a családunk, vagy bármilyen emberi kapcsolatunk – amivel a legtöbbet adja annak felvirágoztatásához, s a benne lévők (beleértve önmagunkat is) kiteljesedéséhez.

A Jupiter szinte az egész évet a Bak jegyében tölti. Február közepétől pedig csatlakozik a Bak Szaturnusz-Plútó kettőséhez. Ahhoz a pároshoz, ami már 2019-ben is sokszor éreztette hatását és nyomott minket a gyökeres átalakulás irányába. A Jupiterrel kiegészülve, 2020-ban ez a triumvirátus fogja egész évünket meghatározni. Erejük óriási és sorsfordító hatású. Hogy mekkorát perdül sorsunk kereke, az attól is függ, hogy horoszkópunk melyik életterületét járja be ez a három planéta. Illetve attól, hogy mennyire fogadtuk el eddig mindazt, amit a Sors ránk szabott. Valóban a megfelelő úton jártunk, vagy csak a vágyaink által vezérelve és a félelmeinktől függve sodródtunk? Mindannyiunk életében megjelenik majd a felelősségvállalás és sorsunk elfogadásának kérdése. Bele kell állnunk a különböző élethelyzetekbe, meg kell tanulnunk irányítani saját életünket! Hozzá kell szoknunk a változásokhoz! Különösen a már nagyon megkövült szemléletmódunk, vagy megmerevedett élethelyzetekünk változhat. Jobb, ha elébe megyünk a Sors akaratának és mi magunk újítjuk meg gyökeresen hozzáállásunkat, vagy konkrét helyzetünket, kapcsolatainkat és egyéb, az anyagi világhoz fűződő túlzott kötődéseinket. Mindezt azért, hogy személyiségünk fejlődjön, tudatosságunk erősödjön. Bízzunk magunkban, bízzunk a sorsunkban, abban, hogy csak az történhet velünk, amire szükségünk van!

Az Uránusz továbbra is a Bikában tölti ezt az évet. Megmutatja nekünk, hogy tökéletes biztonság nem létezik. Segít kimozdulni a megcsontosodott állapotokból. Használhatjuk bátran energiáját, de ha nem fűlik a fogunk a változáshoz, elengedéshez, túlzott ragaszkodással viszonyulunk bizonyos dolgokhoz, akkor előidézhet váratlan eseményeket egy adott életterületünkön. Mindezt azért, hogy felhívja a figyelmünket arra, hogy csak az állandó változásban lelhetjük meg a stabilitást. Időnként muszáj megújulnunk, rugalmasan alkalmazkodnunk a körülményekhez és hinnünk abban, hogy ami történik, az az előrehaladásunkat szolgálja.
A Bika Uránusz energiája azonban arra is figyelmeztet, hogy a túlságosan is elanyagiasodott világot jó lenne már magunk mögött hagyni. Be kellene fejeznünk a véget nem érő felhalmozást, a telhetetlen pénzhajhászást, költekezést és fogyasztást. Ez csak az örök kielégületlenség érzését kelti bennünk és sosem engedi, hogy elégedettek és boldogok legyünk mindazzal, amink már van. De, ha már szert tettünk valamire, akkor tanuljunk meg adni is! Az év első negyedében megmutathatjuk, hogy képesek vagyunk-e önzetlenül áldozatokat hozni, szeretettel és nagylelkűen cselekedni.

A Neptunusz 2020-ban is a Halakban halad tovább. A Neptunusz a Halakban arra tanít, hogy ha közösségben, egységben szeretnénk élni másokkal, akkor időnként áldozatokat kell hoznunk, esetleg le kell mondanunk valamiről. De, ha a szeretet vezérel bennünket, akkor ezt sosem fogjuk tehernek érezni. Inkább lesz ez egy szívből jövő feloldódás, mintsem egy önfeláldozás. Igaz, hogy egy ilyen hozzáállást bármikor gyakorolhatunk, de 2020-ban különösen az év első negyedében lesz rá majd kiemelten alkalmunk.
A Plútóról a Bak jegyében már esett szó.  Továbbra is alapjaiban kérdőjelezi meg bizonyos élethelyzeteinket, céljainkat, szintén a közös jövőnk érdekében. Azért, hogy ne erőnk és hatalmunk bizonygatásával, másokon átgázolva, öncélúan létezzünk a világban, hanem válasszunk olyan irányt, ahol egy közösség sikeréhez tudunk hozzájárulni, legyen az család, párkapcsolat, barátság, lakó-, vagy munkahelyi közösség, vagy bármi más, ami emberek harmónikus együttműködésén alapul.

A Felszálló Holdcsomópont május végéig a Rák jegyében, majd június elejétől az Ikrekben lesz, jelezve, hogy próbáljunk meg másokat is figyelembe venni, legyünk képesek önzetlenül adni, érdek nélkül kötődni, szeretni. Hogy a keménységet, ridegséget, öncélúságot elhagyva “szolgáljuk” mások örömét is. Értsük meg mások szempontjait, próbáljuk a helyükbe képzelni magunkat! Legyünk nyitottak! Igyekezzünk alkalmazkodni és együttműködni! De mindemellett maradjunk hitelesek, hűek saját értékrendünkhöz!

Bár a gyorsabb járású planéták (Nap, Hold, Merkúr, Vénusz, Mars) inkább a napi események megélését befolyásolják, néhányukat most mégis kiemelném, mert 2020-ban érdekes területeket járnak be az Égbolton.

A Mars mozgása ebben az évben ritkaságszámba megy. A Mars általában másfél hónapot tartózkodik ugyanabban az állatövi jegyben. 2020-ban azonban az év teljes második felében 1 jegyben, a Kos jegyében halad majd hol előre, hol pedig látszólag visszafelé.  A Kos a Mars saját jegye, ebben a jegyben a Mars otthon érzi magát, energiája roppant erőteljes. Érdemes ezt az erőt magunkba építeni, de nem mindegy hogyan. Mivel ez egy harcias, akaratos, önérvényesítő energia, ezért szükségünk lesz arra, hogy tudatosan mederbe tereljük és konstruktív irányba állítsuk. Növelhetjük vele életerőnket, aktivitásunkat, küzdeni akarásunkat. De tegyük ezt valamilyen nemes cél érdekében és ne pazaroljuk türelmetlenkedésre és főleg ne a másokkal való csatározásokhoz használjuk ezt az igencsak tüzes energiát.

A Vénusz mozgása segíti majd az együttműködést és az alkalmazkodást, ugyanis az év harmadát az Ikrek jegyében tölti, ami rugalmasságra, változásra ösztönöz mindannyiunkat. Annál is inkább, mert a Vénusz 2020-ban kihagyja a Bak jegyét, nem fog ebben a jegyben haladni. Így nem számíthatunk „betonbiztos” helyzetekre, sőt! Ami eddig annak tűnt, amit eddig megingathatatlannak hittünk, az várhatóan kibillen a már jól megszokott állapotából. Egyedül a belső értékrendünk lehet az, ami megingathatatlan.

A Merkúr pedig az év közel felét úgynevezett vizes jegyekben (Rák, Skorpió, Halak) tölti, kiemelve kapcsolataink érzelmi oldalát. Lehet ez a saját magunkhoz fűződő viszonyunk, lelki szükségleteink, legbelső igényeink felismerése. De jelentheti a külső érzelmi kötődéseinket, lelki kapcsolatainkat is. Merjük felvállalni érzéseinket, s merjünk beszélni is róluk! Legyen az belső vívódásunk, vagy mások felé áradó érzelmeink, mondjuk ki bátran!

 Az egész év folyamán kulcskérdés, hogy a sorsunkat ne nyűgnek, hanem esélynek lássuk. Értsük meg mi miért történik! Próbáljunk megkövült nézeteinken lazítani, érezzünk rá mások motivációjára és közelítsük álláspontjainkat!

2020-ban a Bak Szaturnusz-Jupiter-Plútó együttállás kedvez a sorsfordító változásoknak. De már nem „akarom-nem akarom” kérdése, hogy vállaljuk-e ezeket. Ebben az évben már el kell fogadnunk . A nehézségek, feladatok mellett lássuk azonban a lehetőséget  is, hiszen minőségi emelkedést hozhatunk az életünkbe. De, ahogy a bölcs uralkodik csillagzatán, tegyük ezt mi is és vegyük inkább kezünkbe az irányítást! Annak a sorsnak az irányítását, amit mi magunk választottunk. Tegyünk azért, hogy elégedettek és boldogok lehessünk! De mindent csak szívből és szeretettel!

 Attól függően, hogy a sorsunkat meghatározó Jupiter, Szaturnusz és az eseményeket előidéző Uránusz, Neptun és Plútó a horoszkópunk melyik életterületén halad át, különböző megélési lehetőségeink adódnak 2020-ban is. Mindezeket jócskán átszínezik a gyorsabb járású planéták (Nap, Hold, Merkúr, Vénusz, Mars), illetve az, hogy személyes horoszkópunkban milyen bolygóinkat érinti átvonulásuk.

Bármelyik életterületünkről is legyen azonban szó, 2020-ban is legyünk kellően nyitottak, rugalmasak. Lássuk meg a lehetőséget a változásban, bízzunk a sorsunkban és ne mulasszuk el az alkalmat, ha kezünkbe vehetjük életünk hajójának kormánykerekét!

 

vissza